Hoidon onnistumiseen vaikuttavat naisen ikä, raskauden yrittämiseen käytetty aika ja parin kokonaistilanne eli lapsettomuuden syy.

Lapsettomuushoitojen hoitotulokset ja onnistuminen

Yksilöllisistä eroista ja käytetyistä menetelmistä riippuen todennäköisyys raskauden alkamiselle yhtä alkionsiirtokertaa kohden:

  • IVF / ICSI 30-55%
  • Pakastetun alkion siirto 25-40%
  • Inseminaatiohoidot 15-20%

Inseminaatio- eli IUI-hoitojen onnistumisen todennäköisyys yhtä hoitokertaa kohti vaihtelee 15–20 % välillä. Koeputkihedelmöityshoidoissa eli IVF- ja ICSI-hoidoissa raskauden todennäköisyys alle 40-vuotiailla on 30–55 % yhtä alkionsiirtoa kohden. Noin joka viides alkanut raskaus keskeytyy jo alkuvaiheessa. Vanhemmilla, yli 40-vuotiailla naisilla alkionsiirron jälkeen raskaus alkaa 20–30 % todennäköisyydellä. Alkaneista raskauksista keskimäärin joka kolmas raskaus ei jatku alkua pidemmälle.

Kaksosraskauden mahdollisuus on nykyisin pieni, 4–6 %, koska suurimmassa osassa hoidoista voimme siirtää yhden alkion kerrallaan. Pakastetun ja sulatetun alkion siirroista noin joka kolmas johtaa raskauteen. Synnytykseen johtavan raskauden alkamisen todennäköisyys on noin 20–25 % alkion siirtoa kohti.

Näin ollen ensimmäisen hoitokierron jälkeen noin puolet alle 35-vuotiaista pareista saa toivomansa lapsen. Luovutetuilla munasoluilla raskauden alkamisen todennäköisyys on 40–50 % naisen iästä riippumatta.

Toimivatko hoidot oikeasti?

Hedelmällisyys on monisäikeinen kokonaisuus ja on paljon yksittäisiä asioita, jotka vaikuttavat raskauden alkamiseen. Yksittäisten pariskuntien kohdalla suurin hoitojen onnistumiseen vaikuttava tekijä on naisen ikä.

Onnistumisen todennäköisyys heikkenee iän lisääntyessä. Kuitenkin yli 39-vuotiaiden kohdallakin noin joka viides hoito johtaa raskauteen ensimmäisellä hoitokerralla. Muita tärkeitä tekijöitä onnistumisen kannalta ovat muut lapsettomuuden taustatekijät sekä käytettävät hoitomenetelmät. Raskauden alkamisen todennäköisyys lapsettomuushoidoissa vaihtelee paljon.

Turvallinen raskaus

Myös turvallinen raskaus on Felicitas Mehiläiselle tärkeä hoitotulos. Tavoitteenamme on, että pariskunta saisi yhden lapsen kerrallaan, sillä kaksosraskaus aiheuttaa aina ylimääräisen riskin sekä äidille että lapsille. Esimerkiksi vertailuksi jo vuonna 2013 siirsimme yli 90 prosentille pariskunnista vain yhden alkion.

Felicitaksella on pitkä ja vankka kokemus ja osaaminen lapsettomuuden hoidosta hyvin tuloksin. Teemme vuosittain yli 1500 lapsettomuushoitoa: koeputkihedelmöityshoitoja, pakastealkioiden siirtoja, kohdunsisäisiä inseminaatioita, hormonihoitoja ja hoitoja luovutetuilla sukusoluilla. Olemme kehittäneet menetelmiämme ja hioneet käytäntöjämme jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Olemme jatkuvasti innolla viemässä lapsettomuudenhoitoalan kehitystä eteenpäin ja otamme nopeasti käyttöön ne uudet hoitomenetelmät, jotka lisäävät pariskuntien onnistumisen mahdollisuuksia.