Hoitojen onnistumisprosentti kasvaa koko ajan vähitellen, kun menetelmät kehittyvät. Jopa 80 prosenttia hoidettavista saa lopulta lapsen hedelmöityshoitojen avulla.

Varaa aika lapsettomuuslääkärille

Raskauden alkamisen todennäköisyys lapsettomuushoidoissa vaihtelee paljon. Lapsettomuushoitojen onnistumiseen vaikuttaa:

Lapsettomuushoitojen hoitotulokset ja onnistuminen

Yksilöllisistä eroista ja käytetyistä menetelmistä riippuen todennäköisyysprosentti raskauden alkamiselle yhtä alkionsiirtokertaa kohden on seuraava:

Koeputkihedelmöityshoidoissa, eli IVF- ja ICSI-hoidoissa, raskaus alkaa 30–55 prosentin todennäköisyydellä, jos nainen on alle 40-vuotias. Yli 40-vuotiailla naisilla alkionsiirron jälkeen raskaus alkaa 20–30 prosentin todennäköisyydellä. Alkaneista raskauksista keskimäärin joka kolmas raskaus ei jatku alkua pidemmälle.

Pakastetun ja sulatetun alkion siirroista noin joka kolmas johtaa raskauteen. Synnytykseen johtavan raskauden alkamisen todennäköisyys on 20–25 prosenttia alkion siirtoa kohti. 

Inseminaatio- eli IUI-hoitojen onnistumisen todennäköisyys yhtä hoitokertaa kohti vaihtelee 15–20 prosentin välillä. Noin joka viides alkanut raskaus keskeytyy jo alkuvaiheessa. 

Näin ollen ensimmäisen hoitokerran jälkeen noin puolet alle 35-vuotiaista pareista saa toivomansa lapsen. Luovutetuilla munasoluilla raskauden alkamisen todennäköisyys on 40–50 prosenttia naisen iästä riippumatta.

Varaa aika lapsettomuuslääkärille

Toimivatko hoidot oikeasti?

Raskauden alkamisen todennäköisyys lapsettomuushoidoissa vaihtelee paljon. Hedelmällisyys on monisäikeinen kokonaisuus ja on paljon yksittäisiä asioita, jotka vaikuttavat raskauden alkamiseen. Merkittävin hoitojen onnistumiseen vaikuttava yksittäinen tekijä on naisen ikä.

Lapsettomuushoitojen onnistumisen todennäköisyys heikkenee iän lisääntyessä. Kuitenkin yli 39-vuotiaiden kohdalla noin joka viides hoito johtaa raskauteen ensimmäisellä hoitokerralla. Muita tärkeitä tekijöitä onnistumisen kannalta ovat muut lapsettomuuden taustatekijät sekä käytettävät hoitomenetelmät. 

Tavoitteena turvallinen raskaus

Raskauden turvallinen eteneminen on meille tärkeää. Tavoitteenamme on, että pariskunta saisi yhden lapsen kerrallaan, sillä kaksosraskaus tai kolmosraskaus aiheuttaa aina ylimääräisen riskin sekä äidille että lapsille. Aiemmin alkioita siirrettiin herkemmin useampi samalla kerralla. Nykyään pyritään siirtämään yksi alkio kerrallaan, joten monikkoraskauden todennäköisyys on pieni.

Pitkä kokemus uuden elämän edelläkävijänä

Felicitas Mehiläinen on aina lähelläsi hedelmällisyyteen ja lapsettomuuteen liittyvissä tilanteissa. Meillä henkilökohtaista hoitoa tarjoavat lapsettomuustutkimusten ja hedelmöityshoitojen  huippuasiantuntijat. Vankan kokemuksemme tukena on alan viimeisin tieto ja uusimmat menetelmät. 

Tervetuloa ensikäynnille lapsettomuuslääkärin vastaanotolle.

Varaa aika lapsettomuuslääkärille

Lue asiakaskokemuksia lapsettomuushoitoihin liittyen:
Sarin ja Mikon tie vanhemmiksi luovutettujen sukusolujen avulla
Essi ja Sara saivat lapsensa lahjoitettujen siittiösolujen avulla
Itsellinen äiti, Taija: ”Onnellisuus on saanut ihan uudet mittasuhteet”

Lue lisäksi:
Lapsettomuuslääkärin kirje 40-vuotiaana äidiksi haluavalle
Gynekologin kirje hedelmällisyyttään pohtivalle

Tutustu myös #henkilökohtuisesti-kampanjaan

#Henkilökohtuisesti-kampanjan tarkoituksena on herätellä yleistä keskustelua ja tarjota vertaistukea mm. lapsettomuuteen, sukusolujen luovutukseen liittyen. Lisäksi #Henkilökohtuisesti-kampanjassa asiantuntijamme ja asiakkaamme kertovat omakohtaisia kokemuksia lapsettomuuteen, sukusolujen luovutukseen, raskauteen, äitiyteen ja niihin liittyviin palveluihin liittyen.