AJANVARAUS
Siirry pääsisältöön
Kumppanuusvanhemmuus

Kumppanuus­vanhemmuus

Kumppanuusvanhemmuus mahdollistaa lapsen saamisen tilanteessa, jossa kumpikin osapuolista toivoo tahoillaan lasta, ilman parisuhdetta.

Kumppanuusvanhemmuus on yleistyvä perhemuoto, jossa henkilöt jakavat vanhemmuuden suunnitelmallisesti ilman parisuhdetta. Kumppanuusvanhempia voi olla useampia, kuten apilaperheissä, tai se voi olla kahden henkilön sopima vanhemmuussuhde.

Hedelmöityshoitojen avulla voidaan auttaa kumppanuusvanhemmiksi haluavia lapsihaaveen toteuttamisessa.

Kun toiveenanne on kumppanuusvanhemmuus, pääsette alkuun varaamalla ajan Felicitas Mehiläiseen lapsettomuuslääkärin ensikäynnille.

Voitte käydä keskustelemassa eri hoitovaihtoehdoista etukäteen myös lapsettomuushoitajan kanssa. Lapsettomuushoitajan ensimmäinen vastaanottokäynti on maksuton.

Hedelmöityshoidon eteneminen kumppanuus­vanhemmuudessa

Parhaan hoitovaihtoehdon valitsemiseksi on tärkeää ensin kartoittaa naisen ja miehen hedelmällisyyden tilanne. Sen perusteella teemme yhdessä hoitosuunnitelman. Terapeutin vastaanotolla käymme läpi lainsäädännöllisiä seikkoja ja elämäntilanteeseen liittyviä asioita sekä pohditaan tulevaa elämää lapsen kanssa.

Hoito tapahtuu yleisimmin inseminaatiolla eli keinohedelmöityksellä. Se voidaan toteuttaa luonnollisen kuukautiskierron aikana tai ovulaatiota tukevan lääkityksen avulla. Tarvittaessa voidaan käyttää koeputkihedelmöityshoitoa, joka on inseminaatiota tehokkaampi hoitomuoto. Myös luovutettujen munasolujen, siittiöiden tai alkioiden käyttö on mahdollista.

Hoidon eteneminen:

  1. Ensikäynti lapsettomuuslääkärin vastaanotolla ja esitutkimukset
  2. Terapeutin vastaanotto, yhdessä ja erikseen. Päätös hoitoon lähtemisestä.
  3. Hoidon suunnittelu, hoitopolun ja hoitomuodon valinta. Hoitosuostumusten ja luovutussuostumusten tekeminen. Infektiotestien ajoitus valitun hoitopolun mukaisesti.
  4. Mahdollinen siittiöiden pakastus
  5. Inseminaatio tai koeputkihedelmöityshoito

Infektionäytteet

Ennen hedelmöityshoitojen aloittamista teemme lain vaatimusten mukaiset verinäytetutkimukset. Näin varmistamme asiakkaiden ja näytteiden turvallisuuden infektiotartuntojen osalta hoitojen aikana. Tutkittavat pakolliset infektiokokeet ovat hepatiitti B -virus, hepatiitti C -virus ja HIV-seulontatestit. Näytteet tutkitaan niiltä asiakkailta, joiden sukusoluja käsitellään solulaboratoriossa sekä niiltä, joiden tavoitteena on tulla raskaaksi. Tutkimusten tarkempi aikataulu ja laajuus riippuvat valitusta hoitopolusta; hoito toteutetaan hoidossa olevien toiveiden mukaisesti pariskunnan hoitona, tai mies voi toimia sukusolujen luovuttajana.

Kumppanuus­vanhemmuuden lakinäkökulmat hedelmöityshoidoissa

Vanhemmuutta ja hedelmöityshoitoja säätelevät mm. vanhemmuuslaki, hedelmöityshoitolaki sekä ns. kudoslaki. Vanhemmuuslain mukaisesti lapsella voi olla useita huoltajia; laki säätää kuitenkin niin, että juridisia vanhempia voi olla vain kaksi.

Ennen hoitoa klinikalla tehdään hedelmöityshoitolain mukaiset asiakirjat, hoitosuostumus ja mahdollinen luovutussuostumus, joiden perusteella juridinen vanhemmuus määräytyy. Hoitosuostumus tehdään hoitoa saavalle osapuolelle, joka voi olla itsellinen nainen tai pariskunta. Luovutussuostumus tehdään, jos mies haluaa toimia hoidossa tunnettuna, isyyden vahvistavana luovuttajana. Kumppanuusvanhemmat voivat itse valita mitä hoitopolkua he haluavat edetä.

Klinikan henkilökunnalta saa tietoa ja neuvontaa eri hoitovaihtoehdoista. Autamme teitä etsimään tilanteeseenne parhaiten soveltuvan ratkaisun.

Kumppanuus­vanhempien hoitopolut lapsettomuushoidoissa

1) Voitte tulla hoitoon parina. Tällöin ette lain mukaan voi olla muilla tahoillanne parisuhteessa.

Hoitosuostumus tehdään yhdessä ja molemmille kumppanuusvanhemmille syntyy tätä kautta juridinen vanhemmuus. Suostumus voidaan perua kumman tahansa osapuolen tahdosta, jolloin hoidot loppuvat ja tässä tilanteessa mahdollisia jäljellä olevia alkioita ei voida enää käyttää, ellei siihen anneta erillistä suostumusta. Alkioiden käyttöön tarvitaan aina molempien suostumus.

2) Voitte tulla hoitoon itsellisenä naisena ja isyytensä tunnustavana siittiöiden luovuttajana. Mies voi olla tahollaan parisuhteessa.

Nainen tekee hoitosuostumuksen. Mies tekee luovutussuostumuksen, jonka ehtoihin kirjataan tieto, että kyseessä on oma luovutus tietylle saajalle. Mies ilmoittaa luovutussuostumuksessa haluavansa tunnustaa isyyden.

Mies voi halutessaan peruuttaa luovutussuostumuksen. Tällöin varastoidut siittiöt hävitetään. Tässä tilanteessa itsellinen nainen voi kuitenkin käyttää hoidossa luotuja alkioita omaan hoitoonsa jatkossakin, mutta isyyttä ei voida enää vahvistaa. Luovuttajana miehellä on oikeus päättää sukusolujensa käytöstä, mutta niistä aikaansaatujen alkioiden käyttöön hänellä ei ole määräysvaltaa alkuperäisen luovutussuostumuksen voimassaolon aikana. Luovutussuostumuksen umpeuduttua alkioita ei voi enää käyttää.

Mies voi halutessaan myös peruuttaa isyyden vahvistamisen, mutta jatkaa luovutussuostumuksen voimassaoloa. Tällöin nainen voi edelleen käyttää luovuttajan pakastettuja siittiöitä tai hoidossa saatuja alkioita, mutta isyyttä ei enää vahvisteta peruutuksen voimaantulon jälkeen.

Suostumuksen peruutukset ja muutokset tulee tehdä aina kirjallisesti klinikalla.

3) Parisuhteessa oleva nainen, apilaperhe ja muunlainen perhemuoto.

Hedelmöityshoidoissa hoitosuostumus ja luovutussuostumus määräävät juridisen vanhemmuuden. Jos hoitoa saava nainen on parisuhteessa, hänen puolisonsa on syntyvän lapsen toinen juridinen vanhempi. Mies voi toimia siittiönluovuttajana, mutta ei voi vahvistaa isyyttään.

Tukea ja neuvontaa kumppanuus­vanhemmuuteen

Kumppanuusvanhemmuudesta ja mm. siihen liittyvistä juridisista sopimuksista saatte lisää tietoa Sateenkaariperheet ry:ltä. Sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista on tehty sekä kansainvälisiä että suomalaisia tutkimuksia ja niiden mukaan lapset voivat yhtä hyvin sateenkaariperheissä kuin heteromuotoisissa perheissä.

Felicitas Mehiläisellä saatte moniammatillista tukea hoitoprosessin kaikissa vaiheissa lääkäriltä, terapeutilta ja hoitajilta. Tavoitteena on aina tasapainoinen ja onnistunut perheellistyminen.

Lämpimästi tervetuloa ensikäynnille Felicitas Mehiläiselle!

Lue myös

Miksi Felicitas Mehiläinen

17 500

lasta autettu maailmaan

30

vuotta lapsettomuushoitojen edelläkävijänä

1990

vuodesta lähtien

Felicitas Mehiläinen on lapsettomuushoitojen uranuurtajana Suomessa.
Meille kaikki ovat samanarvoisia. Haluamme auttaa juuri sinua toteuttamaan unelmasi perheestä.
Pääset nopeasti ja helposti alkuun varaamalla maksuttoman ensikäynnin lapsettomuushoitajalle. Aiempia tutkimuksia tai lähetettä ei tarvita.
Meillä on pitkä ja vankka kokemus ja osaaminen lapsettomuuden hoidosta hyvin tuloksin. Hoitoon tulevista 80 % saa lopulta syliinsä toivomansa lapsen.
Käytössämme ovat lapsettomuustutkimuksen viimeisin tietämys ja uusimmat menetelmät. Meiltä saat yksilöllistä hoitoa.
Toimimme neljällä paikkakunnalla: Helsinki, Turku, Oulu ja Lappeenranta. Hoitojen aloitus onnistuu myös Vaasassa. Vastaanottoja myös etänä.