TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Kumppanuusvanhemmuus

Medföräldraskap

Medföräldraskap gör det möjligt att få ett barn i en situation där båda parter vill ha ett barn utan parförhållande.

Medföräldraskap är en allt vanligare familjeform där personer planmässigt delar föräldraskap utan parförhållande. Det kan finnas flera medföräldrar, såsom i klöverfamiljer, eller det kan vara ett föräldraförhållande som överenskommits mellan två personer.

Fertilitetsbehandlingar kan användas för att hjälpa dem som vill bli medföräldrar att förverkliga sin dröm om ett barn.

Om ni vill bli medföräldrar kan ni komma igång genom att boka ett första besök hos en infertilitetsläkare på Felicitas Mehiläinen.

Ni kan också diskutera olika behandlingsalternativ i förväg med en barnlöshetssjukskötare. Det första besöket hos en barnlöshetssjukskötare är avgiftsfritt.


Hur går fertilitetsbehandlingen till vid en medföräldraskap

För att välja det bästa behandlingsalternativet är det viktigt att först kartlägga situationen för kvinnans och mannens fertilitet. Utifrån den upprättar vi tillsammans en vårdplan. På en terapeuts mottagning går vi igenom lagstiftningsfrågor och frågor som gäller livssituationen samt diskuterar det framtida livet med barnet.

Behandlingen genomförs vanligtvis genom insemination (på finska), det vill säga konstbefruktning. Den kan genomföras under en naturlig menstruationscykel eller med hjälp av en medicinering som stöder ägglossningen. Vid behov kan vi använda provrörsbefruktning som är en effektivare behandling än insemination. Det är också möjligt att använda donerade äggceller, spermier eller embryon.

Hur går behandlingen till:

  1. Första besök hos en infertilitetsläkare  och inledande undersökningar
  2. Terapeuts mottagning, tillsammans och ensam. Beslut om att påbörja behandlingen.
  3. Planering av behandlingen, val av vårdväg och behandlingsform. Behandlingssamtycken och donationssamtycken. Tajmning av infektionstester enligt den valda vårdvägen.
  4. Eventuell nedfrysning av spermier
  5. Insemination eller behandling med provrörsbefruktning

Infektionsprover

Innan vi påbörjar fertilitetsbehandlingar undersöker vi blodprover i enlighet med lagens krav. På så sätt säkerställer vi säkerheten för kunder och prover när det gäller infektioner under behandlingar. Obligatoriska infektionstester som ska undersökas är hepatit B-virus, hepatit C-virus och HIV-screeningstester. Vi undersöker prover från de kunder vars könsceller hanteras i ett cellaboratorium samt från dem vars mål är att bli gravida. Den exakta tidtabellen för och omfattningen av undersökningarna beror på den valda vårdvägen; behandlingen genomförs i enlighet med de behandlade personernas önskemål hemma hos paret, eller mannen kan fungera som en donator av könsceller.

Medföräldraskapets juridiska aspekter vid fertilitetsbehandlingar

Föräldraskap och fertilitetsbehandlingar regleras till exempel av föräldraskapslagen, lagen om assisterad befruktning och den så kallade vävnadslagen. Enligt föräldraskapslagen kan ett barn ha flera vårdnadshavare men lagen föreskriver att det bara kan finnas två juridiska föräldrar.

Före behandlingen gör man på kliniken dokument i enlighet med lagen om assisterad befruktning, ett behandlingssamtycke och ett eventuellt donationssamtycke på grundval av vilka det juridiska föräldraskapet bestäms. Behandlingssamtycket görs för den part som får behandlingen, som kan vara en ensamstående kvinna eller ett par. Donationssamtycket görs om mannen i behandlingen vill vara en känd donator som bekräftar faderskapet. Medföräldrarna kan själva välja vilken vårdväg de vill ta.

Klinikpersonalen ger information och råd om olika behandlingsalternativ. Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för er situation.

Vårdvägar för medföräldrar vid fertilitetsbehandlingar

1) Ni kan komma till behandling som ett par. I det här fallet kan ni enligt lagen inte vara i ett förhållande med andra parter.

Behandlingssamtycket ges tillsammans och därigenom skapas det juridiska föräldraskapet för båda medföräldrarna. Samtycket kan återkallas efter önskemål från endera parten, i vilket fall behandlingarna avslutas och eventuella återstående embryon får inte längre användas om inget separat samtycke ges till det. Användningen av embryon kräver alltid samtycke från båda parterna.

2) Ni kan komma till behandling som en ensamstående kvinna och en donator av spermier som erkänner faderskapet. Mannen kan vara i ett parförhållande på sitt eget håll.

Kvinnan ger behandlingssamtycket. Mannen ger donationssamtycket vars villkor ska innehålla informationen att det är hans egen donation till en specifik mottagare. I sitt donationssamtycke uppger mannen att han vill erkänna faderskapet.

Mannen kan återkalla sitt donationssamtycke om han så önskar. I detta fall förstörs de lagrade spermierna. I denna situation kan den ensamstående kvinnan ändå använda de embryon som skapats i behandlingen för sin egen vård även i fortsättningen men faderskapet kan inte längre fastställas. Som donator har mannen rätt att besluta om användningen av sina könsceller, men han har ingen kontroll över användningen av de embryon som producerats från dem under giltighetstiden för det ursprungliga donationssamtycket. Efter att donationssamtycket har löpt ut kan embryona inte längre användas.

Mannen kan också återkalla bekräftelsen av faderskapet om han så önskar men förlänga giltighetstiden för donationssamtycket. I detta fall kan kvinnan fortfarande använda donatorns nedfrysta spermier eller embryon som skapats i behandlingen men faderskapet inte längre fastställs efter att återkallelsen har trätt i kraft.

Samtycket ska alltid återkallas och ändras skriftligen på kliniken.

3) Kvinna i ett parförhållande, klöverfamilj och annan familjeform.

Vid fertilitetsbehandlingar bestämmer behandlingssamtycket och donationssamtycket det juridiska föräldraskapet. Om kvinnan som får behandling är i ett parförhållande är hennes partner den andra juridiska föräldern till barnet som ska födas. Mannen kan fungera som donator av spermier men han kan inte bekräfta sitt faderskap.

Stöd och råd för medföräldraskap

Ni kan få mer information om medföräldraskap och bl.a. relaterade juridiska avtal från Regnbågsfamiljer ry. Både internationella och finländska undersökningar har genomförts om barnens välbefinnande i regnbågsfamiljer, och enligt dem har barnen det lika bra i regnbågsfamiljer som i heterosexuella familjer.

Hos Felicitas Mehiläinen får ni mångprofessionellt stöd i alla skeden av behandlingsprocessen från en läkare, terapeut och sjukskötare. Målet är alltid en balanserad och lyckad familjebildning.

Varmt välkommen till ert första besök hos Felicitas Mehiläinen!

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.