TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Munasolujen luovutus

Donera äggceller

Att donera äggceller kan göra det möjligt för ett barnlöst par eller en ensamstående kvinna att få ett barn.

Nu är det #dagsattdonera! Det råder en ständig brist på donatorer av äggceller. För många barnlösa är donerade äggceller det enda alternativet för att kunna få barn. Redan en donator av äggceller är livsförändrande för personer som lider av barnlöshet.

Lämna dina kontaktuppgifter

I Finland utförs omkring 13 000 fertilitetsbehandlingar varje år. I en femtedel av behandlingarna används donerade äggceller, spermier eller embryon. Donerade äggceller kan användas i fertilitetsbehandlingen, om orsaken till barnlösheten efter upprepade behandlingar har konstaterats bero på äggcellerna eller på att äggstockarnas funktion har upphört i förtid på grund av en medfödd störning, annan sjukdom eller till exempel cancerbehandlingar. Även kvinnliga par och kvinnor som vill ha ett barn ensamma kan behöva donerade äggceller.

Donera äggceller – hinder

Du kan donera äggceller om du är en i grunden frisk 22–35 årig kvinna utan allvarliga ärftliga sjukdomar som utgör ett hinder för donation av äggceller. Hindren för donation av äggceller inkluderar också sådana smittsamma sjukdomar som kan orsaka den kvinna som genomgår fertilitetsbehandlingen eller det barn som föds som ett resultat av behandlingen en allvarlig sjukdom. Varken egna barn eller graviditeter är en förutsättning för donation av äggceller. En donation av äggceller påverkar inte fertiliteten och tidigarelägger inte klimakteriet.

Felicitas Mehiläinen-verksamhetsställena:

Klinikerna behöver ständigt nya donatorer av äggceller

Om du är intresserad av att ta reda på om du kan bli en donator av äggceller, kontakta oss via formuläret nedan. Till verksamhetsstället välj den klinik som ligger närmast dig. Om du vill kan du också ringa kliniken.

Kontakta oss

Om ni är intresserade av att ta reda på om ni lämpar er som donerare, kontakta oss via blanketten nedan. Välj den klinik som ligger närmast er. Om ni föredrar, kan ni även ringa till den klinik som ligger er närmast.

*” anger obligatoriska fält

Välj en klinik*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hur går donation av äggceller till?

1. Din första kontakt är den sjukskötare som ansvarar för donationsbehandlingar på kliniken. Han eller hon intervjuar dig och ger dig mer information om donation av äggceller. Om det verkar möjligt att donera äggceller avtalas ett möte med klinikens sjukskötare och läkare. Du har tidigare fått en hälsouppgiftsblankett som kartlägger din livsstil och din och dina närmaste släktningars hälsouppgifter som kan påverka donation av äggceller.

2. Vid besöket hos läkaren utförs en normal gynekologisk undersökning samt en ultraljudsundersökning genom slidan. Det är viktigt att undersöka äggstockarnas aktivitet innan behandlingen påbörjas. Du informeras i detalj om behandlingsförloppet samt eventuella biverkningar och risker som kan vara förknippade med behandlingen och ibland kommer man fram till att det inte är rimligt att börja med donationen.

3. Äggcellsdonationens psykologiska och juridiska aspekter diskuteras med en sjukskötare och en terapeut.

4. Före behandlingen undersöks blodprover som föreskrivs i lagen om assisterad befruktning för HIV, hepatit B och C, klamydia och gonorré. Dessutom undersöker vi kromosomerna.

5. Om kraven för donation av äggceller uppfylls undertecknar du ett donationssamtycke som är giltigt i högst 15 år.

6. Stimulering av äggstockarna med injektionsläkemedel tar vanligtvis 9–12 dagar, under vilka du genomgår en ultraljudsundersökning 1–3 gånger. Äggcellerna samlas in genom slidan med en ultraljudsstyrd nål. Smärtlindring tas särskilt väl om hand med hjälp av en premedicinering och ett intravenöst smärtstillande medel som ges före ingreppet. Insamlingen tar cirka 10 minuter och efter ingreppet kan du vila på kliniken i ett par timmar.

7. En efterkontroll utförs vanligtvis 2–6 veckor efter insamlingen av äggceller. Då säkerställer läkaren att du återhämtar dig och en sjukskötare hjälper dig att sköta de så kallade ersättningsärendena.

Se kontaktuppgifter för ditt närmaste Felicitas Mehiläinen-verksamhetsställe

Läs mer:
Inka berättar om donation av äggceller: ”Hjälpen kan vara ovärderlig för någon som vill ha en familj” (på finska)

Donera äggceller – ersättning

Ersättningen för donation av äggceller är en ersättning på 250 € som anges i lagen om assisterad befruktning, resekostnader enligt kollektivtrafik och en grunddagpenning som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för varje besök. Dessa ersättningar är skattepliktiga inkomster.

Under donationsprocessen besöker donatorn Felicitas Mehiläinen 5–8 gånger. Alla undersökningar och ingrepp i anslutning till utredningen före donationen av äggceller och donationen är avgiftsfria för donatorn.

Juridiska frågor relaterade till donation av äggceller

En person som blir en donator måste samtycka till att hans eller hennes personuppgifter överförs till ett donationsregister som upprätthålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). En person som har fötts med hjälp av en donerad könscell eller ett donerat embryo får kännedom om donatorns identitet genom att meddela donatorns kod till det riksomfattande donationsregistret efter att ha fyllt 18 år. Han får koden från kliniken. Koden överlåts inte till mottagaren av behandlingen eller personen som donerar könsceller. Förutom donatorns kod registreras donatorns ögonfärg, hårfärg, längd och etniska ursprung i klinikens donationsregister för val av mottagaren av könsceller.

Donatorn har inga rättsliga skyldigheter eller rättigheter gentemot det barn som ska födas. Donatorn får inte veta om ett barn har fötts som ett resultat av behandlingen.

I Finland är barnets mor den person som föder barnet. I enlighet med moderskapslagen kan en kvinna som ger sitt samtycke till fertilitetsbehandling i samförstånd med den mor som födde barnet bekräftas vara barnets andra mor.

Enligt lagen om assisterad befruktning kan en donators äggceller resultera i barn i fem olika familjer, vilket beaktas om det finns flera donationer av äggceller.