TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Synnytyspelko

Förlossningsrädsla

Om du är rädd för förlossningen ger vi stöd och handledning som är lämpliga för dig.

Rädsla för förlossning kan manifestera sig på många olika sätt, såsom förlamning eller ångest. Ibland kan förlossningsrädslan aktiveras bara genom att prata om graviditeten eller så snart graviditeten börjar.

Nästan alla gravida kvinnor är nervösa inför den kommande förlossningen. Man talar om en egentlig förlossningsrädsla när tankar relaterade till förlossning börjar belasta vardagen eller sömnen. Förlossningsrädsla kan skjuta upp att skaffa ett barn och därmed orsaka barnlöshet. Förlossningsrädsla beräknas drabba cirka 5–10 procent av föderskorna.

Du kan boka en tid för en mottagning för förlossningsrädsla genom att ringa Felicitas Mehiläinens kundtjänst på 010 414 6650 (lna/​msa).

Ring och boka tid till mottagning för förlossningsrädsla

Det är viktigt att prata om förlossningsrädsla

Förlossningsrädsla kan behandlas. Bli inte ensam med förlossningsrädsla utan prata modigt om den så tidigt som möjligt. Så finns det tillräckligt med tid för att behandla frågor och rädslor.

Förlossningsrädsla kan orsakas av en mängd olika individuella faktorer eller faktorer som har med livssituationen att göra. En psykiskt belastande situation eller brist på resurser kan orsaka eller öka rädslan för förlossning. Ibland påverkas uppkomsten av rädslan av tidigare svåra eller traumatiska förlossningsupplevelser eller frågor relaterade till förlossningssmärta. Rädslan kan också stärkas av andras negativa berättelser om förlossning.

Behandling av förlossningsrädslan stöder en trygg förlossningsupplevelse, frigör resurser och främjar förberedelsen för föräldraskapet.

Boka tid till mottagning för förlossningsrädsla genom att ringa Felicitas Mehiläinens kundtjänst på 010 414 6650 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Behandling av förlossningsrädsla

Målet med behandling av förlossningsrädsla är att hjälpa med att minska rädslan, öka föderskans förtroende till sin egen förmåga och förbereda för förlossning. Utifrån diskussionerna på mottagningen görs en förlossningsplan där det är möjligt att skräddarsy till exempel önskemål om smärtlindring, alltid efter behoven hos varje föderska. Efter detta är det också lättare för föderskan att berätta för förlossningspersonalen om sina önskemål och behov under förlossningen.

På mottagningen diskuteras kvinnans eller parets erfarenheter, rädslor och tankar kring förlossning, och frågor om förlossning som sysselsätter föderskans tankar behandlas. Dessutom ger man vid diskussionerna aktuell information om förlossning, förlossningsmetoder och förlossningsvård.

På mottagningen behandlas även olika metoder för smärtlindring vid förlossning samt fördelar och nackdelar med båda metoderna för förlossning, vaginal förlossning och kejsarsnitt. Vid diskussionerna försöker man inte övertala kunden att välja en viss förlossningsmetod. Diskussioner om förlossningsrädsla förs alltid individuellt, med beaktande av kvinnans och familjens behov.

Hjälp för förlossningsrädsla

Barnmorskan på Felicitas Mehiläinen är en medresenär på kvinnans och familjens förlossningsresa. Han eller hon ger stöd, information och färdigheter för vår kunds bästa.

I diskussionerna lyssnar vår barnmorska på och vid behov hjälper kunden genom att bearbeta minnen om en tidigare förlossning eller korrigera eventuella missuppfattningar och ibland också genom att hjälpa med att välja förlossningsmetoden.

Partnerns eller närståendes stöd i hanteringen av förlossningsrädsla är av största vikt och därför är stödpersonens engagemang av stor betydelse.

Ibland kan det finnas mycket svåra och smärtsamma saker bakom förlossningsrädslan, i vilket fall en längre individuell psykoterapi med hjälp av våra erfarna psykoterapeuter kan hjälpa föderskan. Du får vid behov mer information av vår barnmorska för förlossningsrädsla.

Boka tid till mottagning för förlossningsrädsla genom att ringa Felicitas Mehiläinens kundtjänst på  010 414 6650 (lna/​msa).

Ring och boka tid till mottagning för förlossningsrädsla

Experten i artikeln är Nina Harjunen, barnmorska och IVF-skötare på Felicitas Mehiläinen.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.