TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Felicitas

Blastocystodling (lång odling av embryon)

Vid provrörsbefruktning får embryona växa i ett cellaboratorium innan de överförs till livmodern. Vid blastocystodling, det vill säga lång odling, odlas embryona i ett cellodlingsskåp fram till blastocystfasen, det vill säga i fem till sju dagar. När embryodiagnostik används, odlas embryona fram till blastocystfasen.

Blastocystodling ger värdefull information om embryots utveckling. Det hjälper till att undvika onödiga embryoåterföringar, frysningar och relaterade kostnader. Lång odling förbättrar inte embryonas kvalitet, men kan användas för att bättre välja ut de mest livskraftiga embryona för embryoåterföring eller frysning. Metoden säkerställer att embryots utveckling inte stannar före blastocystfasen. Som ett resultat är sannolikheten för graviditet upp till 60 % för varje embryoåterföring.

Blastocysten är färdig att fästa sig vid endometriet

Ett embryo som växer normalt i kroppen har redan färdats från äggledaren till livmodern när det når blastocystfasen och är färdigt att fästa sig vid endometriet. Det är därför mer lägligt att överföra ett embryo i blastocystfasen till livmodern än till exempel ett tre dagar gammalt embryo.

Inte alla embryon utvecklas till blastocyster

I genomsnitt utvecklas 40–50 % av alla befruktade äggceller till blastocyster. Utvecklingen av embryon kan stanna, till exempel på grund av kromosomala eller genetiska störningar. Ibland utvecklas inte embryot som ser bäst ut på den tredje odlingsdagen till en blastocyst, utan förblir i celldelningsfasen (dag 2–4 av utvecklingen). På den tredje dagen kan å andra sidan ett embryo som verkar vanligt fortsätta att utvecklas till en blastocyst av hög kvalitet.

Hur utvecklas en blastocyst?

Efter insamlingen av äggceller och befruktningen börjar embryots celler dela sig. Mellan den andra och fjärde dagen är embryot i den så kallade celldelningsfasen, och embryona innehåller 2–16 (ofta 8 på den tredje dagen) celler, som är lätta att skilja från varandra. När kopplingarna mellan cellerna blir tätare och antalet celler ökar snabbt (hundratals differentierande celler)  uppnås blastocystfasen. Vanligtvis sker detta på den femte dagen efter befruktningen.

I blastocystfasen är embryot en snabbt delande sfärisk cellklump med en vätskefylld hålighet inuti. Det yttersta lagret av celler, som kallas den yttre cellmassan, utvecklas senare till placentan. Resten av cellklumpen (den inre cellmassan) utvecklas senare till ett embryo och så småningom till ett foster.

Blastocysten omges av embryots skal (zona pellucida, ZP), som blir tunnare och mjukare när embryot växer, med hjälp av föreningar som utsöndras av de delande cellerna. Till slut börjar blastocysten kläckas från sitt embryoskal och är färdig att fästa sig vid livmoderslemhinnan, dvs. endometriet.

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.