TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Felicitas

Långtidsodling av embryon

Långtidsodling av embryon Embryona återförs vanligen till livmodern på den andra eller tredje dagen efter äggplockningen. Genom långtidsodling av embryon (blastocystodling) kan man följa embryonas utveckling och välja ut det embryo som har de bästa utvecklingsmöjligheterna. Långtidsodling av embryon används vanligen då upprepade behandlingar har misslyckats.

Långtidsodling av embryon

Embryona återförs vanligen till livmodern på den andra eller tredje dagen efter äggplockningen. Genom långtidsodling av embryon (blastocystodling) kan man följa embryonas utveckling och välja ut det embryo som har de bästa utvecklingsmöjligheterna. Långtidsodling av embryon används vanligen då upprepade behandlingar har misslyckats. Långtidsodling av embryon underlättar valet av embryo i de fall där embryona inte kan frysas. Vid blastocystodling odlas embryona i fem eller sex dagar efter äggplockningen. Ungefär en tredjedel av embryona utvecklas till blastocyststadiet. Om odlingen resulterar i flera embryon av god kvaliteti blastocyststadiet kan de frysas för eventuella senare embryoöverföringar.