TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Övervakning och kvalitetssäkring av prover (RI Witness)

RI Witness är ett övervakningssystem som används hos Felicitas Mehiläinen för att övervaka varje steg i IVF-behandlingen och för att säkerställa att prover framskrider rätt.

Bästa möjliga skydd och kvalitetssäkring för dina prover under IVF-behandling

I vissa länder regleras elektroniska övervakningssystem redan av lagen och de håller på att bli en standard inom branschen. Felicitas Mehiläinen är den första kliniken i Finland som tar ett övervakningssystem i bruk. Även här vill vi erbjuda våra kunder en hög nivå av säkerhet och tillförlitlighet med hjälp av övervakningssystemet.

Vad är RI Witness?

Det är viktigt för dig att veta att allt kommer att tas väl hand om när du börjar behandlingen.

RI Witness har skapats för att minimera fel i provhantering under fertilitetsbehandlingar. Det elektroniska övervakningssystemet stöder yrkespersonerna på cellaboratoriet i deras dagliga arbete genom att övervaka överföringen av prover från en skål till en annan eller från ett rör till ett annat på laboratoriet, dygnet runt.

Systemet fungerar automatiskt, så laboratoriearbetaren kan koncentrera sig fullt ut på att ta hand om proverna.

Vad betyder detta för dig?

När du väljer en klinik som använder RI Witness kan du vara säker på att dina prover kommer att behandlas på säkrast möjliga sätt. Vi håller kvalitetssäkring i centrum i vår verksamhet så att din behandling fortskrider som planerat. Vi har investerat i detta system för att ge det bästa möjliga skyddet för dina prover.

Hur fungerar övervakningssystemet?

RI Witness hjälper med att skydda prover från början till slutet av fertilitetsbehandlingar.

Ni får ett eget individuellt Witness-identifikationskort på kliniken. Skålar som innehåller celler eller embryon märks med individuella elektroniska identifierare på laboratoriet. Dessa identifierare kopplas automatiskt till ert Witness-identifikationskort under hela er behandling. Därför är det viktigt att ni alltid har kortet med er när ni kommer till kliniken för ingrepp eller provgivning.Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.