TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Endometrios

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som förekommer hos 5–10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Dess symtom inkluderar bl.a. menstruationssmärtor, smärtor under samlag och blödningsstörningar och den kan orsaka barnlöshet. Majoriteten av kvinnorna blir spontant gravida men det är tillrådligt att en endometriospatient söker sig till barnlöshetsundersökningar efter sex månaders försök att bli gravid. Endometriosens svårighetsgrad och åldern försämrar fertiliteten hos endometriospatienten.

Endometrios är en långvarig och godartad gynekologisk sjukdom där vävnad som liknar livmoderslemhinnan förekommer utanför livmodern och orsakar en kronisk inflammatorisk reaktion. Den förekommer hos 5–10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen har en tendens till ärftlighet: om det finns en familjehistoria av endometrios multipliceras risken för sjukdomen. Endometrios är en östrogenberoende sjukdom och förekommer därför vanligtvis inte efter klimakteriet. Sjukdomens uppkomstmekanism är fortfarande oklar.

Endometrios kan förekomma:

Symtom på endometrios

Symtomen är olika beroende på var endometrioshärdar förekommer. Östrogenet som äggstockarna och endometrioshärdarna producerar upprätthåller sjukdomen, och den tillhörande inflammatoriska reaktionen i bukhålan är orsaken till smärta och barnlöshet.

De vanligaste symtomen på endometrios är:

Symtomen kan ha en stark negativ inverkan på kvinnans livskvalitet, och endometrios orsakar ofta trötthet och humörsvängningar. Å andra sidan går endometriosfynd och symtom inte nödvändigtvis hand i hand. En tredjedel av patienterna med endometrios är symtomfria.

Sjukdomen kan hittas med hjälp av förhandsuppgifter, en gynekologisk undersökning och ultraljud. Ett normalt gynekologiskt undersökningsresultat utesluter inte en lindrig endometrios. Det mest typiska fyndet för endometrios är ömhet i området för livmoderns bakre fästen. Att röra på livmodern orsakar ömhet och ibland syns blåaktig endometriosvävnad i slidvalvet. Med ultraljud är ytliga härdar inte synliga men man kan se chokladcystor i äggstocken och djupa härdar i urinblåsan och tarmen.

Behandling av endometrios

Det finns ingen botande behandling för endometrios och därför skräddarsys behandlingsmetoderna utifrån patientens symtom och fynd. Endometriospatienterna behandlas för antingen smärta eller barnlöshet – det är utmanande att behandla båda samtidigt. Behandlingen av smärta baserar sig på hämning av östrogenets verkan i endometriosvävnaden. Detta kan uppnås med bl.a. ett kombinerat p-piller, ett minipiller, en hormonspiral eller annan hormonell medicin som minskar utsöndringen av östrogen. En operativ behandling är också möjlig om medicinska behandlingar inte hjälper. En symtomfri endometrios behöver inte behandlas.

Endometrios och fertilitet

Endometrios kan påverka kvinnans fertilitet, fördröja graviditeten eller orsaka barnlöshet.

Endometrios påverkar fertiliteten på många olika sätt:

Det är ändå värt att komma ihåg att majoriteten av kvinnor med endometrios blir gravida spontant utan problem. Om graviditeten hos en kvinna med endometrios inte har börjat efter sex månaders försök att bli gravid är det tillrådligt att söka sig till undersökningar. Att skjuta upp att skaffa barn till en senare ålder ökar risken för barnlöshet. Endometriosens svårighetsgrad påverkar fertiliteten. Ju allvarligare sjukdomen är, desto mer sannolikt är det att fertilitetsbehandlingar behövs.

Endometrios och fertilitetsbehandlingar

Före egentliga fertilitetsbehandlingar kan symtomatisk peritoneal endometrios även behandlas kirurgiskt för att förbättra graviditetsprognosen. Behandlingsbeslut påverkas alltid av bakgrundsfaktorer. Ju längre man har försökt bli gravid och ju äldre kvinnan är, desto mer aktiv och effektiv är den nödvändiga behandlingslinjen. Valet av behandling påverkas centralt också av resultatet från partnerns spermaanalys.

Om endometriossmärtorna är under kontroll och sjukdomsformen är lindrig kan man framskrida till inseminationsbehandlingar, förutsatt att äggledarna är öppna och det finns högst lindriga förändringar i sperman. Om sjukdomen är allvarlig påbörjar vi omedelbart den mest effektiva behandlingsformen, dvs. provrörsbefruktning.

Fertilitetsbehandlingar skräddarsys alltid individuellt, med hänsyn till alla delområden som påverkar resultatet av behandlingen.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.