TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Vauva nauraa vanhemman suukotellessa

Behandlingsresultat

Faktorer som inverkar på om graviditeten lyckas är kvinnans ålder, hur lång tid som har använts för försöket att bli gravid och parets helhetssituation d.v.s. orsaken till barnlösheten.

Behandlingsresultat

Sannolikheten för att en inseminationsbehandling ska lyckas varierar mellan 15 och 20 procent per behandling.

Vid provrörsbefruktning (IVF och ICSI) är sannolikheten för graviditet 35–45 procent per embryoöverföring. Omkring var femte påbörjad graviditet slutar dock med missfall redan i inledningsskedet. Hos äldre kvinnor som är över 40 år är sannolikheten för påbörjad graviditet 20–30 procent. Av de påbörjade graviditeterna slutar i snitt var tredje med missfall.

I de flesta behandlingsmetoderna kan vi överföra ett embryo i taget. Då är risken för tvillinggraviditet liten, 4–6 procent. Vid överföring av frysta och tinade embryon leder i snitt var fjärde till graviditet. Ungefär 20–25 procent av embryoöverföringarna ger graviditet som leder till förlossning.

Det här innebär att ca. hälften av de par som är under 35 år får sitt efterlängtade barn efter första behandlingsomgången.

Läs mer