TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Naisparin hedelmöityshoidot

Kvinnopar och ensamstående kvinnor

Du är välkommen till oss för fertilitetsbehandling, då du önskar få barn som ensamstående kvinna eller tillsammans med din kvinnliga partner.

Kvinnopar och ensamstående kvinnor

Först gäller det att reservera tid till ett rådgivande besök hos fertilitetsläkare på Felicitas Mehiläinens kliniker. Under besöken på kliniken träffar du förutom fertilitetsläkare även skötare och psykolog. Avsikten med besöken är att kartlägga din gynekologiska hälsa samt gå igenom frågor relaterade till din livssituation nu och i framtiden med barnet. Vidare informeras om gällande lagstiftning related till assisterad befruktning.

Könscelldonatorn har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter till barnet, förutom i de fall att donatorn har gett sitt medgivande till att faderskapet bestyrks. I allmänhet använder man hos oss nedfryst sperma från vår egen spermabank. Det är också möjligt att använda sperma från en utländsk spermabank.

Då beslutet att påbörja behandlingarna har gjorts, börjar man i allmänhet med inseminationer. Dessa kan förverkligas i en naturlig menstruationscykel, om ovulationen sker. Om inseminationsbehandling inte leder till graviditet, kan man gå vidare till provrörsbefruktning (IVF).

Barnlöshetsbehandling av icke-medicinska orsaker hör inte till området för FPA-ersättningar. Om det finns en fertilitetssänkande sjukdom i bakgrunden, kan man dock efter behandlingen ansöka om ersättning från FPA.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.