TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Naisen lapsettomuus ja hedelmällisyys

Barnlöshet hos kvinnan

Hos kvinnor är den vanligaste orsaken till barnlösheten en funktionsstörning i äggstockarna.

Infertilitet hos kvinnan

Orsaker till infertiliteten som beror på kvinnan inkluderar äggstocksdysfunktion, skador i äggledarna, endometrios och olika defekter i livmodern. Övervikt och undervikt, stress, ålder och inflammationer i de inre fortplantningsorganen orsakar också barnlöshet.


Hur undersöks barnlöshet hos kvinnan?

Barnlöshetsundersökningar av kvinnan inleds vanligtvis med en kartläggning av menstruationscykeln.

Med kartläggningen av menstruationscykeln avgör man om det finns avvikelser i äggstockens funktion, om äggcellen lossnar och om gulkroppens funktion är tillräcklig för graviditet. Dessa framgår av blodprover som tas i olika skeden av cykeln. Äggblåsans utveckling följs upp med ultraljud.

Efter dessa undersökningar görs ofta en undersökning av äggstockarnas öppenhet i början av följande menstruationscykel.

Med dessa grundläggande undersökningar undersöks de mest typiska orsakerna till barnlöshet hos kvinnor, eller lindriga hormonella störningar och skador i äggledarna. 

Orsaker till barnlöshet som beror på äggstockarna

Hos kvinnor är den vanligaste orsaken till barnlösheten en funktionsstörning i äggstockarna. En oregelbunden, lång menstruationscykel (mer än 37 dagar) kan vara ett symtom på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Vid det orsakar överproduktionen av manliga hormoner, eller androgener, att äggblåsans utveckling stannar, vilket bland annat resulterar i menstruationsstörningar och störningar i ägglossningen.

Överproduktion av mjölkhormon (prolaktin) samt sköldkörteldysfunktion kan orsaka störningar i äggcellernas utveckling. Alla som söker sig till barnlöshetsundersökningar undersöks för utsöndring av dessa hormoner genom ett blodprov. Även övervikt och undervikt stör äggstockarnas funktion. I dessa fall är det viktigt att få vikten till normala gränser. Överdriven motion kan göra det svårare att bli gravid genom att förhindra äggblåsans tillväxt.

Cirka en procent av kvinnorna drabbas av för tidigt klimakterium, det vill säga att äggstockarna slutar fungera av okänd anledning redan före 40 års ålder. I detta fall kan behandlingar med egna äggceller inte utföras.

Tilltäppt äggledare bakom barnlöshet

Cirka 15 procent av kvinnorna som söker sig till barnlöshetsundersökningar diagnostiseras med en skada i äggledarna. Äggledarna kan vara antingen helt tilltäppta eller omgivna av adherenser som gör det svårt för äggcellen att gå framåt i äggledaren. Obstruktioner i äggledarna beror oftast på tillståndet efter en inflammation. Dessutom kan operationer i bäckenområdet eller endometrios orsaka adherenser som täpper till äggledaren. Skadan kan vara ensidig, i vilket fall graviditeten kan börja utan behandlingar, men en fullständig obstruktion förhindrar en naturlig befruktning. I sådana fall är den använda behandlingen provrörsbefruktningen. Obstruktionen kan ibland öppnas genom en operativ behandling men den kan predisponera för en ektopisk graviditet.

Vi börjar undersöka äggledarnas funktion genom en undersökning av äggledarnas öppenhet, eller hysterosalpingosonografi (HSSG). I den sprutas varmt koksalt och luftbubblor med en kateter in i livmodern, och frisättande av dessa bubblor i bukhålan observeras med hjälp av ultraljud. Vid behov bekräftas misstanken om en obstruktion av äggledarna ännu med hjälp av en endoskopi av bukhålan.

Äggledarna kan vara antingen helt tilltäppta eller omgivna av adherenser som gör det svårt för äggcellen att gå framåt i äggledaren. Huvudorsaken till obstruktioner av äggledarna är ett postinflammatoriskt tillstånd. Operationer i bäckenområdet eller endometrios kan också orsaka adherenser.

Endometrios minskar fertiliteten hos kvinnan

Vid endometrios minskar fertiliteten hos kvinnan när det förekommer livmoderslemhinna som separata härdar även utanför livmodern. Härden tjocknar och läcker, precis som slemhinnan inne i livmodern. Menstruations-, samlags- eller vibrationssmärtor kan vara tecken på endometrios. Endometrios är en vanlig sjukdom hos kvinnor i fertil ålder. Den kan hittas som ömma knölar vid en gynekologisk undersökning. Om endometrios har skadat äggstockarna framträder det som så kallade chokladcystor vid en ultraljudsundersökning. Vissa endometrioshärdar kan hittas endast i en endoskopi av bukhålan.

Läs mer om endometrios och dess behandling.

Avvikelser i livmodern och barnlöshet

Muskeltumörer som växer mot livmoderhålan, eller myom, och medfödda strukturella defekter kan störa befruktningen och graviditetens förlopp. Upprepade skrapningar och inflammationer i livmoderhålan kan också orsaka adherenser och därmed göra det svårare att bli gravid. Myom konstateras i en ultraljudsundersökning och ytterligare information om livmoderhålan fås genom en undersökning av äggledarnas öppenhet, eller hysterosalpingosonografi (HSSG).

Fragilt X och kvinnlig fertilitet

I X-kromosomen finns en gen, FMR-1, vars mutation orsakar Fragilt X-syndromet. Det är en av de mest kända orsakerna till ärftliga utvecklingsstörningar.

Mutationen i fråga kan vara en premutation, i vilket fall bärarna av mutationen är symtomfria bärare av syndromet, eller en fullmutation, vilket kan betyda en utvecklingsstörning. Barnlöshet kan förekomma hos dem som bär premutationen och därför kan en DNA-undersökning för Fragilt X-syndromet utföras i samband med fertilitetsbehandlingar.

Hur gulkroppshormonet påverkar chanserna att bli gravid

Vid ägglossning återstår en del av äggblåsan, som förvandlar sig till en gulkropp. Gulkroppen producerar gulkroppshormon eller progesteron. Det behövs för att den nya graviditeten ska kunna fortsätta.

Det finns tydligt mer gulkroppshormon i blodet efter ägglossningen. Halten av gulkroppshormon undersöks i ett blodprov en vecka efter ett positivt ovulationstestresultat.

Störningar i sköldkörteln bakom barnlöshet

Bakom barnlösheten kan ligga en överaktiv eller underaktiv sköldkörtel. Sköldkörtelfunktionstestet (TSH) är en av de grundläggande undersökningarna för att kartlägga fertilitetsstörningar. Vid utredning av barnlösheten behandlas även lindriga sköldkörteldysfunktioner som annars skulle bara följas upp. God diagnostik av autoimmuna sjukdomar och behandling av störningen förbättrar sannolikheten för att bli gravid. 

Ofta räcker det med en god behandling av sköldkörteldysfunktionen för att graviditeten ska kunna börja, och inga egentliga fertilitetsbehandlingar behövs ens.

Ta reda på orsaken till barnlösheten

Orsaken till barnlösheten kan avslöjas redan på det första besöket hos en erfaren läkare. Till det första besöket är det tillrådligt att komma tillsammans med den eventuella partnern. 


Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.