TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Sperman eli siittiöiden luovutus

Donera sperma eller spermier

För många barnlösa människor är donerade könsceller det enda alternativet för att få ett barn. Kontakta Felicitas Mehiläinens fertilitetsklinik om du är intresserad av att donera sperma eller spermier.

Nu är det #dagsattdonera! Det råder en akut brist på donatorer av sperma. För många barnlösa människor är donerade könsceller det enda alternativet för att få ett barn och att redan få en spermadonator är livsförändrande för många som lider av barnlöshet.

Varför behöver vi donerade spermier?

I Finland utförs omkring 13 000 fertilitetsbehandlingar varje år. I en femtedel av behandlingarna används donerade äggceller, spermier eller embryon. Donerade könsceller behövs vid fertilitetsbehandlingar där man inte kan använda egna könsceller. Donerade spermier kan användas i fertilitetsbehandling till exempel om mannen inte har egen spermieproduktion eller den är allvarligt störd. Mannens ärftliga sjukdom kan också förhindra användningen av den egna sperman. Dessutom behövs donerade spermier av kvinnliga par och kvinnor som vill ha ett barn ensamma.

Många människor som väntar på donerade könsceller har många års barnlöshet bakom sig och donerade könsceller är den enda chansen för människor som lider av barnlöshet att få ett barn. Det råder en allvarlig brist på donatorer av sperma eller spermier och redan en ny spermadonators hjälp är av stor betydelse.

Kontakta oss

Om ni är intresserade av att ta reda på om ni lämpar er som donerare, kontakta oss via blanketten nedan. Välj den klinik som ligger närmast er. Om ni föredrar, kan ni även ringa till den klinik som ligger er närmast.

*” anger obligatoriska fält

Välj en klinik*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vid vilken ålder kan man donera sperma?

På Felicitas Mehiläinens kliniker kan sperma doneras av män mellan 22 och 40 år.

Vem kan donera spermier?

Donatorns hälsotillstånd ska vara bra. Donatorn eller dennes närmaste släktingar får inte ha någon allvarlig ärftlig sjukdom eller en sådan smittsam sjukdom som kan orsaka den kvinna som genomgår fertilitetsbehandlingen eller det barn som föds som ett resultat av behandlingen en allvarlig sjukdom. Kvaliteten på sperman kontrolleras före donationen med hjälp av spermaanalysMioxsys-undersökning och nedfrysningsanalys.

Hur går donation av spermier till?

1. Du kan lämna en kontaktbegäran för donation av sperma till vår klinik på webbplatsen eller genom att ringa. Din första kontakt sker via telefon till den sjukskötare som ansvarar för donationsbehandlingar på kliniken. Han eller hon ger dig mer information om donation av spermier och intervjuar dig om donationsfrågor.

2. Om det verkar möjligt att donera sperma avtalas en tid för att undersöka sperman. Sperman undersöks för antalet spermier och deras struktur och rörlighet och genomgår en testnedfrysning före nedfrysning och upptining.

3. Efter undersökningarna bokas en tid för dig på kliniken för rådgivning om donation av könsceller och en hälsoundersökning hos en läkare. Samtidigt får du information om din egen hälsa och fertilitet.

4. Före behandlingen undersöks du för kromosomer och blod- och urinprov som föreskrivs i lagen om assisterad befruktning för att utesluta infektioner.

5. Före donationen undertecknas donationssamtycket om villkor för donation av sperma.

I genomsnitt doneras sperma 10 gånger.

Spermierna fryses ner och hålls i karantän i sex månader. Därefter tas blodprov från givaren en gång till innan könscellsdonationen är klar att användas.

Juridiska frågor relaterade till donation av sperma

I Finland måste en person som blir en donator enligt lag samtycka till att hans eller hennes personuppgifter överförs till ett donationsregister som upprätthålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Enligt lagen om assisterad befruktning kan donatorns personuppgifter överlämnas till en person som har fötts som ett resultat av behandlingen efter att han eller hon har fyllt 18 år och begär att få uppgifterna. Donatorn har inga rättsliga skyldigheter gentemot det barn som ska födas om det inte uttryckligen begärs.

Enligt lagen om assisterad befruktning kan en donators könsceller resultera i barn i fem olika familjer, därefter får de donerade könscellerna inte längre användas för fertilitetsbehandlingar för andra.

Donera sperma eller spermier – ersättning

Donatorn av spermier betalas för varje donation. Vi ersätter donatorn för resekostnader och det grunddagpenningsbelopp som anges i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för varje besök. Dessa är skattepliktiga inkomster. Antalet besök på kliniken under donationsprocessen är 10–12.

Alla undersökningar och ingrepp i anslutning till utredningen före donationen och donationen är avgiftsfria för donatorn.

Se kontaktuppgifter för din närmaste Felicitas Mehiläinen-klinik