TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Graviditet och munhälsa

En god munhälsa är en viktig del av en persons allmänna hälsa, och munhälsan spelar en roll både när man planerar en graviditet och under graviditeten.

Det är viktigt att ta hand om tand- och munhälsan, särskilt när graviditetsrelaterade frågor är aktuella. Även mannens munhälsa påverkar fertiliteten. Enligt undersökningar kan inflammationer i munnen, såsom sjukdom i tändernas stödjevävnader under tandköttet eller parodontit, göra det svårare att bli gravid. Hos kvinnan kan inflammationer i munnen predisponera för olika graviditetskomplikationer, såsom missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig förlossning och låg födelsevikt hos barnet.

Parodontit kan vara symtomfri i början

Parodontit är en vanlig folksjukdom som fortskrider med mindre symtom och förstör tändernas stödjevävnader. Parodontit orsakar bara få symtom, så sjukdomen kan fortskrida långt utan att patienten märker det. Om sjukdomen inte behandlas leder den till tandförlust, skadar hela tanduppsättningen och är till skada också för den allmänna hälsan.

Under graviditeten får orala inflammationer ännu en ytterligare gynnsam möjlighet när hormonella förändringar under graviditeten försämrar munnens motståndskraft mot plack som ackumuleras på tandytan. Den gravida kvinnans hormonfunktion genomgår förändringar, vilket leder till att munnen försuras, det vill säga att pH-värdet i saliven minskar. Saliven förebygger hål genom att återställa pH-värdet i munnen från surt till normalt efter ätande och genom att hjälpa till att mineraler som upplösts av syror återställs på tandytan. När denna korrigerande effekt av saliven minskar ökar risken för hål i tänderna och tandköttsinflammationer förvärras lätt till parodontit.

Boka tid för tandundersökning

Hur munhälsan påverkar fostret

Sjukdomsalstrare, det vill säga patogener, vid parodontit kan sprida sig direkt från munnen genom blodomloppet till foster-moderkaksområdet och orsaka till exempel en fjärrinfektion där. Dessutom kan en oral inflammation påverka foster-moderkaksområdet även indirekt när moderns kropp reagerar på en infektion i munnen eller på en låggradig inflammation som orsakats av parodontit i moderns kropp.

Därför är regelbunden tandrengöring och hälsosamma matvanor särskilt viktiga, och det är tillrådligt att behandla din mun och dina tänder senast när du planerar en graviditet.

Dessutom, för att säkerställa en god utveckling av barnets tänder, är det tillrådligt att mamman tar kalcium och D-vitamin och äter mångsidigt i allmänhet under graviditeten i enlighet med rådgivningsbyråns anvisningar.

Munvårdsåtgärder under graviditet

Boka tid för tandundersökning

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.