TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Insemination eller konstbefruktning

Insemination används särskilt vid lindriga störningar i spermieproduktionen eller om ingen tydlig orsak till barnlösheten har hittats.

Insemination eller konstbefruktning

Vid insemination eller konstbefruktning (IUI, Intrauterine insemination) sprutas tvättade spermier in i livmoderhålan. Insemination används när man behöver donerade spermier, det är fråga om en lindrig störning i spermieproduktionen eller ingen tydlig orsak till barnlösheten har hittats.

Hur går en konstbefruktning till?

Vid insemination separeras spermier som rör sig bra från sädesvätskan med en speciell tvättmetod och sprutas in i livmoderhålan under ägglossningen. Inseminationen kan göras antingen i en naturlig menstruationscykel eller i kombination med stimulerad äggblåseutveckling. Ingreppet schemaläggs så nära tidpunkten för ägglossning som möjligt. Befruktningen sker i kvinnans kropp. 

Cirka 10–15 procent av inseminationerna resulterar i befruktning av en äggcell och graviditet. De flesta graviditeter börjar under 3–4 behandlingar.

Insemination med donerade spermier

Donerade spermier kan användas vid inseminationsbehandlingen, om egna könsceller inte kan användas, om mannen inte har några spermier eller om det inte går att använda dem till exempel för att de har för dålig kvalitet eller om risken för ärftliga sjukdomar är stor. Donerade spermier används även i behandlingarna av kvinnopar och kvinnor som vill ha ett barn ensamma.

Som donerade spermier kan du välja spermier från Felicitas Mehiläinens egen spermabank eller spermier från en utländsk spermabank.

På Felicitas Mehiläinens fertilitetsrådgivning får du information om behandlingen, förutsättningar för behandlingen samt den rättsliga ställningen för ett barn som föds som ett resultat av behandlingen och för andra involverade parter.

Du kan boka ett avgiftsfritt besök hos en barnlöshetssjukskötare på Felicitas Mehiläinen om du vill veta vad som kan påverka din fertilitet eller när du ska söka dig till noggrannare barnlöshetsundersökningar. 

Boka tid till sjukskötarens mottagning

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.