TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Embryoskooppiviljely

Embryoskop (Embryoskopsodling)

Embryoskopet förbättrar embryodlingsförhållandena. Med embryoskopsodlingen kan vi förbättra valet av rätt och mest livskraftiga embryo för återföringen.

Embryoskopet förbättrar embryodlingsförhållandena. Embryonas delningsrytm och morfologiska egenskaper ses klart i alla utvecklingsfaser och detta gör det möjligt att förbättra valet av rätt och mest livskraftiga embryo för återföringen.

Embryoskopet är ett cellodlingsskåp med en kamera som tar bilder med jämna mellanrum. Bilderna som kameran tar utgör en video som visar de tidiga faserna av embryots utveckling. Varje embryo odlas i sin egen grop i embryoskopet och det är möjligt att övervaka utvecklingen av varje embryo separat. 

Embryoskopet förbättrar embryodlingsförhållandena

Stabila odlingsförhållanden är kända för att minska embryots stress, bidra till embryots normala delning och förbättra möjligheten till graviditet. I embryoskopet kan de morfologiska egenskaperna hos embryona undersökas med hjälp av en kamera, och det finns ingen anledning att överföra embryona under ett mikroskop för undersökning bort från deras optimala temperatur och gaskoncentration. Således förbättrar embryoskopet också embryoodlingsförhållandena.

Förutom stabila förhållanden är det möjligt att undersöka embryons delningsrytm med embryoskopet, och embryons morfologiska egenskaper syns klart i alla utvecklingsfaser. Utifrån dessa egenskaper hos embryona förutses möjligheten till graviditet under behandlingen. 

Normalt delar sig embryot först i två celler, sedan i fyra celler, åtta celler osv. Emellertid varierar tidpunkten för delningen av embryocellerna och deras morfologiska egenskaper är olika. Embryoskopet visar hur embryonas utveckling varierar samt skillnaderna i delningstidpunkterna och delningsrytmen. Med embryoskopsodlingen kan vi således förbättra valet av rätt och mest livskraftiga embryo för återföringen.

I globala undersökningar har det konstaterats att embryoskopsodlingen ökar graviditetsprocenten, minskar den tid det tar att bli gravid och minskar antalet missfall.

Bilder på embryon i ett embryoskop. Utvecklingsfaser från befruktningen till ett 3 och 5 dagar gammalt embryo i blastocystfasen.

Som kund hos Felicitas Mehiläinen kan du följa din vårdväg för provrörsbefruktning på ett datasäkert sätt i MinMehiläinen-tjänsten under hela behandlingsprocessen.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.