TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Lapsettomuushoidot

Hur åldern påverkar fertiliteten

Den viktigaste fertilitetssänkande faktorn är att äggcellerna blir äldre. Även mannens fertilitet minskar men förändringarna är långsamma.

Med hjälp av aktuella undersökningsmetoder kan man ta reda på vilka bakomliggande faktorer som påverkar fertiliteten och därigenom naturligt skapa bättre förhållanden för den egna fertiliteten. Att graviditeten börjar i goda förhållanden är viktigt också för barnets framtida hälsa. 

När minskar fertiliteten?

Fertiliteten minskar med åldern. Redan hälften av 35-åriga kvinnor har en minskad möjlighet att bli gravid. På grund av detta kan det vara nyttigt att kontrollera situationen och korrigera eventuella störningar även innan man försöker bli gravid. Vanligtvis behöver kvinnor inte oroa sig för sin fertilitet om de är under 30 år och i grunden frisk, inte lider av latenta symtom på någon allmänsjukdom, har regelbundna menstruationer och lever hälsosamt i en regelbunden och lugn rytm.

Ibland är orsakerna till den nedsatta fertiliteten tydliga och det är tillrådligt att ingripa i situationen utan dröjsmål. Ibland räcker det med att hitta latenta sjukdomar eller till exempel att förändra sin livsstil för att en graviditet ska kunna börja helt utan fertilitetsbehandlingar. 

Infertiliteten och fertilitetssituationen kan undersökas på flera sätt. I fertilitetsrådgivningen är det möjligt att utföra till exempel en efterkontroll för ett missfall. Fertiliteten kan i sin tur mätas med ett AMH-test som berättar om det funktionella tillståndet hos kvinnans äggstockar.

Läs mer om fertilitetsrådgivningen