TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Sexualterapi

I terapin undersöks ens egen mångsidiga sexualitet samt de tankar, känslor och utmaningar relaterade till den.

Sexualterapi är en resa till den egna sexualiteten och dess förståelse. 

Tillfälliga, långvariga eller till exempel traumarelaterade störningar i sexualiteten återspeglas ofta mycket starkt i en persons sexliv och därigenom i hans eller hennes allmänna tillfredsställelse med sig själv eller sin partner. Därför är sexualterapin ofta till nytta särskilt under fertilitetsbehandlingar. 

I terapin är det möjligt att undersöka ens egen mångsidiga sexualitet samt de tankar, känslor och utmaningar relaterade till den. Sexualitet är ett mycket känsligt och svårt område och därmed är det också mycket utsatt för störningar i en persons övergripande välbefinnande.

Sexualterapi ensam eller tillsammans med partnern

Du kan komma till sexualterapin ensam eller tillsammans med din partner. Frågor som diskuteras i terapin kan vara relaterad till intimitet eller funktionsstörningar. Typiska funktionsstörningar inkluderar smärtsamma samlag, olust, upphetsningsproblem, orgasm, erektionsstörning och tidig utlösning. Sexualterapi ger opartisk och professionell hjälp.

I början av mötena kartläggs livssituationen, parförhållandets situation samt utmaningarna eller problemen med sexuallivet. Dessutom tar man reda på individens och parets resurser. I sexualterapin används olika tillvägagångssätt individuellt, alltid beroende på situationen.

Terapin bygger på diskussion, och olika övningar används också. 

Läs mer också om individuell terapi och parterapi.

Kontakta ditt närmaste Felicitas Mehiläinen-verksamhetsställe.

Om du vill kan du lämna en kontaktbegäran till oss.

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.