TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Sexualterapi

Sexualterapi Tillfälliga och långvariga störningar i sexualiteten och störningar på grund av trauma avspeglar sig ofta mycket kraftigt på människans sexualliv och därmed på den allmänna tillfredsställelsen med sig själv och/eller sin partner. Sexualiteten är ett mycket känsligt och svårt område och därför mycket utsatt för störningar. Sexualterapi ges som individuell och/eller parterapi.

Sexualterapi

Tillfälliga och långvariga störningar i sexualiteten och störningar på grund av trauma avspeglar sig ofta mycket kraftigt på människans sexualliv och därmed på den allmänna tillfredsställelsen med sig själv och/eller sin partner. Sexualiteten är ett mycket känsligt och svårt område och därför mycket utsatt för störningar. Sexualterapi ges som individuell och/eller parterapi. I terapin kartläggs klientens livssituation, parförhållandet, klientens och partnerns problem med sexuallivet samt individernas och parets resurser. I sexualterapin används olika närmelsesätt beroende på klientens situation. Terapin grundar sig på samtal och dessutom används olika övningar. Sexualterapi ger insikt och förståelse om den egna sexualiteten och hjälper till att skapa positiva upplevelser och känslor i samband med sex.