TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Time lapse-mikroskopet

Time lapse-mikroskopet visar hur embryonas utveckling varierar samt skillnaderna i delningstidpunkterna och delningsrytmen. Med det kan vi således förbättra valet av rätt, mest livskraftiga embryo för återföringen.

Time lapse-mikroskopet är en kamera placerad i ett cellodlingsskåp, som tar bilder av embryon med regelbundna intervall. Bilderna som kameran tar utgör en video som visar de tidiga faserna av embryots utveckling. Varje embryo odlas i sin egen grop och det är möjligt att övervaka utvecklingen av varje embryo separat.

Med time lapse-mikroskopet är det möjligt att undersöka embryons delningsrytm, och embryons morfologiska egenskaper, dvs. olika egenskaper relaterade till embryots utseende, syns klart i alla utvecklingsfaser. Utifrån dessa egenskaper hos embryona förutses möjligheten till graviditet under behandlingen.

Normalt delar sig embryot först i två celler, snart efter det i fyra celler, åtta celler osv. Emellertid varierar tidpunkten för delningen av embryocellerna och deras morfologiska egenskaper är olika.

Time lapse-mikroskopet visar hur embryonas utveckling varierar samt skillnaderna i delningstidpunkterna och delningsrytmen. Med det kan vi således förbättra valet av rätt, mest livskraftiga embryo för återföringen.

Time lapse-mikroskopets kamerateknik är tillgänglig på verksamhetsstället Felicitas Mehiläinen Turku.

Boka tid för ett första besök för barnlöshetsundersökningar på Felicitas Turku

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.