TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Munasolujen pakastus

Nedfrysning av äggceller

Nedfrysta äggceller möjliggör graviditet med egna könsceller även när den egna fertiliteten redan har sjunkit.

Nedfrysning av fertila äggceller

Idag vill allt fler fördröja sin familjebildning, vilket kan påverka sannolikheten för att bli gravid. Genom att frysa in sina äggceller kan man lagra äggcellerna från den mest fertila åldern och använda dem senare.

Kvinnans fertilitet minskar med åldern

Kvinnans fertilitet minskar betydligt med åldern. Generellt kan man säga att fertiliteten minskar avsevärt efter 35 års ålder, även om det finns stor individuell variation. Med åldern minskar antalet och kvaliteten på äggceller i äggstockarna och antalet kromosomavvikelser ökar. Kromosomavvikelser är det vanligaste hindret för graviditet och orsaken till missfall hos kvinnor över 40 år.

När och hur samlas äggcellerna in och fryses ner?

Nedfrysning av äggceller rekommenderas före 30 års ålder. Beroende på situationen kan det vara möjligt att frysa ner äggceller upp till 35 års ålder.

Före insamlingen utförs en stimulering för att erhålla så många äggceller som möjligt. Av de insamlade äggcellerna väljs de mest utvecklade ut och fryses ner. Äggcellerna förvaras i Felicitas lokaler vid -196 grader Celsius i väntan på att det är aktuellt för dig att bli gravid.

Äggcellerna fryses ner i tre år åt gången

Vi rekommenderar att du samlar in cirka 20 äggceller. Ett avtal om nedfrysning av äggceller tecknas för tre år i taget, varefter behovet av nedfrysning ses över igen.

Om du funderar på att frysa ner dina äggceller, kontakta oss eller boka ett första besök hos en infertilitetsläkare.

Boka ett första besök hos en läkare

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.