TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
elamantapamuutos

Levnadsvanor

När fertilitetsundersökningarna inleds fäster man uppmärksamhet vid levnadsvanorna.

Levnadsvanor

Det är bra att i god tid innan behandlingarna inleds följa regelbundna och hälsosamma levnadsvanor eftersom detta främjar en lyckad behandling. Alla rusmedel så som tobak, alkohol och droger försämrar både kvinnans och mannens fertilitet.

Vilken inverkan psykiska faktorer har är till stor del ännu okänt, men man ska inte bortse från dem. Att lindra psykisk stress kan främja möjligheterna att bli gravid.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.