TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
elamantapamuutos

Hur levnadsvanorna påverkar fertiliteten

Hälsosamma levnadsvanor bidrar till att fertilitetsbehandlingar ska lyckas.

Det är tillrådligt att sträva efter regelbundna och hälsosamma levnadsvanor i god tid före graviditetsplaner och början av fertilitetsbehandlingar. Alla rusmedel, såsom tobak, alkohol och droger, försämrar fertiliteten hos både kvinnor och män. Påverkan av psykiska faktorer är fortfarande till stor del okänd, men de bör inte heller underskattas. Att lindra psykisk stress kan bidra till att en graviditet börjar.

Användning av droger och fertilitet

Användning av droger stör utsöndringen av könshormoner hos både män och kvinnor och kan orsaka barnlöshet. Cannabis är den mest använda drogen i världen och dess fertilitetssänkande effekt har länge varit känd. Hos män minskar cannabis, heroin och metadon nivån av testosteron och produktionen av spermier. Hos kvinnor orsakar droger störningar i ägglossningen.

Hur tobak påverkar fertiliteten

Rökningen har visat sig minska både möjligheten till en spontan graviditet och befruktningen av dem som genomgår en fertilitetsbehandling. Detta gäller både kvinnans och mannens rökning. Hos kvinnor försämrar rökningen blodets flöde i livmodern och äggstockarna och har skadliga effekter på äggcellen och embryots fastsättning vid livmoderslemhinnan. Att modern röker under graviditeten har också visat sig påverka funktionen hos fostrets äggstockar och testiklar negativt, vilket senare kan orsaka barnlöshet. Hos män minskar tobaken antalet spermier och deras rörlighet och kvalitet.

Hur alkohol påverkar fertiliteten

Riklig alkoholkonsumtion hos både kvinnor och män minskar fertiliteten och påverkar barnlösheten. Det finns ett samband även mellan måttlig alkoholkonsumtion och nedsatt fertilitet. Hos män kan stor alkoholkonsumtion orsaka en minskad nivå av testosteron, minskad spermieproduktion, minskad libido och erektionsstörningar.

Hur övervikt påverkar barnlösheten och fertiliteten

Övervikt hos både kvinnor och män har visat sig orsaka förändringar i kroppens hormonbalans som försämrar fertiliteten och kan orsaka barnlöshet. Övervikt försämrar fertiliteten särskilt hos kvinnor och ökar risken för missfall. Hos överviktiga kvinnor är ägglossningsstörningar vanliga och antalet cykler där äggcellen inte lossnar alls har ökat. Hos män minskar övervikt spermiernas kvalitet och libido. Även en liten viktminskning lönar sig. Redan en permanent viktminskning på 5–10 procent hjälper överviktiga par med att bli gravida. Den primära fertilitetsbehandlingen för svårt överviktiga kvinnor (BMI över 35) är viktminskning.

Undervikt och barnlöshet

Det finns otaliga undersökningar om underviktens effekter på fertiliteten, särskilt hos kvinnor. Hos underviktiga kvinnor, på grund av en stressituation i hjärnan, minskar utsöndringen av gonadotropinhormoner i hypofysen och menstruationen kan vara helt frånvarande. Vid de allvarligaste ätstörningarna, såsom anorexi, åtföljs situationen av många andra hormonutsöndringsstörningar och näringsbrister som hindrar en graviditet från att börja. Ofta behöver de som har lidit av anorexi hjälp med att bli gravida, även flera år efter återhämtningen. Kroppen hos personer med bulimi är också i ett stresstillstånd. En stressituation kan störa och hämma äggstockarnas normala funktion, även om personen är normalviktig.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.