TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Mehiläinen 3D/4D-ultra

3D-/4D-ultraljudsundersökning

3D-/4D-ultraljudsundersökningen möjliggör en mer flerdimensionell, exakt och tillförlitlig bild av fostret än det traditionella ultraljudet.

Ultraljudsundersökningar med 3D- och 4D-enheter

På Felicitas Mehiläinen har läkaren som specialiserat sig på uppföljning av graviditet, eller perinatologen, tillgång till en högkvalitativ ultraljudsenhet som ger tredimensionell och rörlig bild av fostret. Denna ultraljudsenhet möjliggör även en exaktare 2D-bild.

Vid 3D-/4D-ultraljudsundersökningen kan vissa strukturella avvikelser ses bättre och mer tillförlitligt än vid den traditionella 2D-ultraljudsundersökningen. Vid undersökningen kan fostrets hjärta, hjärna, ansikte, lemmar, rygg och bukvägg undersökas noggrant.

Förutom sin medicinska betydelse stärker den tredimensionella ultraljudsbilden relationen mellan barnet och föräldrarna redan under graviditeten. Vid 4D-ultraljudsundersökningen syns barnets drag skarpt om ansiktet är i en lämplig vinkel. En erfaren läkare kan också bestämma barnets kön mycket tillförlitligt med hjälp av 4D-ultraljud.

När ska jag komma till en 3D-/4D-ultraljudsundersökning?

Det finns ingen specifik övre veckogräns för en 3D-/4D-ultraljudsundersökning men om graviditeten har fortskridit långt kan synen i livmodern vara begränsad.

Övervikt, mängden fostervatten, fostrets besvärliga ställning och moderkakan fäst vid frontväggen kan påverka hur väl livmodern kan ses med hjälp av en ultraljudsundersökning.

Med tanke på synlighet är de bästa graviditetsveckorna för undersökningen veckorna 24–26 men undersökningen kan genomföras redan vid graviditetsveckorna 28–30.

För 3D-/4D-ultraljudsundersökningen behövs ingen separat remiss. Förutsättningen för FPA-ersättning är ett tydligt medicinskt skäl. FPA-ersättning ansöks om i efterhand. Om något onormalt upptäcks i undersökningen hänvisar läkaren som utförde ultraljudsundersökningen kunden till nödvändiga ytterligare undersökningar alltid från fall till fall.

3D-/4D-ultraljudsundersökningen används ibland även i andra gynekologiska undersökningar eftersom till exempel medfödda strukturella avvikelser i livmodern syns bättre med den än med vanliga ultraljudsenheter.

Hur fungerar 3D-/4D-ultraljudsundersökning?

3D-ultraljudet använder en tredimensionell bild. Med 4D-ultraljud avses däremot en rörlig bild som bygger på 3D-bilder. Hos Felicitas Mehiläinen är även 4D-ultraljudsenhetens tvådimensionella bilder mycket skarpa eftersom för grunden för avbildningen behövs en 2D-bild av högsta kvalitet.

Med hjälp av en dator beräknar och modellerar 4D-ultraljudsenheten en tredimensionell bild uppbyggd av små voxlar. En voxel är en liten volymenhet och skiljer sig från än en pixel som många känner till från 2D-bilder.

Vid 3D-/4D-avbildning flyttar ultraljudsenhetens sensorhuvuds motor bildvinkeln i tre riktningar, vilket kan kännas på magen som liten vibration. Motorns rörelse skapar en tredimensionell bild som visas på skärmen.

Bilderna och rörelserna från ultraljudsundersökningen kan sparas för att titta på dem hemma. En ultraljudssession kan också spelas in och inspelningen kan ges som minne mot en avgift på några euro.

Pris på 3D-/4D-ultraljudsundersökning

Priset på 4D-ultraljudsundersökningen inkluderar en mottagning hos en perinatolog (gynekolog som är specialiserad på graviditet och förlossning) och en ultraljudsundersökning. Ultraljudsundersökningen för uppföljning av graviditet kan utföras när som helst under graviditeten när graviditeten har pågått i över 21 graviditetsveckor.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.