TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Mätningar av livmoderns mottaglighet

Hos Felicitas Mehiläinen kan störningar i implantation av embryot undersökas med hjälp av två olika tester.

Embryoimplantation innebär att ett embryo under utveckling fästs vid livmoderväggen i början av en graviditet. Innan embryot fäster sig sker många förändringar på slemhinnan på livmoderväggen (endometrium). De förbereder fästpunkten och dess omgivning för att ta emot embryot. Endometriet växer och ändrar form, livmoderns blodkärl förändras, och de celler, näringsämnen och speciella molekyler som behövs för att embryot ska fästa sig ackumuleras i rätt koncentrationer. Livmoderslemhinnan är mottaglig för ett embryo endast under en begränsad tid under menstruationscykeln (det så kallade implantationsfönstret).

Orsaken till att ingen graviditet påbörjades kan vara en funktionsstörning i livmoderslemhinnan. Ibland kan vissa gener som reglerar hur embryot fäster sig aktiveras på ett annat sätt än normalt. I sådana fall kan slemhinnan mogna för sent eller för snabbt, så att inte ens ett bra embryo kan fästa sig. Olika avstötningsprocesser kan också hindra embryot från att fästa sig eller orsaka ett missfall. Ibland kan det i stället handla om att de immunologiska processerna inte fungerar tillräckligt bra.

Om fertilitetsbehandlingen inte har lyckats trots flera överföringar av bra embryon kan det bero på att embryot och slemhinnan inte passar ihop eller på en immunologisk störning.

Undersökningar av livmoderslemhinnan

Vi på Felicitas Mehiläinen har två olika tester som kan användas för att undersöka störningar i embryoimplantation.

Receptivitetstest av livmoderslemhinnan

Med receptivitetstestet av livmoderslemhinnan kan man utreda om det handlar om att embryot stöts bort eller om bristfällig immunologi, eller om situationen är normal, varvid man kan leta efter andra skäl till att behandlingarna inte lyckats, exempelvis sådana som har med embryot att göra.

Undersökning av livmoderslemhinnans mottaglighetstid

Med undersökningen av livmoderslemhinnans mottaglighetstid kan man bedöma om livmoderslemhinnan är redo att ta emot ett embryo. Testet mäter förekomsten av gener som beskriver slemhinnans mottaglighet och berättar om störningar i implantationsfönstret. Utifrån testresultatet kan man vid behov flytta embryoåterföringen så att den sker vid en lämpligare tidpunkt.

Hos Felicitas Mehiläinen är det lätt att få undersökningar

Det är lätt att få barnlöshetsundersökningar utan remiss. Det räcker med att ringa oss. Undersökningarna inleds med ett första besök hos en infertilitetsläkare.

Läs mer om Felicitas Mehiläinens experter

Boka ett avgiftsfritt besök hos en barnlöshetssjukskötare  för att få värdefull information om din fertilitet. Orsaken till barnlösheten kan komma fram redan på det första besöket hos en erfaren läkare.


Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.