TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Mödrarådgivning

Barnmorskor på vår mödrarådgivning går bredvid dig under hela graviditeten.

Varje graviditet är unik. Därför är det viktigt att uppföljningen av graviditeten och förlossningsförberedelsen genomförs med beaktande av de framtida föräldrarnas behov och önskemål. Målet med vår mödrarådgivning är att graviditeten ska framskrida på ett säkert sätt och att hela familjen ska må bra.

Med mödrarådgivningen går du tryggt mot förlossningen

Felicitas Mehiläinens mödrarådgivning är en privat rådgivningsklinik där din graviditet alltid följs upp av en erfaren barnmorska och en specialistläkare som är en perinatolog med erfarenhet av uppföljning av graviditet. För din vård ansvarar alltid samma yrkespersoner som har en övergripande förståelse av din situation. Uppföljningen och behandlingen utförs individuellt och med beaktande av dina önskemål.

Du kan boka ditt första besök på vår rådgivning så snart graviditetstestet visar sig vara positivt. Familjens egen barnmorska tar hand om uppföljningen under hela graviditeten. Dessutom stöds du av en specialistläkare med erfarenhet av uppföljning av graviditet, som fungerar som din egen rådgivningsläkare.

Boka tid för mödrarådgivningen genom att ringa vår kundtjänst på 0104146650 eller via tidsbokning på nätet.

När ska jag gå till mödrarådgivningen?

Det första rådgivningsbesöket sker vanligen mellan graviditetsveckorna 10 och 13. Tidtabellen för återbesök planeras tillsammans. Det rekommenderas att under graviditetsveckorna 10–28 kommer man till mottagningen var fjärde vecka, under veckorna 28–36 varannan vecka och under veckorna 36–40 varje vecka. Om barnet ännu inte har fötts i graviditetsveckan 40 kommer man till mottagningen två gånger i veckan.

Efter förlossningen besöker många den bekanta rådgivningsbyrån för en efterkontroll. Ett hembesök är också möjligt.

Mödrarådgivningen använder den senaste tekniken inom branschen

Förutom den kompetenta personalen använder vår rådgivningsläkare en toppmodern maskinvara. Graviditets- och fosterundersökningar utförs med hjälp av en 4D-ultraljudsenhet. Föräldrarna får bilder på sitt framtida barn i MinMehiläinen-appen eller, om de vill, på ett minneskort.

Vår rådgivning har också en kardiotokografisk utrustning som kan användas för att följa upp fostrets hjärtfrekvens och livmodersammandragningar i slutet av graviditeten.

Mödrarådgivningens familjeförberedelse är en väsentlig del av graviditetsvården

På vår mödrarådgivning kan du delta i en mångsidig privat familjeförberedelse där man behandlar förlossningsrelaterade frågor, anpassning till det kommande skedet i livet och föräldraskapet och ger praktisk information om vården av barnet. Det finns vanligtvis tre förberedelsesessioner, varav den första äger rum under graviditetsveckorna 28–30. Förberedelsebesök planeras enligt varje familjs tidtabell.

Felicitas Mehiläinens yrkeskunniga familjeterapeuter hjälper dig om du har bekymmer och rädslor för graviditet och förlossning som ska behandlas med hjälp av en yrkesperson. Vid behov ger våra näringsterapeuter också stöd under graviditeten. Den privata rådgivningsbyråns tjänster omfattas delvis av FPA-ersättningen.

Boka tid för mödrarådgivningen genom att ringa vår kundtjänst på 0104146650 eller via tidsbokning på nätet.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.