TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Användning av donerade äggceller och spermier

I situationer där produktionen av könsceller (äggceller eller spermier) har avtagit eller upphört, kan användning av donerade könsceller komma ifråga. Användning av donerade könsceller är också möjlig, om graviditetsförsök med hjälp av egna könsceller har misslyckats trots upprepade försök.

Största delen av behandlingarna med donerade äggceller görs med äggceller från registrerade donatorer som är okända för mottagaren, men också en donator som är känd för mottagaren kan ge äggceller. Vid äggcellsdonationer genomgår donatorn stimuleringsbehandling av äggstockarna och äggcellsplockning. Mottagaren av äggcellerna får före embryoöverföringen läkemedel som förbereder livmoderslemhinnan.

Alla Väestöliittos kliniker har spermabanker för frysning och förvaring av spermier från registrerade donatorer som är okända för mottagaren. En s.k. känd donator kan donera spermier till en namngiven mottagare.

Ibland genomförs behandlingar med donerade embryon. De donerade embryona är frysta och har donerats av par som behandlats tidigare.

Användning av donerade könsceller kräver alltid noggrann planering och förberedelse, och även samtal med psykolog på grund av de specifika omständigheterna.

Alla donatorer har valts med omsorg och de har genomgått hälsokontroll. Donatorerna ska enligt lag registreras, eftersom ett barn som föds som resultat av behandlingen har rätt att få uppgift om donatorns identitet (Lag om assisterad befruktning).

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.