TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Behandlingar med donerade könsceller

Man kan använda även donerade könsceller för fertilitetsbehandlingar.

Användning av donerade könsceller kan övervägas i situationer där produktionen av egna äggceller eller spermier minskar eller har upphört. Att använda donerade könsceller är ett alternativ också om graviditeten inte har börjat med egna könsceller trots flera försök. Dessutom används donerade könsceller ofta i fertilitetsbehandlingar för kvinnliga par och kvinnor som vill ha ett barn ensamma

Donatorn av könscellerna kan vara en bekant till mottagarna. De flesta behandlingar med donerade könsceller utförs ändå med könsceller från donatorer som mottagarna inte känner.

Donatorer är noggrant utvalda och registrerade

Alla donatorer av könsceller har valts ut noggrant och genomgått en hälsokontroll. Donatorer är enligt lag skyldiga att registrera sig eftersom barnet som föds som resultat av behandlingen har rätt att känna till donatorns identitet.

Vid behandlingen med donerade äggceller genomgår donatorn en behandling för mogning av äggblåsor och en insamling av äggceller. Mottagaren av äggceller får medicinering som förbereder livmoderslemhinnan för embryoåterföringen.

Användning av donerade könsceller kräver alltid noggrann planering och beredning samt en diskussion med en psykolog på grund av behandlingens särdrag. Läs också: lag om assisterad befruktning (Finlex.fi).

Nedfrysning av egna spermier i en spermabank

Det är också möjligt att frysa ned egna spermier i Felicitas Mehiläinens spermabank för framtida fertilitetsbehandlingar. Genom att frysa ned spermier kan man säkra egna könsceller till exempel om mannen kommer att behandlas för cancer. Det kan också vara nödvändigt att frysa ned spermier på förhand för fertilitetsbehandlingen till exempel på grund av mannens långa avstånd. Det är möjligt att frysa ned spermier i alla Felicitas Mehiläinen-verksamhetsställen.

För mer information om behandlingar, nödvändiga samtycken och blodprover, kontakta ditt närmaste Felicitas Mehiläinen-verksamhetsställe.

Se kontaktuppgifter för ditt närmaste Felicitas Mehiläinen-verksamhetsställe

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.