TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Miehen lapsettomuus

Nedfrysning av sperma

Sperma och testikelvävnad kan frysas ned för en framtida fertilitetsbehandling.

Det kan vara nödvändigt att frysa ned sperma till exempel på grund av researbete eller svår provgivning, eller nedfrysningen kan göras för att bevara fertiliteten innan en medicinering eller strål- eller cytostatikabehandlingar påbörjas eller före en framtida sterilisering.

Om nedfrysning av sperma i en spermabank för att donera könsceller kan du läsa mer här.

Före nedfrysning

Före nedfrysning är det bra att ta reda på spermans kvalitet genom att genomgå en spermaanalys. Vid behov kan spermiernas motståndskraft mot nedfrysning även undersökas i förväg genom att utföra en testfrysning.

Innan vi fryser ned spermaprover undersöker vi blodprover i enlighet med lagens krav. På så sätt säkerställer vi säkerheten för kunder och prover när det gäller infektioner under lagring av könsceller och behandlingar. Obligatoriska infektionstester som ska undersökas är hepatit B-virus, hepatit C-virus och HIV-screeningstester. Sperman kan frysas ned bara efter att blodprovsresultaten blir färdiga. Om infektionsproverna har tagits någon annanstans ska en officiell dokumentation av undersökningsresultaten ges till Felicitas Mehiläinen.

Provgivning och nedfrysning

Spermaprovet ges i Felicitas Mehiläinens provgivningsrum i en provburk som fåtts på kliniken. Detaljerade anvisningar om provgivning finns här. Det kan vara nödvändigt att ge prover flera gånger beroende på din situation och spermans kvalitet. Du kommer att få anvisningar om detta på kliniken efter den första nedfrysningen.

Vid mottagandet av sperman verifierar personalen identiteten på provgivaren, så ta ditt identitetsbevis med dig.

Sperman kan frysas ned som sådan eller den kan koncentreras eller tvättas, i vilket fall spermierna av bästa kvalitet separeras från spermaplasman till en odlingsvätska före nedfrysningen. Proceduren beror på provets kvalitet och användningssyfte. Som nedfrysningsvätska används en lösning som innehåller frysskyddsmedel. Behållaren är ett kapillärrör av plast, eller en frystank. Tankarna förvaras på kliniken i flytande kväve (-196,6 °C) där cellerna lever i flera år.

Nedfrysningsavtal

Vid nedfrysning av könsceller upprättas ett nedfrysningsavtal som gäller i tre (3) år. Nedfrysningsavtalet ingås på kliniken i samband med den första nedfrysningen och skickas till dig ifyllt när nedfrysningsprocessen är färdig. Förvaringsavgiften faktureras årligen så länge det finns könsceller kvar och avtalet är i kraft. Avtalet kan när som helst sägas upp genom ett skriftligt meddelande till kliniken, i vilket fall förvaringen avslutas och könscellerna förstörs. I slutet av avtalet kan du fortsätta förvaringen genom att meddela kliniken, i vilket fall avtalet förnyas för en bestämd period. Om avtalet inte förnyas löper det ut på sin sista giltighetsdag utan separat uppsägning och könscellerna förstörs.

Användning av nedfryst sperma

Efter upptining kan nedfryst sperma användas för behandlingar med insemination (på finska), provrörsbefruktning (IVF) eller mikroinjektion (ICSI), beroende på spermans kvalitet. Vårdplanen görs alltid tillsammans med läkaren.

Spermierna tinas upp på befruktningsdagen. Antalet tankar som ska tinas upp beror på den valda befruktningsformen och provets kvalitet. Efter upptiningen undersöks provet för andelen levande spermier och deras rörlighet och provet förbereds för befruktningen.

Steg i nedfrysning av sperma:

  1. Spermaanalys
  2. Infektionstester
  3. Provgivning för nedfrysning, vanligtvis 1–3 gånger
  4. Nedfrysningsavtal
  5. Förvaring av prover på kliniken i enlighet med avtalet
  6. Användning av nedfrysta spermier för fertilitetsbehandling ELLER
  7. Förstöring av spermier i enlighet med avtalet


Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.