TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll
Siemennesteanalyysi

Spermaanalys

Spermaanalysen används för att undersöka kvaliteten på och fertiliteten hos sperma och spermier. Felicitas Mehiläinens andrologiska laboratorium undersöker spermaprovet för antalet spermier, deras rörlighet och struktur samt eventuella antikroppar. Efter undersökningen får du en diagnos, ett uttalande och ett svar utan dröjsmål till MinMehiläinen. Om du vill kan du boka tid hos en läkare på kliniken för att få mer information om ditt svar och dess betydelse för din fertilitet.

Kvaliteten på sperman

Spermaanalysen undersöker kvaliteten på ett spermaprov och bedömer provets fertilitet. Spermaanalysen är den viktigaste undersökningen av manlig fertilitet.

Bakom barnlösheten som beror på mannen kan ligga olika faktorer, såsom testikelretention som korrigerats för sent, åderbråck i testikelvenen, spermieantikroppar eller en tidigare sjukdom i könsorganen, till exempel klamydia. Störningen kan vara medfödd, traumarelaterad eller tillfällig. Inflammationer, olika läkemedel, stor alkoholkonsumtion, stress eller andra tillfälliga faktorer kan kraftigt påverka spermieproduktionen. Därför bör ett onormalt fynd i spermaanalysen kontrolleras före andra ytterligare undersökningar.

Om du vill kan du få ditt spermaprov undersökt när som helst, även om drömmen om ett barn ännu inte är aktuell. Du kan komma till undersökningen även före det första besöket hos en infertilitetsläkare, så dina undersökningsresultat blir färdiga för besöket, eller förbereda dig att ge ett prov vid det första besöket.

Boka tid på det andrologiska laboratoriet för att söka dig till undersökningen.

Att ge ett spermaprov

För analysen ges ett spermaprov i Felicitas Mehiläinens provgivningsrum i en provburk som fåtts kliniken. Provgivningsrummet är ett lugnt privat utrymme avsett för detta. Provet kan också ges hemma om det är möjligt att leverera det till laboratoriet senast en timme efter att provet har getts. Under transporten måste spermaprovet skyddas noggrant mot kyla och hetta. Den optimala transporttemperaturen är 20–37 °C.

Vid tidpunkten för spermaanalysen bör 1–3 dagar ha förflutit sedan den senaste ejakulationen. I detta fall är resultatet av analysen det mest tillförlitliga.

Oftast ges provet genom att masturbera. Vanliga kondomer kan inte användas för att samla in ett spermaprov eftersom de innehåller ämnen som är giftiga för spermier. Vid behov får du giftfria kondomer som är lämpliga för provet från Felicitas Mehiläinen.

Vid mottagandet av sperman verifierar laboratoriet identiteten på provgivaren, så ta ditt identitetsbevis med dig.

Vad berättar spermaanalysen?

Spermalaboratoriet undersöker mängden sperma och spermier, spermiernas rörlighet, spermiernas form (morfologi), spermieantikroppar samt andra eventuella celler i sperman. Resultaten sammanfattas med referensvärden. Du får en diagnos och ett uttalande som berättar om spermans fertilitet. Svaret blir omedelbart synligt i MinMehiläinen. Om resultatet är onormalt ringer läkaren dig om svaret och beställer nödvändiga ytterligare undersökningar. Om du vill kan du också själv boka tid hos klinikens läkare för att gå igenom svaret.

Fertiliteten påverkas av flera faktorer, bland annat partnerns fertilitet. Spermaanalysen undersöker några av de faktorer som påverkar fertiliteten, men till exempel skador i spermiernas DNA och andra möjliga förändringar på molekylär nivå syns inte i den. Baserat på resultatet från spermieanalysen bedöms fertiliteten som god eller mycket god, något nedsatt, betydligt nedsatt, eller sperman kan vara infertil om det finns inga spermier i sperman.

När spermierna indikerar agglutination, eller klamrar sig fast vid varandra, kan orsaken vara antikroppar som minskar spermiernas rörlighet och fertilitet. För att bestämma om det finns antikroppar i spermaprovet utförs ett antikroppstest. Genom specialundersökningar kan vi bestämma mängden och kvaliteten på antikroppar.

Övriga undersökningar av sädesvätskan

Vid behov kan även andra metoder användas för att undersöka sperman.

Provtvätt av spermier

Vid planering av fertilitetsbehandlingar, intrauterin insemination, provrörsbefruktning eller mikroinjektion, är det ibland viktigt att veta i förväg hur man kan separera spermierna från sperman för befruktning. Därför gör vi provtvättar av spermier. I en provtvätt behandlas, tvättas och centrifugeras sperman med samma metod som vid fertilitetsbehandlingen. Tvättresultatet hjälper till att planera behandlingen för att välja den bästa metoden för att behandla spermier och den bästa befruktningsmetoden.

Undersökning av fragmentering av spermiernas DNA

Undersökningen av fragmentering av spermiernas DNA används för att mäta brott i spermiernas DNA. Det har visats att en ökad DNA-fragmentering påverkar den manliga fertiliteten negativt. En hög, mer än 30 procents fragmentering, kan göra det svårare att bli gravid eller orsaka ett tidigt missfall i början av graviditeten.

Faktorer som ökar DNA-fragmenteringen inkluderar till exempel levnadssätt, såsom riklig rökning och dåliga matvanor, vissa läkemedel och sjukdomar, hög ålder, miljögifter och infektioner. Om ditt DNA-fragmenteringstestresultat är onormalt förklarar din läkare dess betydelse för dig och ger  dig anvisningar för att korrigera situationen.

Oxidativ stress i spermier

Boka tid för undersökningar

Oxidativ stress påverkar utvecklingen av många sjukdomar och har också visat sig ha en inverkan på manlig fertilitet. Flera interna och externa faktorer kan påverka nivån av oxidativ stress. Hos Felicitas Mehiläinen är det möjligt att undersöka oxidativ stress i sperman och därmed få mer information om kvaliteten på sperman och eventuella underliggande faktorer som påverkar fertiliteten. Läs mer om undersökning av oxidativ stress i spermier.

För undersökningar av sperma bokas tid till laboratoriet. När du bokar tid kommer vi att ge mer detaljerade anvisningar om undersökningen. Du kan boka tid för spermaanalysen på nätet. För andra undersökningar av sperma bokas tid genom att ringa kliniken.

Du kan också lämna en kontaktbegäran till oss.

Terminologi och diagnoser för spermakvalitet

aspermiIngen sädesvätska (eventuell retrograd ejakulation)
asthenozoospermiAndelen spermier som rör sig framåt underskrider referensvärdet
asthenoteratozoospermiAndelen spermier som rör sig framåt och andelen strukturellt normalformade spermier underskrider referensvärdena
azoospermiDet finns inga spermier i ejakulatet
kryptozoospermiInga spermier upptäcks i nativprovet men det finns enskilda spermier i fällningen av det koncentrerade provet
hemospermiDet finns röda blodkroppar i ejakulatet
leukospermiAntalet leukocyter i ejakulatet överskrider gränsvärdet
nekrozoospermiMajoriteten av spermierna är orörliga
normospermiBåde antalet spermier, spermiernas rörlighet och andelen normalformade spermier ligger inom referensintervallet
oligoasthenozoospermiAntalet spermier och andelen spermier som rör sig framåt underskrider referensvärdena
oligoasthenoteratozoospermiBåde antalet spermier och andelen normalformade spermier som rör sig framåt underskrider referensvärdena
oligoteratozoospermiAntalet spermier och andelen normalformade spermier underskrider referensvärdena
oligozoospermiDet totala antalet spermier underskrider referensvärdet
teratozoospermiAndelen normalformade spermier underskrider referensvärdet

[WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen Fifth Edition 2010]Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.