AJANVARAUS
Siirry pääsisältöön
Siemennesteanalyysi

Siemennesteanalyysi

Siemennesteanalyysilla selvitetään siemennesteen ja siittiöiden laatua ja hedelmöityskykyä. Felicitas Mehiläisen androloginen laboratorio tutkii siemennestenäytteestä siittiöiden määrän sekä niiden liikkuvuuden ja rakenteen ja analysoi näytteessä olevat mahdolliset vasta-aineet. Saat tutkimuksesta diagnoosin, lausunnon ja vastauksen viipymättä OmaMehiläiseen. Lisätietoa vastauksestasi ja sen merkityksestä hedelmällisyyteesi saat halutessasi varaamalla ajan klinikan lääkärille.

Siemennesteen laatu

Siemennesteanalyysilla tutkitaan spermanäytteen laatua ja arvioidaan näytteen hedelmöityskykyä. Siemennesteanalyysi on ensisijainen miehen hedelmällisyyttä selvittävä tutkimus.

Miehestä johtuvan lapsettomuuden taustalla voi olla useita eri tekijöitä, kuten liian myöhään korjattu laskeutumaton kives, kiveslaskimon suonikohjut, siittiövasta-aineet tai aiemmin sairastettu sukuelinten sairaus, kuten klamydia. Häiriö voi olla synnynnäinen, traumasta johtuva tai tilapäinen. Tulehdukset, erilaiset lääkeaineet, alkoholin runsas käyttö, stressi tai muu tilapäinen tekijä saattavat vaikuttaa voimakkaasti siittiötuotantoon. Poikkeava löydös siemennesteanalyysissä on siksi syytä kontrolloida ennen muita lisätutkimuksia.

Spermanäytteen voi halutessaan tutkituttaa koska tahansa, vaikkei lapsihaave vielä olisikaan ajankohtainen. Voit tulla tutkimukseen myös ennen lapsettomuuslääkärin ensikäyntiä, jolloin tutkimustuloksesi on jo valmiina tiedossa tai varautua antamaan näytteen ensikäynnin yhteydessä.

Tutkimukseen pääset varaamalla ajan andrologiseen laboratorioon.

Siemennestenäytteen antaminen

Analyysia varten siemennestenäyte annetaan Felicitas Mehiläisen näytteenantohuoneessa klinikalta saatuun näytepurkkiin. Näytteenantohuone on rauhallinen, tätä tarkoitusta varten varattu, yksityinen tila. Näyte voidaan antaa myös kotona, jos on mahdollista toimittaa se laboratorioon viimeistään tunnin sisällä näytteen antamisesta. Kuljetuksen aikana siemennestenäyte on suojattava huolellisesti kylmältä ja kuumalta. Optimaalinen kuljetuslämpötila on 20–37 astetta.

Siemennesteanalyysiin tultaessa edellisestä siemensyöksystä tulisi olla kulunut 1–3 päivää. Silloin analyysin tulos on luotettavin.

Yleisimmin näyte annetaan itsetyydytyksellä. Tavallisia kondomeja ei voi käyttää siemennestenäytteen keräämiseen, koska niissä on siittiöille myrkyllisiä aineita. Tarvittaessa Felicitas Mehiläiseltä saa myrkyttömiä, näytteenantoon soveltuvia kondomeja.

Siemennesteen vastaanottamisen yhteydessä laboratorio varmistaa näytteenantajan henkilöllisyyden, joten ota henkilöllisyystodistus mukaasi.

Mitä siemennesteanalyysi kertoo?

Spermalaboratoriossa tutkitaan siemennesteen ja siittiöiden määrä, siittiöiden liikkuvuus, siittiöiden muoto eli morfologia, siittiövasta-aineet sekä siemennesteessä mahdollisesti olevat muut solut. Tuloksista tehdään yhteenveto viitearvoineen. Saat diagnoosin ja lausunnon, mistä saat viitteitä siemennesteen hedelmöityskyvystä. Vastaus tulee viipymättä nähtäville OmaMehiläiseen. Jos tulos on poikkeava, lääkäri soittaa sinulle vastauksesta ja ohjaa tarvittavat jatkotutkimukset. Halutessasi voit myös itse varata ajan klinikan lääkärille vastauksen läpikäymiseksi.

Hedelmöityskykyyn vaikuttavat useat tekijät ja myös puolison hedelmällisyys. Sperma-analyysi selvittää osan hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä, mutta esimerkiksi siittiöiden DNA-vauriot ja muut mahdolliset molekyylitason muutokset eivät siinä näy. Sperma-analyysin tuloksen perusteella hedelmöityskyky arvioidaan hyväksi tai erittäin hyväksi, jonkin verran alentuneeksi, huomattavasti alentuneeksi, tai siemenneste voi olla hedelmöityskyvytöntä, jos siemennesteestä ei löydy siittiöitä lainkaan.

Siittiöiden osoittaessa agglutinaatiota eli toisiinsa takertumista syynä voivat olla vasta-aineet, jotka heikentävät siittiöiden liikettä ja hedelmöityskykyä. Vasta-aineiden selvittämiseksi siemennestenäytteestä tehdään vasta-ainetesti. Erikoistutkimuksilla voidaan edelleen määrittää vasta-aineiden määrä ja laatu.

Muut siemennestetutkimukset

Siemennesteen tutkimiseen voidaan käyttää tarvittaessa myös muita menetelmiä.

Siittiöiden koepesu

Suunniteltaessa hedelmöityshoitoja, kohdunsisäistä inseminaatiota, koeputkihedelmöitystä tai mikrohedelmöitystä, on joskus tärkeää tietää etukäteen, miten siittiöt saadaan eroteltua siemennesteestä hedelmöitystä varten. Sitä varten teemme siittiöiden koepesuja. Koepesussa siemenneste käsitellään, pestään ja sentrifugoidaan samalla menettelyllä kuin hedelmöityshoidon yhteydessä. Pesutulos auttaa hoidon suunnittelussa valitsemaan parhaan siittiöiden käsittelymenetelmän ja hedelmöitysmuodon.

Siittiöiden DNA-fragmentaatiotutkimus

Siittiöiden DNA-fragmentaatiotutkimuksella mitataan siittiöiden DNA:n pilkkoutumista. Lisääntyneen DNA:n pilkkoutumisen on todettu vaikuttavan heikentävästi miehen hedelmällisyyteen.

DNA:n pilkkoutumista lisääviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi elämäntavat, kuten runsas tupakointi ja huonot ravintotottumukset, eräät lääkkeet ja sairaudet, korkea ikä, ympäristömyrkyt sekä infektiot. Jos DNA-fragmentaatiotestin tuloksesi on poikkeava, lääkäri selvittää sinulle sen merkitystä ja antaa ohjeita tilanteen korjaamiseksi.

Siittiöiden oksidatiivinen stressi

Oksidatiivinen stressi eli hapetusstressi vaikuttaa monien sairauksien syntyyn ja sillä on todettu olevan merkitystä myös miehen hedelmällisyyteen. Useat sisäiset ja ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa oksidatiivisen stressin määrään. Felicitas Mehiläisessä voidaan tutkia siemennesteen oksidatiivista stressiä ja saada siten lisätietoa siemennesteen laadusta ja mahdollisista hedelmällisyyteen vaikuttavista taustatekijöistä. Lue lisää siittiöiden oksidatiivisen stressin tutkimisesta.

Varaa aika tutkimuksiin

Siemennestetutkimuksiin varataan aika laboratoriosta. Ajanvarauksen yhteydessä annamme tarkemmat ohjeet tutkimukseen liittyen. Sperma-analyysiin voit varata ajan verkosta. Muihin siemennestetutkimuksiin varataan aika soittamalla klinikalle.

Lue lisää: Miehen hedelmällisyys, hedelmällisyyden tutkiminen

Voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön.

Sperman laatua kuvaava termistö ja diagnoosit

aspermiaEi siemennestettettä (mahdollinen retrogradinen ejakulaatio)
asthenozoospermiaEtenevästi liikkuvien siittiöiden osuus jää alle viitearvon
asthenoteratozoospermiaEtenevästi liikkuvien siittiöiden osuus sekä rakenteellisesti normaalimuotoisten siittiöiden osuus jäävät alle viitearvojen
azoospermiaEjakulaatissa ei ole siittiöitä
kryptozoospermiaNatiivinäytteessä ei nähdä siittiöitä, mutta konsentroidun näytteen sakasta löytyy yksittäisiä siittiöitä
hemospermiaEjakulaatissa on punasoluja
leukospermiaEjakulaatissa on leukosyyttejä yli raja-arvon
nekrozoospermiaValtaosa siittiöistä on liikkumattomia
normospermiaSiittiöiden määrä, liikkuvuus ja normaalimuotoisten siittiöiden osuus ovat kaikki viitearvojen mukaiset
oligoasthenozoospermiaSiittiöiden määrä ja etenevien siittiöiden osuus ovat alle viite-arvojen
oligoasthenoteratozoospermiaSiittiöiden määrä, etenevästi liikkuvien ja normaalimuotoisten siittiöiden osuus jäävät kaikki alle viitearvojen
oligoteratozoospemiaSiittiöiden määrä ja normaalimuotoisten siittiöiden osuus ovat alle viitearvojen
oligozoospermiaSiittiöiden kokonaismäärä jää alle viitearvon
teratozoospermiaNormaalimuotoisten siittiöiden osuus jää alle viitearvon

[WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen Fifth Edition 2010]

Lue myös

Miksi Felicitas Mehiläinen

17 500

lasta autettu maailmaan

30

vuotta lapsettomuushoitojen edelläkävijänä

1990

vuodesta lähtien

Felicitas Mehiläinen on lapsettomuushoitojen uranuurtajana Suomessa.
Meille kaikki ovat samanarvoisia. Haluamme auttaa juuri sinua toteuttamaan unelmasi perheestä.
Pääset nopeasti ja helposti alkuun varaamalla maksuttoman ensikäynnin lapsettomuushoitajalle. Aiempia tutkimuksia tai lähetettä ei tarvita.
Meillä on pitkä ja vankka kokemus ja osaaminen lapsettomuuden hoidosta hyvin tuloksin. Hoitoon tulevista 80 % saa lopulta syliinsä toivomansa lapsen.
Käytössämme ovat lapsettomuustutkimuksen viimeisin tietämys ja uusimmat menetelmät. Meiltä saat yksilöllistä hoitoa.
Toimimme neljällä paikkakunnalla: Helsinki, Turku, Oulu ja Lappeenranta. Hoitojen aloitus onnistuu myös Vaasassa. Vastaanottoja myös etänä.