AJANVARAUS
Siirry pääsisältöön

Miehen hedelmällisyys ja tutkiminen

Miehen hedelmällisyys on monisyinen asia, johon vaikuttavat monet osatekijät. Oikean tiedon ja tuen avulla on mahdollista ylläpitää ja jopa parantaa hedelmällisyyttä iästä riippumatta.

Miehen hedelmällisyydellä on tärkeä rooli lapsettomuuden ja perhesuunnittelun kysymyksissä, vaikka keskusteluissa usein keskitytään naisen hedelmällisyyteen. Miehellä hedelmällisyys perustuu kykyyn tuottaa siittiöitä, jotka voivat hedelmöittää munasolun. Siittiöiden tulee olla terveitä, riittävän liikkuvia ja oikean muotoisia.

Miehen elimistö tuottaa siittiöitä yleensä koko eliniän. Tavallisesti miehen hedelmällisyys on korkeimmillaan hieman 20 ikävuoden jälkeen ja se alenee iän myötä. Hedelmällisyyttä voivat alentaa myös erilaiset siittiötuotannon häiriöt, kuten heikentynyt tai puuttuva siittiöntuotanto tai huonosti eteenpäin liikkuvat siittiöt.

Hedelmällisyys voi vaihdella monista syistä, kuten elintavoista, terveydentilasta ja geneettisistä tekijöistä johtuen. Omaan hedelmällisyyteen voi usein myös vaikuttaa.

Miehenkin hedelmällisyys heikkenee iän myötä

Naisiin verrattuna miehet ovat yleensä hedelmällisiä vielä vanhemmallakin iällä. Hedelmällisyys kuitenkin heikkenee miehilläkin useiden siittiöiden laatuun ja määrään vaikuttavien biologisten muutosten takia.

  1. Siittiöiden tuotanto vähenee. Hedelmällisyyteen tuotannon lasku alkaa vaikuttamaan noin 35–40 vuoden iässä.
  2. Siittiöiden laatu heikkenee. Siittiöiden liikkuvuus ja morfologia, eli siittiöiden kyky matkata munasolun luokse ja hedelmöittää se voivat heikentyä iän myötä.
  3. Geneettiset muutokset lisääntyvät. Vanhemmilla miehillä riski tuottaa geneettisesti muuntuneita siittiöitä on suurempi, mikä voi vaikuttaa hedelmöityksen onnistumiseen, keskenmenoihin ja jälkeläisen terveyteen.

Tupakointi, alkoholi, stressi sekä ylipaino heikentävät miehen hedelmällisyyttä

Tupakointi ja muut nikotiinituotteet vähentää siittiöiden määrää ja liikkuvuutta sekä heikentää siittiöiden laatua. Myös hedelmöityshoitojen tulokset ovat heikompia tupakoivalla. Runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa suoraan kiveksiin ja vähentää siittiöiden tuotantoa. 

Voimakkaaseen, pitkään jatkuneeseen stressiin liittyy monia hormonaalisia muutoksia, jotka muuttavat aineenvaihduntaa. Siten pitkään jatkunut stressi voi heikentää siittiöiden tuotantoa. Ylipainoisilla miehillä runsas rasvakudos muodostaa ylimääräistä estrogeenia, mikä puolestaan voi jarruttaa siittiöiden tuotantoa, lisäksi ylipaino nostaa kivesten lämpötilaa, joka voi osaltaan huonontaa siittiötuotantoa.

Lue myös: Elämäntapojen vaikutus hedelmällisyyteen

Elintapojen muutos parantaa miehen hedelmällisyyttä 2–3 kuukaudessa

Jo pieni siittiöiden määrän ja laadun koheneminen voi parantaa hedelmöityshoidon onnistumisen mahdollisuutta. Vaikka siittiöiden alentunut määrä tai laatu vaatisi mikroinjektiohoidon (ICSI), kannattaa hoitoon valmistautua elintapojaan tarkastamalla. Osassa siittiöitä voi olla DNA-vaurioita, jotka johtavat heikompaan miehen hedelmöityskykyyn. Korjaavia hoitoja kehitetään ja yksi niistä on antioksidanttihoito, jolla on saatu joissain tapauksissa lupaavia tuloksia. Siemennesteen muodostumista ajatellen tuloksia on odotettavissa sekä elintapojen muutoksissa että korjaavissa hoidoissa aikaisintaan 2–3 kuukauden kuluessa, joka on aika, jonka siittiön kypsyminen kiveksessä kestää.

Lääkevalmisteiden käytön vaikutus hedelmällisyyteen

On tärkeää kertoa lääkärille käytössä olevista lääkkeistä, sillä tietyt lääkeaineet voivat heikentää hedelmällisyyttä. Oman ryhmänsä muodostavat kehonrakennuksessa käytettävät anaboliset steroidit (esimerkiksi testosteroni), jotka hyvin voimakkaasti ja pitkäaikaisesti jarruttavat kivesten siittiönmuodostusta. Anabolisten steroidien pitkäaikainen käyttö voi johtaa siittiötuotannon sammumiseen tilapäisesti ja sen palautumiseen voidaan tarvita lääkitystä, eikä siittiötuotanto siltikään välttämättä koskaan palaudu normaalille tasolle.

Miten miehen hedelmällisyyttä tutkitaan?

Siemennesteanalyysi kertoo siemennesteen hedelmöityskyvystä.

Miehellä lapsettomuuden tutkiminen aloitetaan tavallisesti siemennestenäytteestä tehtävällä siemennesteanalyysillä, jolla selvitetään miehen hedelmöityskykyä. Felicitas Mehiläisen spermalaboratorio tutkii näytteestä siittiöiden määrän, liikkuvuuden, rakenteen ja mahdolliset vasta-aineet. Siemennesteanalyysistä voidaan tehdä myös erityistutkimuksia.

Miehen hedelmällisyys on alkanut laskea, jos millilitrassa siemennestettä on alle 15 miljoonaa siittiötä. Osalla miehistä siittiöt puuttuvat siemennesteestä täysin. Jos siittiöitä on millilitrassa alle 10 miljoonaa, tehdään miehelle lisätutkimuksia. 

Siemennesteen häiriö voi olla tilapäinen, pysyvä tai synnynnäinen. Taustalla voi joskus olla myös siementiehyen tukos tai puutos.

Siittiötuotantoon vaikuttavat monet tekijät

Siittiötuotantoon voivat vaikuttaa esimerkiksi krooniset sairaudet, ylipaino, genitaalialueen tulehdukset tai leikkaukset, kiveskohjut, tietyt lääkeaineet, alkoholin tai huumausaineiden käyttö, sekä voimakas stressi.

Mikäli epäillään, että siemennesteen laatuun vaikuttaisi jokin ohimenevä tekijä, kuten kuumetauti, tulos yleensä kontrolloidaan (testi uusitaan) ennen lisätutkimuksia (esim. verikokeet).

Myös siittiövasta-aineet voivat vaikuttaa siemennesteen hedelmöityskykyyn. Niitä voi syntyä esimerkiksi trauman, toimenpiteen tai tulehduksen seurauksena.

Kliininen tutkimus, ultraäänitutkimus ja hormonitutkimus

Alentunutta siittiömäärää tutkitaan verikokeella kivesten siittiötuotantoa ohjaavien aivolisäkehormonien ja testosteronitasojen selvittämiseksi. Lisäksi kivekset ja lisäkivekset tunnustellaan ja tehdään kivespussin ultraäänitutkimus.

Mikäli siittiöt puuttuvat siemennesteestä kokonaan voidaan niitä etsiä ottamalla kiveksestä kudosnäyte.

Miehestä johtuvan lapsettomuuden taustalla voi olla myös hormonaalinen häiriö. Alhaisten hormonitasojen taustalta saattaa löytyä synnynnäisiä tekijöitä, mutta välttämättä mitään selitystä ei löydy. Joissakin tapauksissa hormonitasoja voidaan korjata lääkkeillä ja siten lisätä siittiötuotantoa.

Geneettiset tutkimukset

Siittiöiden DNA-fragmentaatiotukimus | Siittiöiden DNA:n eheys vaikuttaa siittiöiden hedelmöityskykyyn merkittävästi. Eheyttä voidaan tutkia DNA-fragmentaatiotutkimuksen avulla. DNA-fragmentaatioindeksi kertoo siittiöiden DNA-fragmentaation tason ja laadun.

Lue lisää DNA fragmentaatiotestistä

Kromosomitutkimus ja Y-deleetio | Mikäli siittiöitä on hyvin vähän tai ne puuttuvat kokonaan, kannattaa harvinaiset poikkeavuudet kromosomistossa tai Y-kromosomissa myös sulkea pois.

Y-Kromosomin poikkeavuudet | Y-kromosomissa on useita siittiönmuodostusta sääteleviä geenialueita (AZF-alue, eli Azoospermia Factor), joiden puutos (deleetio) liittyy siittiötuotannon voimakkaaseen heikkenemiseen tai sen täydelliseen puuttumiseen.

AZF-alueen sisällä on pienempiä alueita (AZFa, AZFb ja AZFc), joissa sijaitsevat puutokset vaikuttavat siittiötuotantoon eri tavoin.

Klinefelterin syndrooma | Klinefelterin syndroomassa (myös Klinefelterin oireyhtymä) miehellä on ylimääräinen X-kromosomi, eli hänen kromosomistossaan on 47 kromosomia, kaksi X-kromosomia, ja yksi Y-kromosomi (47, XXY).

Klinefelterin syndroomaan liittyy usein kivesten pienempi tilavuus, minkä vuoksi kivekset eivät tuota normaalia määrää testosteronia ja siittiötuotanto on heikentynyt. Tästä syystä suurin osa XXY-miehistä kärsii lapsettomuudesta. Joissain tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että kiveksissä muodostuu siittiöitä ja siemenneste on hedelmöityskykyistä.

Usein XXY-miehet eivät tiedä ylimääräisen kromosomin olemassaolosta ennen kuin raskaus tulee ajankohtaiseksi. Siemennestenäytteen poikkeavan vastaustuloksen perusteella lapsettomuuslääkäri saattaa määrätä potilaan kromosomitutkimuksiin, jolloin ylimääräisen X-kromosomin olemassaolo voidaan havaita soluviljelmänäytteestä. Vaikka siemennestenäytteessä ei havaittaisikaan siittiöitä, on niitä joissain tapauksissa mahdollista etsiä hedelmöityshoitoa varten kiveksen kudosnäytteistä.

Mioxsys testi | Mioxsys – testin avulla voidaan tutkia siemennesteen happiradikaalitasoa. Lue lisää testistä täällä

Haluatko selvittää omaa hedelmällisyyttäsi?

Olemme apunasi, kun pohdit hedelmällisyyttäsi tai lasten hankintaa.

Tarjoamme kattavia palveluita ja tukea miehille, jotka haluavat ymmärtää paremmin omaa hedelmällisyyttään ja parantaa sitä. Palveluihimme kuuluu:

Varaa aika siemennesteanalyysiin

Varaa aika erikoislääkärille (etänä tai paikan päällä)