AJANVARAUS
Siirry pääsisältöön

Terapiapalvelut

Felicitas Mehiläisen ammattilaiset ovat tukena vaikeassa elämäntilanteessa.

Lapsettomuus koskettaa usealla elämänalueella: parisuhteessa, sosiaalisissa suhteissa, työelämässä ja vapaa-aikana. Lapsettomuuden vaikutukset on tärkeää huomioida kokonaisvaltaisesti ja tarjoamme tukea haastavaan elämäntilanteeseen.

Lapsettomuus vaikuttaa parisuhteeseen

Parisuhteen osapuolet kokevat lapsettomuuden omalla tavallaan ja usein hieman eri tahtiin. Tämä luo paineita parisuhteelle. Hoitoon hakeutuminen ja oman intiimielämän altistaminen tutkimuksille ja hoidoille kuormittaa parin seksuaalielämää. Lapsettomuuden tuoma stressi saattaa nostaa esiin kumppaneiden aiempia menetyksiä ja pettymyksen tunteita ja siten lisätä kuormitusta parisuhteessa.

Lapsettomuuden parisuhteeseen aiheuttamat muutokset ovat kuitenkin useimmiten myönteisiä. Kriisi voi vahvistaa parisuhdetta ja lähentää puolisoita. Yhdessä kohdatut vaikeat vaiheet tuovat kumppanin aiempaa läheisemmäksi ja lisäävät jakamisen tunnetta. Omaan ja puolison henkiseen hyvinvointiin panostaminen on tärkeää lapsettomuustutkimusten sekä -hoitojen aikana. Moni pariskunta hyötyy ja saa tukea pariterapiastamme.

Yksilöllistä tukea hedelmöityshoitojen aikana

Moni pari kokee vaikeaksi lapsettomuustutkimuksiin tulemisen, hoitojen suunnittelun ja aloittamisen sekä hoitojen pitkittymisen. Erityisen vaikeaa on päätös käyttää lahjoitettuja sukusoluja sekä kohdata hoitojen päättyminen tuloksettomina.

On tärkeää, että tutkimusten ja hoitojen aiheuttamiin kysymyksiin, tuntemuksiin sekä henkiseen ahdistukseen osataan suhtautua yksilöllisesti ja ymmärtäen. Lapsettomuushoitojen yhteyteen voi olla hyödyllistä yhdistää myös yksilöterpiaa.

Psyykkisen tuen tarve vaihtelee lapsettomuushoidoissa olevilla. Osa kokee lääketieteellisen hoidon ja läheisten tuen riittäväksi. Joillekuille lapsettomuus on hyvin yksityinen asia, josta on vaikea puhua edes lähimmille ystäville. Huomioimme lapsettomuushoitoihin hakeutuvien erityistarpeet ja ohjaamme ja tuemme tutkimusten sekä hoitojen aikana.

Hoitajamme ovat koulutettuja myös tukemaan hedelmöityshoidoissa olevia pariskuntia tai naisia. Tukikäyntien tarve on yksilöllinen. Jollekulle riittää yksittäinen tapaaminen hoitajan kanssa, jotakuta toista auttavat puolestaan säännölliset tapaamiset ja keskustelut. Hoitajien lisäksi Felicitas Mehiläisessä työskentelee myös lapsettomuuteen perehtyneitä psykologeja. Tarvittaessa kauttamme saa myös psykiatrin tukea.

Apua tarjolla myös raskauden aikana

Onnistuneenkin lapsettomuushoidon jälkeen pariskunta tai itsellinen nainen saattaa kokea ilon tunteiden lisäksi myös epävarmuutta ja pelkoa. Nainen tarkkailee raskautta erityisen tiiviisti, ja raskauden keskeytymiseen tai vauvan menettämiseen liittyvät pelot voivat varjostaa odotusaikaa.

Epäilyksen hetkistä ja kielteisistä ajatuksista voi olla vaikea puhua kenellekään. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikilla odottavilla äideillä ja isillä on ristiriitaisia tunteita. Äidiksi ja isäksi tuleminen ja uusiin rooleihin liittyvät odotukset askarruttavat jokaista odottavaa paria. Omista tunteistaan on hyvä puhua ja muistaa, että tunteet ovat luonnollinen osa vanhemmaksi tulemista. Felicitas Mehiläisessä on myös yksityinen äitiysneuvola, jossa seurataan raskauden etenemistä aina lapsen syntymään saakka.

Aina raskaus ei ala hoidoista huolimatta

Joskus hoidot päättyvät ilman, että toivottu raskaus on alkanut. Myös tällöin useimmat toivovat apua vaikean hoitojen lopettamispäätöksen tueksi. Tällöin keskustelu lapsettomuuteen perehtyneen asiantuntijan kanssa voi auttaa jatkamaan elämässä eteenpäin.

Jos kaipaat keskusteluapua, voit varata ajan lapsettomuushoitoihin erikoistuneelle terapeutillemme. Jatkohoitoja varten suosittelemme ajan varaamista lapsettomuuslääkärillemme. Kokonaistilanteenne käydään läpi vastaanotolla yhdessä lääkärin kanssa ja tehdään jatkosuunnitelma. Jatkotutkimukset ja hoidot suunnitellaan jokaisen yksilöllisen tilanteen mukaan.

Tukea ja neuvontaa lahjasukusoluperheille

Terapeutin kanssa tarvitaan keskusteluja myös silloin, kun lapsettomuushoidoissa käytetään luovuttajan sukusoluja tai kyseessä on sukusolujen ennakoiva pakastaminen. Myös sukusolujen luovuttajat keskustelevat luovutukseen liittyvistä asioista terapeutin kanssa ennen sukusolujen luovutusta.

Lapsen syntymä on onnellinen ja samalla mullistava kokemus. Tunteet voivat olla yllättäviä etenkin, kun lapsen aikaansaamiseen on tarvittu ulkopuolista tukea. Moni lahjasoluhoidoilla lapsen saanut vanhempi kokee tarpeelliseksi keskustelumahdollisuuden ja neuvonnan myös lapsen syntymisen jälkeen. Ammattilaisiltamme saa myös ohjausta siihen, miten ja missä vaiheessa lapselle on hyvä kertoa tämän alkuperästä.

Ota yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläiseen. Halutessasi voit jättää meille myös yhteydenottopyynnön.

Jätä yhteydenottopyyntö

Terapeutti Outi Ansamaa Kierron verran toivoa -podcastin vieraana

Kierron verran toivoa -podcast käsittelee tahattomaan lapsettomuuteen liittyviä elämänvaiheita, syitä ja tunteita vertaistarinoiden ja asiantuntijakeskustelujen kautta.

Felicitas Mehiläisessä työskentelevä parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti Outi Ansamaa on keskustelemassa podcastissa lapsettomuuskriisistä, työkaluista kriisin käsittelemisen tueksi ja siitä miten eri tavoin ihmiset kokevat kriisin. Lisäksi jaksossa käsitellään miten puolisoa voi tukea kriisin keskellä.

Kuuntele jakso: Vieraana terapeutti Outi Ansamaa

Lue myös

Miksi Felicitas Mehiläinen

17 500

lasta autettu maailmaan

30

vuotta lapsettomuushoitojen edelläkävijänä

1990

vuodesta lähtien

Felicitas Mehiläinen on lapsettomuushoitojen uranuurtajana Suomessa.
Meille kaikki ovat samanarvoisia. Haluamme auttaa juuri sinua toteuttamaan unelmasi perheestä.
Pääset nopeasti ja helposti alkuun varaamalla maksuttoman ensikäynnin lapsettomuushoitajalle. Aiempia tutkimuksia tai lähetettä ei tarvita.
Meillä on pitkä ja vankka kokemus ja osaaminen lapsettomuuden hoidosta hyvin tuloksin. Hoitoon tulevista 80 % saa lopulta syliinsä toivomansa lapsen.
Käytössämme ovat lapsettomuustutkimuksen viimeisin tietämys ja uusimmat menetelmät. Meiltä saat yksilöllistä hoitoa.
Toimimme neljällä paikkakunnalla: Helsinki, Turku, Oulu ja Lappeenranta. Hoitojen aloitus onnistuu myös Vaasassa. Vastaanottoja myös etänä.