AJANVARAUS
Siirry pääsisältöön
Miehen lapsettomuus

Miehen lapsettomuus

Erilaiset siittiötuotannon häiriöt voivat alentaa miehen hedelmällisyyttä. Siittiötuotanto voi olla heikentynyt, puuttua kokonaan tai siittiöt voivat liikkua huonosti eteenpäin.

Siemennesteanalyysi kertoo siemennesteen hedelmöityskyvyn

Miehellä lapsettomuuden tutkiminen aloitetaan tavallisesti siemennestenäytteestä tehtävällä siemennesteanalyysillä, jolla selvitetään miehen hedelmöityskykyä. Felicitas Mehiläisen spermalaboratorio tutkii näytteestä siittiöiden määrän, liikkuvuuden, rakenteen ja mahdolliset vasta-aineet.

Varaa aika lapsettomuuslääkärille

Siemennesteen häiriö voi olla synnynnäinen tai tilapäinen. Tulehdukset, erilaiset lääkeaineet, alkoholin runsas käyttö, stressi tai muu tilapäinen tekijä saattaa vaikuttaa voimakkaasti siittiötuotantoon ja siksi poikkeava löydös on kontrolloitava ennen lisätutkimuksia.

Miehestä johtuvan lapsettomuuden taustalla voi olla liian myöhään korjattu laskeutumaton kives, sillä siittiöiden tuotanto onnistuu vain ruumiinlämpötilaa alemmassa lämmössä. Muita syitä siemennesteen heikkoon laatuun ovat kiveslaskimon suonikohjut, siittiövasta-aineet sekä aiemmin sairastettu sukuelinten sairaus, kuten klamydia.

Miehen hedelmällisyys alkaa laskea jos millilitrassa siemennestettä on alle 15 miljoonaa siittiötä. Osalla miehistä siittiöt puuttuvat siemennesteestä täysin. Jos siittiöitä on millilitrassa alle 10 miljoonaa, tehdään miehelle lisätutkimuksia. Lisätutkimuksissa otetaan verikokeita, tehdään kivespussin ultraäänitutkimus ja tarvittaessa kiveksestä otetaan kudosnäyte siittiöiden täydellisen puuttumisen selvittämiseksi.

Epäterveelliset elämäntavat heikentävät miehen hedelmällisyyttä

Tupakointi, alkoholi, stressi sekä ylipaino heikentävät miehen hedelmällisyyttä. Tupakointi vähentää siittiöiden määrää ja liikkuvuutta sekä heikentää siittiöiden laatua. Myös hedelmöityshoitojen tulokset ovat heikompia, jos mies tupakoi säännöllisesti. Runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa suoraan kiveksiin ja vähentää siittiöiden tuotantoa. 

Lue myös: Elämäntapojen vaikutus hedelmällisyyteen

Voimakkaaseen, pitkään jatkuneeseen stressiin liittyy monia hormonaalisia muutoksia, jotka muuttavat aineenvaihduntaa. Siten pitkään jatkunut stressi voi heikentää siittiöiden tuotantoa. Ylipainoisilla miehillä runsas rasvakudos muodostaa ylimääräistä estrogeenia, mikä puolestaan voi jarruttaa siittiöiden tuotantoa.

Suosituksena on tupakoimattomuus, korkeintaan kohtuullinen alkoholinkäyttö, normaalipaino sekä voimakkaan henkisen ja fyysisen stressin välttäminen. On myös tärkeää kertoa lääkärille käytössä olevista lääkkeistä, sillä tietyt lääkeaineet voivat heikentää hedelmällisyyttä. Oman ryhmänsä muodostavat kehonrakennuksessa käytettävät anaboliset steroidit, jotka hyvin voimakkaasti ja pitkäaikaisesti jarruttavat kivesten siittiönmuodostusta.

Elintapojen muutos parantaa miehen hedelmällisyyttä

Jo pieni siittiöiden määrän ja laadun koheneminen voi parantaa hedelmöityshoidon onnistumismahdollisuutta. Vaikka siittiöiden alentunut määrä tai laatu vaatisi mikroinjektiohoidon (ICSI), kannattaa hoitoon valmistautua elintapojaan tarkastamalla. Osassa siittiöitä voi olla vaurioita, jotka johtavat heikompaan miehen hedelmöityskykyyn. Korjaavia hoitoja kehitetään. Yksi niistä on antioksidanttihoito (E- ja C-vitamiinilisä), jolla on saatu joissain tapauksissa lupaavia tuloksia. Siemennesteen muodostumista ajatellen muutoksia on odotettavissa sekä elintapojen muutoksissa että korjaavissa hoidoissa aikaisintaan 2–3 kuukauden kuluessa.

Harvinaiset poikkeavuudet siittiövian taustalla

Joissain harvinaisissa tapauksissa siittiövian taustalla voi olla DNA-fragmentaatio, Y-deleetio tai kromosomipoikkeavuus. 

Siittiöiden DNA-testi

DNA sijaitsee soluissa rihmamaisena muodostelmana. DNA-rihman tulee olla ehjä, jotta solun koneisto voi lukea DNA-rihmassa sijaitsevia geenejä oikein. Jos rihmaan tulee katkoksia, DNA:n lukeminen ja siitä johtuen myös solun toiminta häiriintyvät. Siittiö voi hedelmöittää munasolun, vaikka siittiösolun DNA:ssa esiintyisikin pilkkoutumista eli fragmentaatiota, Pilkkoutunut DNA voi kuitenkin vaikuttaa hedelmöittyneeseen soluun ja siitä muodostuvan alkion kehitykseen ja aiheuttaa keskenmenon. Tästä syystä siittiöiden DNA:n pilkkoutumisen määrää kuvaava fragmentaatioindeksi on hyvä selvittää tapauksissa, joissa pariskunnan lapsettomuudelle ei ole löytynyt aiheuttajaa ja takana on useita epäonnistuneita hoitoja tai keskenmenoja.

Siittiöiden DNA:n fragmentoituminen voi aiheutua monesta syystä. On havaittu, että syöpä ja syöpähoidot lisäävät siittiön DNA:n fragmentoitumista. Myös kova fyysinen rasitus, kivesten altistuminen korkeille lämpötiloille ja muut ympäristö- ja elämäntapatekijät voivat nostaa DNA:n fragmentaatioindeksiä. DNA:n fragmentaatioindeksi-tutkimuksessa tutkitaan siemennestenäytteestä fragmentoituneiden siittiöiden osuus.

Siittiöiden DNA-testi tehdään tuoreesta siemennestenäytteestä. Jos yli 30 prosentissa siittiöistä on pilkkoutunutta DNA:ta, se vaikeuttaa merkittävästi raskauden alkamista ja raskauden alkaessakin keskenmenon riski on suurempi. Ellei pilkkoutumista aiheuttavaa tekijää voida poistaa, voidaan harkita luovutettujen siittiöiden käyttöä. Siittiöiden DNA-testiä varten tarvitset lääkärin lähetteen.

Y-Deleetio

Y-kromosomissa on todettu useita geenialueita, jotka säätelevät siittiönmuodostusta ja joiden puutos eli deleetio liittyy siittiötuotannon voimakkaaseen heikkenemiseen tai täydelliseen puuttumiseen. Usein syy sperman heikentyneeseen hedelmöityskykyyn jää selittämättömäksi.

Miehen Y-kromosomissa on alue, jossa sijaitsee useita spermatogeneesiin eli siittiötuotantoon vaikuttavia geenejä. Tätä aluetta kutsutaan AZF-alueeksi (Azoospermia Factor).

Y-deleetiolla tarkoitetaan sitä, että siittiötuotannon kannalta tärkeällä alueella on deleetioita eli poistoalueita. AZF-alueen sisällä on edelleen alueita (AZFa, AZFb ja AZFc), joissa sijaitsevat deleetiot vaikuttavat siittiötuotantoon eri tavoin.

Klinefelterin syndrooma

Klinefelterin syndroomassa (myös Klinfelterin oireyhtymä) miehellä on ylimääräinen X-kromosomi, eli hänen kromosomistossaan on 47 kromosomia, kaksi X-kromosomia, ja yksi Y-kromosomi (47, XXY).

Klinefelterin syndroomaan liittyy usein kivesten pienempi tilavuus, minkä vuoksi kivekset eivät tuota normaalia määrää testosteronia ja siittiötuotanto on heikentynyt. Tästä syystä suurin osa XXY-miehistä kärsii lapsettomuudesta. Joissain tapauksissa on kuitenkin mahdollista, että kiveksissä muodostuu siittiöitä ja siemenneste on hedelmöityskykyistä.

Usein XXY-miehet eivät tiedä ylimääräisen kromosomin olemassaolosta ennen kuin raskaus tulee ajankohtaiseksi. Siemennestenäytteen poikkeavan vastaustuloksen perusteella lapsettomuuslääkäri saattaa määrätä potilaan kromosomitutkimuksiin, jolloin ylimääräisen X-kromosomin olemassaolo voidaan havaita soluviljelmänäytteestä. Vaikka siemennestenäytteessä ei havaittaisikaan siittiöitä, on niitä joissain tapauksissa mahdollista etsiä hedelmöityshoitoa varten kiveksen kudosnäytteistä.

Varaa aika lapsettomuuslääkärille

Jätä yhteydenottopyyntö

Voit myös varata maksuttoman ajan lapsettomuushoitajalle, jos haluat lisää tietoa hedelmällisyydestä ja siihen vaikuttavista asioista.

Lue myös

Miksi Felicitas Mehiläinen

17 500

lasta autettu maailmaan

30

vuotta lapsettomuushoitojen edelläkävijänä

1990

vuodesta lähtien

Felicitas Mehiläinen on lapsettomuushoitojen uranuurtajana Suomessa.
Meille kaikki ovat samanarvoisia. Haluamme auttaa juuri sinua toteuttamaan unelmasi perheestä.
Pääset nopeasti ja helposti alkuun varaamalla maksuttoman ensikäynnin lapsettomuushoitajalle. Aiempia tutkimuksia tai lähetettä ei tarvita.
Meillä on pitkä ja vankka kokemus ja osaaminen lapsettomuuden hoidosta hyvin tuloksin. Hoitoon tulevista 80 % saa lopulta syliinsä toivomansa lapsen.
Käytössämme ovat lapsettomuustutkimuksen viimeisin tietämys ja uusimmat menetelmät. Meiltä saat yksilöllistä hoitoa.
Toimimme neljällä paikkakunnalla: Helsinki, Turku, Oulu ja Lappeenranta. Hoitojen aloitus onnistuu myös Vaasassa. Vastaanottoja myös etänä.