Erilaiset hedelmöityshoidot, kuten kohdunsisäinen inseminaatio, koeputkihedelmöitys ja siitä johdetut menetelmät ovat avuksi, kun siittöiden määrää ja laatua ei voida parantaa. Näistä tärkein on mikrohedelmöitys, jossa siittiö ruiskutetaan suoraan munasoluun. Se on ainoa hoito vaikeissa spermavioissa ja kun sperman laatu on todettu heikoksi. Jos siittiöt puuttuvat siemennesteestä kokonaan, niitä voidaan tietyissä tapauksissa kerätä suoraan kiveksestä tai lisäkiveksestä.

Siemennestetutkimus eli sperma-analyysi

Siemennestetutkimukseen varataan aika Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikoiden laboratoriosta. Spermanäytteen voi halutessaan tutkituttaa jo ennen ensikäyntiä tai varautua antamaan näyte ensikäynnin yhteydessä.

Miten siemennesteanalyysi annetaan?

Analyysia varten mies antaa siemennestenäytteen Felicitaksen näytteenottohuoneessa. Eräissä tapauksissa näyte voidaan ottaa myös kotona. Tähän tarkoitukseen saat tarkoitusta vastaavan näytteenottopurkin. Näyte tulee toimittaa tutkittavaksi mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden tunnin sisällä. Matkan aikana näyte on suojattava hyvin pakkaselta ja kuumuudelta.

Tavallisia kondomeja ei saa käyttää siemennestenäytteen keräämiseen, koska niissä on siittiöille myrkyllisiä aineita. Voit myös kysyä erityisiä Silastic-kondomeja, joita voi käyttää näytteen keräämiseen. Siemennestenäyte on suojattava huolellisesti kylmältä ja kuumalta. Optimaalinen kuljetuslämpötila on 20–37 °C.

Jos sperma-analyysin tulos on normaali, miehelle ei useinkaan tarvita lisätutkimuksia. Mikäli siittiötuotannossa todetaan alenemista, lisätutkimukset ovat aiheellisia.

Siemennesteanalyysiin tultaessa edellisestä siemensyöksystä tulee olla kulunut kahdesta viiteen päivään. Jos näyte annetaan hedelmöityshoitoa (inseminaatio tai IVF-hoito) varten, sen on oltava Mehiläinen Felicitaksessa viimeistään kaksi tuntia ennen naiselle tehtävää toimenpidettä (inseminaatio tai munasolupunktio).

Mitä siemennestetutkimus kertoo?

Spermalaboratoriossa tutkitaan siemennesteen määrä, siittiöiden liikkuvuus, siittiöiden muoto, siittiövasta-aineet ja siemennesteen muut solut. Tuloksista muodostetaan yhteenveto, joka antaa viitteitä siemennesteen hedelmöityskyvystä.

Lausunnossa kuvattavaan hedelmöityskykyyn vaikuttaa luonnollisesti myös partnerin hedelmällisyys, eikä sperma-analyysi kerro kaikkea siittiön kyvystä kohdata ja hedelmöittää munasolu. Sperma-analyysin tuloksia on karkeasti neljänlaisia: hedelmöityskyky on hyvä tai erittäin hyvä, jonkin verran alentunut, huomattavasti alentunut tai siemenneste on täysin hedelmöityskyvytöntä. Viimeksi mainitussa tilanteessa siemennesteestä ei löydy siittiöitä lainkaan.

Siittiöiden vasta-ainetutkimukset

Siittiöiden osoittaessa agglutinaatiota eli toisiinsa takertumista syynä ovat usein agglutinoivat vasta-aineet, jotka voivat heikentää siittiöiden hedelmöityskykyä. Vasta-aineiden selvittämiseksi siemennestenäytteestä tehdään Mar-testi. Erikoistutkimuksilla voidaan edelleen määrittää vasta-aineiden määrä ja laatu.

Siittiöiden koepesu

Suunniteltaessa kohdunsisäistä inseminaatiota, koeputkihedelmöitystä tai mikrohedelmöitystä on tärkeää tietää miten siittiöt kestävät eristämistä siemennesteestä. Sitä varten teemme siittiöiden koepesuja.

Siittiöiden DNA-fragmentaatiotutkimus

Siittiöiden DNA-fragmentaatiotutkimus tehdään tuoreesta siemennestenäytteestä. Sillä mitataan siittiöiden DNA:n pilkkoutumista. Jos yli 30 prosentissa siittiöistä on pilkkoutunutta DNA:ta, se vaikeuttaa raskauden alkamista tai raskauden alkaessakin voi aiheuttaa keskenmenon. Korkea prosentti voi johtua esimerkiksi runsaasta tupakoinnista tai alkoholinkäytöstä, kivesten korkeasta lämpötilasta tai tulehduksista. DNA-testiin tarvitaan lääkärin lähete ja siihen on varattava aika laboratoriosta. Ajanvarauksen yhteydessä annamme tarkemmat ohjeet tutkimukseen liittyen.

Jos haluat siemennesteanalyysiin:

Ota yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikkaan ja varaa aika tai kysy lisää.

Siemennesteen vastaanottamisen yhteydessä laboratorio varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden, joten henkilöllisyystodistus tulee olla mukana.

 

Lisää aiheesta: Siemennesteen oksidatiivinen stressi ja MiOXSYS-tutkimus