AJANVARAUS
Siirry pääsisältöön
Synnytyspelko

Synnytyspelko

Jos synnytys pelottaa, meiltä saat juuri sinulle sopivaa tukea ja ohjausta.

Synnytyspelko voi ilmetä monella eri tavalla, kuten lamaantumisena tai ahdistuksena. Joskus synnytyspelko voi aktivoitua pelkästä raskaudesta puhuttaessa tai heti raskauden alkaessa.

Lähes jokaista synnyttäjää jännittää tuleva synnytys. Varsinaisesta synnytyspelosta puhutaan, kun synnytykseen liittyvät ajatukset alkavat kuormittaa arkea tai unta. Synnytyspelko voi siirtää lapsen hankkimista ja siten aiheuttaa lapsettomuutta. Synnytyspelosta kärsii arviolta noin 5–10 % synnyttäjistä.

Voit ajan synnytyspelkovastaanotolle soittamalla Felicitas Mehiläisen asiakaspalveluun 010 414 6650 (0,0835 e/puhelu + 0,1669 e/min).

Soita ja varaa aika synnytyspelkovastaanotolle

Synnytyspelosta puhuminen on tärkeää

Synnytyspelkoa voidaan hoitaa. Pelon kanssa ei kannata jäädä yksin vaan asiasta kannattaa rohkeasti puhua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin asioiden ja pelkojen käsittelyyn jää riittävästi aikaa.

Synnytyspelon taustalla voi olla monenlaisia yksilöllisiä tai elämäntilanteeseen liittyviä syitä. Psyykkisesti kuormittava tilanne tai voimavarojen vähäisyys voivat aiheuttaa tai lisätä synnytyspelkoa. Joskus pelon syntyyn vaikuttavat aiemmat vaikeat tai traumaattiset synnytyskokemukset tai synnytyskipuun liittyvät asiat. Pelkoa voi ruokkia myös muiden kertomat negatiiviset tarinat synnytyksestä.

Synnytyspelon hoitaminen auttaa turvallista synnytyskokemusta, vapauttaa voimavaroja ja edistää vanhemmuuteen valmistautumista.

Varaa aika synnytyspelkovastaanotolle soittamalla Felicitas Mehiläisen asiakaspalveluun 010 414 6650 (0,0835 e/puhelu + 0,1669 e/min).

Synnytyspelon hoito

Synnytyspelon hoitamisen tavoitteena on auttaa vähentämään pelkoa, lisätä synnyttäjän luottamusta omiin kykyihinsä ja valmistautua synnytykseen. Vastaanotolla käytyjen keskustelujen pohjalta tehdään synnytyssuunnitelma ja jossa voidaan räätälöidä mm. kivunlievitykseen liittyvät toiveet aina jokaisen synnyttäjän tarpeen mukaan. Tämän jälkeen synnyttäjän on myös helpompi kertoa synnytystä hoitavalle henkilökunnalle toiveistaan ja tarpeistaan synnytyksen aikana.

Vastaanotolla keskustellaan naisen tai pariskunnan synnytykseen liittyvistä kokemuksista, peloista ja ajatuksista, ja käydään läpi synnyttäjää askarruttavia kysymyksiä synnytykseen liittyen. Lisäksi keskusteluissa annetaan ajankohtaista tietoa synnyttämisestä, synnytystavoista ja synnytyksen hoidosta.

Vastaanotolla käydään läpi myös erilaisia synnytyksen kivunlievityskeinoja sekä molempien synnytystapojen, alatiesynnytyksen ja keisarinleikkauksen, etuja ja haittoja. Keskusteluissa ei painosteta asiakasta valitsemaan tiettyä synnytystapaa. Synnytyspelkoon liittyvät keskustelut käydään aina yksilöllisesti naisen ja perheen tarpeet huomioiden.

Tukea synnytyspelkoon

Felicitas Mehiläisen kätilö on kanssakulkija naisen ja perheen synnytysmatkalla tarjoten tukea, tietoa ja taitoa asiakkaamme parhaaksi.

Keskusteluissa kätilömme kuuntelee ja auttaa asiakasta tarvittaessa käsittelemällä muistikuvia edellisestä synnytyksestä tai korjaamalla mahdollisia vääriä käsityksiä, ja joskus myös auttamalla päätöksenteossa synnytystavan valintaan liittyen.

Kumppanin tai läheisen tuki synnytyspelon hallinnassa on ensiarvoisen tärkeää ja siksi tukihenkilön mukana ololla on suuri merkitys.

Joskus synnytyspelon taustalla voi olla hyvin vaikeita ja kipeitäkin asioita, jolloin synnyttäjälle voi olla apua pidemmästä yksilöllisestä psykoterapiasta, jossa ovat apuna kokeneet psykoterapeuttimme. Saat tarvittaessa lisätietoa synnytyspelkokätilöltämme.

Varaa aika synnytyspelkovastaanotolle soittamalla Felicitas Mehiläisen asiakaspalveluun 010 414 6650 (0,0835 e/puhelu + 0,1669 e/min).

Soita ja varaa aika synnytyspelkovastaanotolle

Artikkelin asiantuntijana Felicitas Mehiläisen kätilö ja IVF-hoitaja Nina Harjunen.

Lue myös

Miksi Felicitas Mehiläinen

17 500

lasta autettu maailmaan

30

vuotta lapsettomuushoitojen edelläkävijänä

1990

vuodesta lähtien

Felicitas Mehiläinen on lapsettomuushoitojen uranuurtajana Suomessa.
Meille kaikki ovat samanarvoisia. Haluamme auttaa juuri sinua toteuttamaan unelmasi perheestä.
Pääset nopeasti ja helposti alkuun varaamalla maksuttoman ensikäynnin lapsettomuushoitajalle. Aiempia tutkimuksia tai lähetettä ei tarvita.
Meillä on pitkä ja vankka kokemus ja osaaminen lapsettomuuden hoidosta hyvin tuloksin. Hoitoon tulevista 80 % saa lopulta syliinsä toivomansa lapsen.
Käytössämme ovat lapsettomuustutkimuksen viimeisin tietämys ja uusimmat menetelmät. Meiltä saat yksilöllistä hoitoa.
Toimimme neljällä paikkakunnalla: Helsinki, Turku, Oulu ja Lappeenranta. Hoitojen aloitus onnistuu myös Vaasassa. Vastaanottoja myös etänä.