Elintavat vaikuttavat raskaaksi tulemisen mahdollisuuteen. Säännöllisiin ja terveellisiin elintapoihin kannattaa pyrkiä hyvissä ajoin ennen lapsettomuushoitojen aloittamista, sillä ne edistävät hoitojen onnistumista. Kaikki päihteet, kuten tupakka, alkoholi ja huumeet, heikentävät sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä.

Psyykkisten tekijöiden vaikutus on suurelta osin vielä tuntematon, mutta niitäkään ei tule vähätellä. Psyykkisen stressin hellittäminen voi edesauttaa raskauden alkamista.

Alkoholin vaikutus raskauteen

Runsas alkoholinkulutus sekä naisella että miehellä aiheuttaa hedelmällisyyden laskua ja vaikuttaa lapsettomuuteen. Tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että myös kohtuullisella alkoholinkulutuksella ja heikentyneellä hedelmällisyydellä on yhteys.

Miehellä runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa suoraan kiveksiin heikentämällä kivesten testosteronin tuotantoa ja sen kautta siittiöiden muodostumista. Myös kohtuukäyttäjillä siittiötuotanto voi heikentyä. Muita riskitekijöitä ovat tupakointi, anaboliset steroidit sekä tietyt lääkeaineet ja kemikaalit. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö johtaa testosteronitason laskuun ja aivolisäkkeen vajaatoimintaan. Heikentyneen siittiötuotannon lisäksi alkoholi aiheuttaa erektiohäiriötä ja libidon laskua.

Jos alkoholia käytetään vähän, edellä kuvattuja muutoksia ei ole havaittavissa. Kuitenkin myös kohtuukäyttö saattaa toisinaan viivästyttää raskaaksi tulemista.

Kannattaako alkoholi jättää kokonaan pois raskautta yrittäessä? 

Alkoholinkäytöstä luopumisessa ei raskautta yritettäessä ole ainakaan haittaa. Tutkimusten mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että lasillinen viiniä tai muutama lasi olutta päivässä eivät vaikeuta raskauden alkamista.

Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan alkoholi kuitenkin kannattaisi jättää lapsettomuushoitojen aikana kokonaan pois. Tutkimuksen mukaan IVF-hoitojen tulokset ovat keskeisesti paremmat niillä pariskunnilla, joissa sekä mies että nainen eivät ole hoitojen aikana käyttäneet alkoholia. 

Ylipaino ja lapsettomuus

Sekä naisen että miehen ylipainon on todettu aiheuttavan elimistön hormonitasapainossa muutoksia, jotka heikentävät hedelmällisyyttä ja saattavat vaikuttaa lapsettomuuteen. Naisella tämä ilmenee ovulaatiohäiriönä, jossa munasolu ei irtoa joka kuukausi tai jää irtoamatta kokonaan. Miehellä ylipaino heikentää siittiöiden tuotantoa.

Jos naisella on todettu selvä ylipaino ja ovulaatiohäiriö, lapsettomuututkimuksia kannattaa harkita jo alle vuoden yrittämisen jälkeen, vaikka paino olisi entisellään. Vuoden yrittämisen jälkeen lapsettomuustutkimuksiin kannattaa hakeutua joka tapauksessa. Felicitas Mehiläisen ammattilaiset voivat antaa tarvittaessa myös ravintoneuvoja ja laatia laihdutusohjelman.

Jo 5–10 prosentin pysyvä painonpudotus auttaa ylipainoisia pariskuntia raskaaksi tulemisessa.

Syömishäiriöiden vaikutus raskaaksi tulemiseen

Syömishäiriöön liittyvän hormonihäiriön laatu riippuu paitsi itse häiriöstä myös siitä, onko nainen alipainoinen, normaalipainoinen vai ylipainoinen. 

Alipainon vaikutuksista hedelmällisyyteen on olemassa lukemattomia tutkimuksia erityisesti naisia koskien. Alipainoon liittyy yleensä häiriö aivolisäkkeen toiminnan säätelyssä.  Alipainon aiheuttaman stressitilanteen vuoksi aivolisäkkeestä ei erity  munasarjojen toimintaa sääteleviä gonadotropiinihormoneja.  Vakavimmissa syömishäiriöissä kuukautiset jäävät kokonaan pois. Anoreksiaan liittyy myös monia muita hormonierityksen häiriöitä, jotka vaikeuttavat raskaaksi tulemista. 

Aliravitsemustilaan liittyy myös ravintoainepuutoksia, jotka estävät raskauden alkamisen. Vaikka nainen parantuisi anoreksiasta, kuukautiskierto ei parane samassa tahdissa. Usein anoreksiasta kärsinyt tarvitsee apua raskaaksi tulemisessa jopa vuosien kuluttua paranemisesta. 

Bulimiaa sairastavan elimistö on stressitilassa. Stressitilanne voi häiritä ja jarruttaa munasarjojen normaalia toimintaa, vaikka henkilö olisikin normaalipainoinen. 

Ylipainoisella kuukautiskiertoon vaikuttaa lisääntynyt insuliinineritys, kun painoindeksi nousee tarpeeksi korkeaksi. Ylipainoisella painon vähentäminen onkin tärkeässä roolissa raskaaksi tulemisessa. Lisänä käytetään usein insuliinieritystä normalisoivaa lääkitystä ja tarvittaessa mukaan liitetään hormonihoito.

Myös miehillä ylipainoon liittyvä insuliinin runsaus voi olla syynä hedelmällisyyshäiriöön. Miehellä lisääntynyt insuliinineritys aiheuttaa samantyyppisen tilan kuin naisella anoreksia.

Tupakoinnin vaikutus raskautumiseen

Tupakanpolton on todettu heikentävän raskaaksi tulon mahdollisuuksia. Tämä koskee sekä naisen että miehen tupakointia.

Naisella tupakointi heikentää kohdun ja munasarjojen verenvirtausta ja munasarjojen toimintaa. Tästä johtuen tupakoiva nainen saa vaihdevuodet keskimäärin 1–2 vuotta tupakoimatonta naista aikaisemmin. On myös todettu, että tupakointi heikentää hedelmöityshoidossa olevien naisten raskaaksi tuloa. Tupakalla on haitallisia vaikutuksia munasoluun sekä alkion kiinnittymiseen kohdun limakalvolle.

Äidin raskausajan tupakoinnin on myös todettu vaikuttavan haitallisesti sikiön munasarjojen ja kivesten toimintaan, mikä voi myöhemmin aiheuttaa lapsettomuutta.

Miehellä tupakka vähentää siittiöiden määrää ja liikkuvuutta sekä niiden laatua. Hedelmöityshoitojen onnistumisprosentti on pienempi jos mies tupakoi säännöllisesti. Tupakanpolton lopettaminen on syytä ottaa esille jo lapsettomuustutkimusten alussa ja viimeistään ennen hoitojen aloittamista.

Kilpirauhashäiriöt lapsettomuuden taustalla

Lapsettomuuden taustalla voi olla kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta. Kilpirauhasen toimintakoe (TSH) kuuluu perustutkimuksiin hedelmällisyyshäiriöitä kartoitettaessa. Lapsettomuutta selvitettäessä hoidetaan myös kilpirauhasen sellaiset lievät toimintahäiriöt, joita muissa yhteyksissä jäätäisiin seuraamaan. Autoimmuunisairauksien hyvä diagnostiikka ja häiriön hoito parantavat raskautumisen ennustetta. 

Usein pelkkä kilpirauhashäiriön hyvä  hoito riittää siihen, että raskaus alkaa, eikä varsinaisia hedelmällisyyshoitoja edes tarvita.

Huumeiden vaikutus raskaaksi tulemiseen

Huumeiden käyttö häiritsevät sekä miehillä että naisilla sukupuoluhormonien eritystä ja voivat edesauttaa lapsettomuutta. 

Miehellä kannabis, heroiini ja metadoni saavat aikaan testosteronitasojen laskua ja siittiöiden tuotannon heikkenemistä. Naisella huumeet aiheuttavat häiriöitä munasolun irtoamisessa.

Kannabis eli marihuana on maailman eniten käytetty huume ja sen hedelmällisyyttä alentava vaikutus on ollut jo pitkään tiedossa.