Elämäntavat vaikuttavat hedelmällisyyteen

Elämäntapoihin kiinnitetään huomiota lapsettomuustutkimuksia aloitettaessa. Säännöllisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannattaa pyrkiä hyvissä ajoin ennen hoitojen aloittamista, sillä se edistää hoitojen onnistumista. Kaikki päihteet kuten tupakka, alkoholi ja huumeet heikentävät sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä.

Psyykkisten tekijöiden vaikutus on suurelta osin vielä tuntematon, mutta niitäkään ei tule vähätellä. Psyykkisen stressin hellittäminen voi edesauttaa raskauden alkamista.

Alkoholi ja lapsettomuus

Runsas alkoholinkulutus sekä naisella että miehellä aiheuttaa hedelmällisyyden laskua ja vaikuttaa lapsettomuuteen. Monet tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että myös kohtuullisella alkoholinkulutuksella ja heikentyneellä hedelmällisyydellä on yhteys.

 

Miehen hedelmällisyys ja alkoholi

Miehellä runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa suoraan kiveksiin heikentämällä kivesten testosteronin tuotantoa ja sitä kautta siittiöiden muodostumista. Myös kohtuukäyttäjillä siittiötuotanto voi heikentyä. Muina riskitekijöinä mainittakoon tupakointi, anaboliset steroidit sekä tietyt lääkeaineet ja kemikaalit. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö johtaa testosteronitason laskuun ja aivolisäkkeen vajaatoimintaan. Heikentyneen siittiötuotannon lisäksi alkoholi aiheuttaa erektiohäiriötä ja libidon laskua.

Jos alkoholia käytetään vähän, edellä kuvattuja muutoksia ei ole havaittavissa. Kuitenkin kohtuukäyttökin saattaa joillakin pareilla viivästyttää raskaaksi tulemista.

”Nautimme mieheni kanssa viiniä aterioidessamme. Edistäisikö tipattomuus raskaaksi tulemista?”

Alkoholin jättämisestä pois ei raskautta yritettäessä ole ainakaan haittaa. Tutkimusten mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että lasillinen viiniä tai muutama lasi olutta päivässä eivät vaikeuta raskauden alkamista.

Tuore amerikkalainen tutkimus paljastaa, että lapsettomuushoitojen aikana kannattaisi alkoholi jättää kokonaan pois; IVF-hoitojen tulokset ovat keskeisesti paremmat niillä pariskunnilla, joissa sekä mies että nainen ovat olleet tipattomia hoitojen aikana. Runsaamman alkoholinkäytön on jo pitkään tiedetty huonontavan hedelmällisyyttä.

 

Ylipaino ja lapsettomuus

Sekä naisen että miehen ylipainon on todettu aiheuttavan elimistön hormonitasapainossa muutoksia, jotka heikentävät hedelmällisyyttä, ja saattavat vaikuttaa lapsettomuuteen. Naisella tämä ilmenee ovulaatiohäiriönä, jossa munasolu ei irtoa joka kuukausi tai pahimmillaan jää kokonaan irtoamatta. Miehellä ylipaino heikentää siittiöiden tuotantoa.

Jos naisella on todettu selvä ylipaino ja ovulaatiohäiriö, lapsettomuututkimuksia kannattaa harkita jo alle vuoden yrittämisen jälkeen, vaikka paino olisi entisellään. Vuoden yrittämisen jälkeen lapsettomuustutkimuksiin kannattaa hakeutua joka tapauksessa. Mehiläinen Felicitaksessa voimme tarvittaessa antaa myös ravintoneuvoja ja laatia laihdutusohjelman.

Jo 5–10 % pysyvä painonpudotus auttaa ylipainoisia pariskuntia raskaaksi tulemisessa.

Syömishäiriöt ja lapsettomuus

Syömishäiriöt voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin: anoreksiaan, bulimiaan ja ahmimishäiriöön. Syömishäiriöön liittyvän hormonihäiriön laatu riippuu paitsi itse häiriöstä myös siitä, onko potilas alipainoinen, normaalipainoinen vai ylipainoinen.

Anoreksia ja hedelmällisyys

Anoreksiasta tai sen jälkitilasta kärsivät ovat yleensä alipainoisia. Bulimikot (ahmivat ensin ja oksentavat sitten) ovat yleensä normaalipainoisia ja ahmimishäiriöstä kärsivät useimmiten ylipainosta. Lisäksi nykyään aika yleinen ryhmä ovat ortorektikot, syömistään voimakkaasti säätelevat henkilöt ilman perinteistä anoreksiadiagnoosia. Ortorektinen syömiskäyttäytyminen on usein myös arlipainoisuuden taustalla.

Alipainon vaikutuksista hedelmällisyyteen on olemassa lukemattomia tutkimuksia erityisesti naisia koskien. Alipainoon liittyy yleensä häiriö aivolisäkkeen toiminnan säätelyssä niin, että aivolisäkkeestä ei alipainon aiheuttaman stressitilanteen vuoksi erity normaalisti gonadotropiini-hormoneja, jotka säätelevät munasajojen toimintaa. Vakavimmissa häiriöissä kuukautiset jäävät kokonaan pois. Anoreksiaan liittyy myös monia muita hormonierityksen häiriöitä, jotka pahentavat tilannetta.

Lisäksi aliravitsemustilaan sinänsä liittyy ravintoainepuutoksia, jotka estävät raskauden alkamisen. Vaikka nainen parantuisi anoreksiasta, kuukautiskierto ei parane samassa tahdissa. Usein tarvitaan apua raskaaksi tulemisessa jopa vuosien kuluttua paranemisesta.

Bulimia ja hedelmällisyys

Bulimikkojen elimistö, vaikka he olisivatkin normaalipainoisia, on stressitilassa ja stressitilanne sinänsä voi häiritä ja jarruttaa munasarjojen normaalia toimintaa.

Ylipainoisilla kuukautiskiertoon vaikuttaa lisääntynyt insuliinineritys, kun painoindeksi nousee tarpeeksi korkeaksi. Ylipainoisilla potilailla erittäin tärkeässä osassa raskaaksi tulemisessa on painon vähentäminen. Lisänä käytetään usein insuliinieritystä normalisoivaa lääkitystä (metformin). Tarvittaessa mukaan liitetään hormonihoito.

Myös miehillä ylipainoon liittyvä insuliinin runsaus voi olla syynä hedelmällisyyshäiriöön. Miehellä lisääntynyt insuliinineritys aiheuttaa samantyyppisen tilan kuin naisella anoreksia.

Kilpirauhashäiriöt ja lapsettomuus

Kilpirauhashäiriöt, sekä liika- että vajaatoiminta, ovat hyvin tunnettu syy lapsettomuuteen ja toistuviin keskenmenoihin. Tämän vuoksi kilpirauhasen toimintakoe (TSH) kuuluu perustutkimuksiin hedelmällisyyshäiriöitä kartoitettaessa.

Hedelmällisyyshäiriöissä hoidetaan lieväkin kilpirauhasen vajaatoiminta, jota muuten ehkä jäätäisiin seuraamaan. Autoimmuunisairauksien hyvä diagnostiikka ja häiriön hoito parantavat omalta osaltaan raskausennustetta.

Usein pelkkä kilpirauhashäiriön hyvä  hoito riittää  siihen, että raskaus alkaa eikä varsinaisia hedelmällisyyshoitoja edes tarvita.