TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Terapitjänster

Felicitas Mehiläinens yrkespersoner stöder dig i den svåra livssituationen.

Barnlösheten påverkar många områden i livet: parförhållandet, sociala relationer, arbetslivet och fritiden. Det är viktigt att ta barnlöshetens inverkan i beaktande på ett övergripande sätt och vi erbjuder stöd för den utmanande livssituationen.

Barnlösheten påverkar parförhållandet

Parterna i parförhållandet upplever barnlösheten på sitt eget sätt och ofta i något olika takt. Detta sätter press på parförhållandet. Att söka behandling och utsätta sitt eget intima liv för undersökningar och behandlingar belastar parets sexualliv. Den stress som barnlösheten orsakar kan ta fram partnernas tidigare förluster och känslor av besvikelse och därmed öka belastningen i parförhållandet.

Förändringarna som barnlösheten orsakar i parförhållandet är ändå mestadels positiva. En kris kan stärka parförhållandet och föra partnerna närmare varandra. Svåra stegen som mötts tillsammans för partnern närmare än tidigare och ökar känslan av delning. Det är viktigt att satsa på sitt eget och partnerns psykiska välbefinnande under barnlöshetsundersökningar och fertilitetsbehandlingar. Många par gynnas och stöds av vår parterapi.

Individuellt stöd under fertilitetsbehandlingar

Många par anser att det är svårt att komma till barnlöshetsundersökningar, att planera och påbörja behandlingar samt om behandlingarna tar längre tid än planerat. Det är särskilt svårt att besluta använda donerade könsceller och att möta slutet av behandlingarna utan resultat.

Det är viktigt att frågor, känslor och psykisk ångest som undersökningarna och behandlingarna orsakar behandlas individuellt och med förståelse. Det kan också vara nyttigt att kombinera fertilitetsbehandlingar med individuell terapi.

Behovet av psykiskt stöd varierar mellan dem som genomgår fertilitetsbehandlingar. Vissa anser att den medicinska vården och stödet från närstående är tillräckliga. För vissa är barnlösheten en mycket privat fråga som är svår att tala om även med de närmaste vännerna. Vi tar hänsyn till de särskilda behoven hos dem som söker sig till fertilitetsbehandlingar och vägleder och stöder dem under undersökningarna och behandlingarna.

Våra sjukskötare är utbildade också för att stödja par eller kvinnor som genomgår fertilitetsbehandlingar. Behovet av stödbesök är individuellt. För en del räcker det med att ha ett enda möte med en sjukskötare, andra får hjälp av regelbundna möten och diskussioner. Förutom sjukskötare arbetar även psykologer som är förtrogna med barnlösheten på Felicitas Mehiläinen. Vid behov kan vi även ge psykiatriskt stöd.

Vi hjälper också under graviditeten

Även efter en framgångsrik fertilitetsbehandling kan ett par eller en ensamstående kvinna uppleva inte bara känslor av glädje utan också osäkerhet och rädsla. Kvinnan följer med sin graviditet mycket noggrant och rädslan för missfall eller att förlora babyn kan överskugga graviditetstiden.

Det kan vara svårt att tala om tvivel och negativa tankar med någon annan. Men det är viktigt att komma ihåg att alla väntande mammor och pappor har motstridiga känslor. Att bli mamma eller pappa och de förväntningar som de nya rollerna innebär orsakar oro hos nästan alla väntande par. Det är bra att tala om sina känslor och komma ihåg att känslorna är en naturlig del i processen att bli förälder. Felicitas Mehiläinen har också en privat mödrarådgivning där vi följer upp graviditetens förlopp ända till barnet är fött.

Graviditeten börjar inte alltid trots behandlingar

Ibland slutar behandlingarna utan att den önskade graviditeten har börjat. Även i det här fallet vill de flesta få hjälp för det svåra beslutet att avsluta behandlingarna. I det här fallet kan en konversation med en expert på barnlöshet hjälpa med att gå vidare i livet.

Om du behöver samtalshjälp kan du boka tid hos vår terapeut som är specialiserad på fertilitetsbehandlingar. För ytterligare behandlingar rekommenderar vi att du bokar tid hos vår infertilitetsläkare. Din övergripande situation granskas på mottagningen tillsammans med din läkare och en fortsatt plan görs. Ytterligare undersökningar och behandlingar planeras utifrån varje persons individuella situation.

Stöd och råd för familjer med donerade könsceller

Diskussioner med en terapeut behövs också när en donators könsceller används i fertilitetsbehandlingar eller könsceller fryses ned i förhand. Även donatorer av könsceller diskuterar frågor som gäller donationen med en terapeut innan de donerar könsceller.

Barnets födelse är en lycklig och samtidigt livsförändrande upplevelse. Känslor kan vara överraskande särskilt när externt stöd har behövts för att få ett barn. Många föräldrar som har fått ett barn genom behandlingar med donerade celler finner det nödvändigt att ha en möjlighet till konversation och rådgivning även efter att barnet har fötts. Våra yrkespersoner ger handledning även om hur och i vilket skede det är bra att berätta för barnet om hans eller hennes ursprung.

Kontakta ditt närmaste Felicitas Mehiläinen-verksamhetsställe. Om du vill kan du också lämna en kontaktbegäran till oss.

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.