TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Terapitjänster

Terapitjänster

Barnlöshet kan förstärka parförhållandet

Barnlöshet berör båda parterna i förhållandet. För alla leder den inte till en djup kris, men den lämnar någon form av spår hos alla. Hela parförhållandet hamnar i ett nytt ljus, och paret måste gå igenom sitt förhållande till partnern samt den egna identiteten och sexualiteten.

De förändringar som sker i parförhållandet på grund av barnlösheten är till all lycka oftast positiva. Krisen kan förstärka parförhållandet och göra att partnerna kommer närmare varandra. Det är viktigt att tänka på den egna och partnerns psykiska välbefinnande under fertilitetsundersökningarna och -behandlingarna.

Personligt stöd

Många par upplever svårigheter i samband med att komma till fertilitetsundersökningarna, planera och inleda behandlingarna och att behandlingarna är långvariga. Speciellt svårt upplevs ett beslut att använda donerade könsceller eller att tvingas avsluta behandlingarna utan resultat.

Det är viktigt att man individuellt och med förståelse bemöter frågor, känslor och psykisk ångest som väcks i samband med undersökningar och behandlingar.

Behovet av psykiskt stöd varierar stort hos de barnlösa klienterna. En del tycker att den medicinska behandlingen och anhörigas stöd är tillräckligt. För andra par kan barnlösheten upplevas som ett mycket privat problem som är svårt att diskutera också med de närmaste vännerna. Vi tar hänsyn till speciella behov hos de par som kommer för behandling och ger råd och stöd vid undersökningar och behandlingar.

Vi lyssnar och ger råd

Våra sjukskötare har fått utbildning i counselling-metoder, vilket innebär att lyssna när patienterna berättar om sina problem och rädslor och stöda dem under behandlingarna och när de avslutas. Syftet är att hjälpa patienterna framåt under behandlingarna. Behovet av besök för samtal är individuellt, för en del räcker det med ett besök, men för andra är regelbundna besök ett sätt att klara sig vidare.

Den hjälp vi kan ge räcker inte alltid till, och då kan professionellt stöd vara till hjälp för att man ska få utlopp för de känslor och frågor som föranleds av barnlösheten. På kliniken kan du få kontaktuppgifter till en psykolog eller psykiater som är specialiserad på barnlöshet.

Efter behandlingarna

Också efter en lyckad fertilitetsbehandling kan paret förutom lyckokänslor uppleva osäkerhet och rädsla. Kvinnan följer kanske med sin graviditet väldigt noggrant och rädslan för att få missfall eller förlora barnet kastar sin skugga över graviditetstiden.

Det kan vara svårt att tala med någon annan om stunderna av tvivel och de negativa tankarna. Men det är viktigt att komma ihåg att alla väntande mammor och pappor upplever motstridiga känslor. Att bli mamma eller pappa och rollförväntningarna i samband med detta kan orska bekymmer för vilket par som helst. Det kan göra gott att diskutera de egna känslorna och komma ihåg att de hör till när man ska bli förälder.

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.