TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Frysning av embryon

Embryon i olika utvecklingsstadier kan frysas.

Det finns flera metoder för frysning av embryon. För frysning av embryon kan man använda långsam frysning (slow-freezing) eller snabbfrysning (vitrifiering).

Frysning av embryon

Vid långsam frysning läggs embryona i en speciell frysvätska för embryon som innehåller frostkyddsmedel och som skyddar embryot. Syftet med dessa medel och den långsamma temperatursänkningen är att skydda embryona mot iskristallbildning, vilket är mycket viktigt med tanke embryots bevarande. Embryona överflyttas sedan från lösningen i speciella tunna förvaringsrör och den stegvisa frysningen görs i en frysapparat där temperaturen kontrolleras noggrant. Efter frysningen läggs embryona i flytande kväve (-196 °C) för långvarig förvaring.

Vid vitrifiering sätts embryona i en frysvätska, där mängden frostskyddsmedel är större än i den vätska som används vid långsam frysning. Embryona fryses snabbt i och med att de genast läggs i flytande kväve (-196 °C). Vätskan kring embryot bildar ett skyddande lager som förhindrar iskristallbildningen. Vitrifiering lämpar sig speciellt bra för frysning av äggceller och bevaringen av dem har förbättrats betydligt tack vare metoden. På vår klinik är metoden med vitrifiering ännu i prövningsstadiet.

Läs mer

Varför Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är Finlands ledande fertilitetsklinik och mest erfarna barnlöshetsklinik.
Vi har kompetens på internationell nivå på flera ställen i Finland: Helsingfors, Åbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Hos oss får du bästa möjliga vård. Vi lyssnar till dig och planerar din behandling i enlighet med din livssituation. Vi tar hand om dig helhetsmässigt och känslosamt.
Våra lekare och andra specialister är toppexperter specialiserade på fertilitetsvård och därmed våra behandlingar ärtframgångsrika. Vår målsättning är alltid att verka för våra kunders bästa.