Uuden äitiyslain (253/2018) ja hedelmöityshoitolain (1237/2006) muutosten voimaantulon jälkeen naisparit voivat saada yhdessä hedelmöityshoitoa ja molemmat hoidossa olleet voidaan vahvistaa äidiksi ilman adoptioprosessia.

Äitiyslaki

Äitiyslaki sisältää säännökset äitiyden määräytymisestä. Äitiys määräytyy aina synnytyksen perusteella sille, joka on synnyttänyt lapsen. Naisparin toiselle hoidossa mukana olleelle ei-synnyttäneelle osapuolelle äitiys voidaan vahvistaa lapsettomuusklinikalla tehdyn hoitosuostumuksen ja hedelmöityshoitotodistuksen perusteella.

Hedelmöityshoitolain parimääritelmän muutos

Hedelmöityshoitolaki muuttuu siten, että hoitoa saavan parin määritelmä (2 §) kattaa jatkossa myös naisparit (ml. avoparit). Tästä johtuen 1.4.2019 tai sen jälkeen luovutettujen sukusolujen osalta pareille luovutettuja sukusoluja voidaan käyttää myös naispareille. Ennen 1.4.2019 luovutettuja sukusoluja voidaan käyttää naisparin hoitoon, jos luovuttajan suostumus on annettu ’muun kuin parin’ hoitoon.

Hedelmöityshoitosuostumus ja hedelmöityshoitotodistus

Äitiyden vahvistaminen hoidossa mukana olleelle ei-synnyttäneelle osapuolelle edellyttää hedelmöityshoitosuostumuksen voimassaoloa hoidon hetkellä ja äitiyden tunnustamista varten klinikalta saatua hedelmöityshoitotodistusta. Hedelmöityshoitosuostumus on lapsettomuusklinikalla tehty suostumus, joka on annettu yhdessä lapsen synnyttäneen kanssa siihen hedelmöityshoitoon, jonka tuloksena lapsi syntyi.  Hedelmöityshoitotodistus on lapsettomuusklinikan antama todistus tehdystä hedelmöityshoidosta. Toimitamme sen ilman eri pyyntöä kaikille hoitoa saaneille, joilla on todettu raskaus. Todistus annetaan vastaanotolla tai lähetetään postitse raskauden toteamisen jälkeen.

Äitiyden tunnustaminen ja vahvistaminen

Hoitosuostumuksen perusteella todettava äitiys tunnustetaan äitiysneuvolassa tai lastenvalvojalla raskauden aikana tai vaihtoehtoisesti lastenvalvojalla lapsen syntymän jälkeen. Äitiys vahvistetaan maistraatissa lapsen syntymän jälkeen. Näitä säännöksiä sovelletaan vain niihin pareihin, jotka ovat antaneet suostumuksensa hedelmöityshoitoon lain voimaantulon jälkeen (1.4.2019). Äitiyden vahvistamisen edellytyksenä on, ettei lapsen isyyttä ole todettu eikä sitä voida todeta tai vahvistaa.