Nyt on #aikaluovuttaa! Spermanluovuttajista on akuutti pula. Luovutetut sukusolut ovat monelle lapsettomalle ainoa vaihtoehto saada lapsi, ja jo yhden spermanluovuttajan saamisella on koko elämän mullistava merkitys lapsettomuudesta kärsiville.

Mihin luovutettuja siittiöitä tarvitaan?

Suomessa tehdään vuosittain noin 13000 hedelmöityshoitoa, joista viidesosassa käytetään luovutettuja munasoluja, siittiöitä tai alkioita. Luovutettuja siittiöitä voidaan käyttää hedelmöityshoidossa, mikäli miehellä ei ole omaa siittiötuotantoa tai se on voimakkaasti häiriintynyt. Myös miehen perinnöllinen sairaus voi estää oman siemennesteen käytön. Lisäksi luovutettuja siittiöitä tarvitsevat naisparit sekä yksin lasta haluavat naiset.

Monella luovutussukusoluja odottavalla on monien vuosien lapsettomuus takana ja luovutetut sukusolut ovat lapsettomuudesta kärsivän ainoa mahdollisuus saada lapsi. Sperman luovuttajista on kova pula ja jo yhden uuden sperman luovuttajan avulla on suuri merkitys.

Ota yhteyttä

Mikäli olet kiinnostunut selvittämään, olisiko sinusta luovuttajaksi, ota meihin yhteyttä alla olevalla lomakkeella. Valitse toimipisteeksi sinua lähinnä oleva klinikka. Voit halutessasi myös soittaa sinua lähinnä olevalle klinikalle.

  • Valitse toimipiste

Kuka voi luovuttaa siemennestettä?

Felicitas Mehiläisen klinikoilla siemennestettä voi luovuttaa 22–40-vuotias mies, jonka terveydentila on hyvä. Luovuttajalla tai hänen lähisuvussaan ei saa olla vakavaa periytyvää sairautta tai sellaista tarttuvaa tautia, joka voisi aiheuttaa vakavan sairauden hedelmöityshoitoa saavalle naiselle tai hoidon tuloksena syntyvälle lapselle. Siemennesteen laadun tarkistetaan ennen luovutusta sperma-analyysin, Mioxsys-tutkimuksen sekä pakastusanalyysin avulla.

Lue tarina: Aleksi halusi mahdollistaa lapsettomalle perheen luovuttamalla siittiösoluja

Miten siittiöiden luovutus etenee?

  • Voit jättää yhteydenottopyynnön klinikallemme nettisivujen kautta tai soittaa meille. Ensimmäinen kontaktisi on puhelimitse klinikan luovutushoidoista vastaavalle hoitajalle, joka antaa sinulle lisätietoa luovutukseen liittyvistä asioista ja haastattelee sinua luovuttamiseen liittyvistä asioista.
  • Mikäli luovutus tuntuu mahdolliselta, sovitaan aika siemennesteen tutkimista varten. Siemennesteestä tutkitaan siittiöiden määrä, siittiöiden rakenne ja liikkuvuus sekä tehdään koepakastus ennen pakastusta ja sulatus.
  • Tutkimusten jälkeen sinulle varataan aika klinikalle lahjasukusoluneuvontaan ja lääkärin terveystarkastukseen. Saat samalla tietoa omasta terveydestäsi ja hedelmällisyydestäsi.
  • Ennen hoitoa sinulta tutkitaan kromosomit sekä hedelmöityshoitolain määräämät veri -ja virtsanäytetutkimukset infektioiden poissulkemiseksi.
  • Ennen luovutusta allekirjoitetaan luovutussuostumus luovutuksen ehdoista.
  • Siemennestettä luovutetaan keskimäärin 10 kertaa.
  • Siittiöt pakastetaan ja niitä pidetään karanteenissa puolen vuoden ajan. Tämän jälkeen luovuttajasta otetaan vielä kerran verinäytteet ennen kuin sukusolulahjoitus on valmis käytettäväksi.

Ota yhteyttä

Lakiasioita luovutukseen liittyen

Suomessa lain mukaan luovuttajaksi ryhtyvän on suostuttava siihen, että hänen henkilötietonsa annetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään luovutusrekisteriin. Hedelmöityshoitolain perusteella luovuttajan henkilötiedot voidaan luovuttaa hoidon tuloksena syntyneelle henkilölle hänen täytettyään 18 vuotta, mikäli henkilö niitä pyytää. Luovuttajalla ei ole juridisia velvoitteita syntyvää lasta kohtaan ellei sitä erikseen toivota.

Hedelmöityshoitolain mukaan samalta luovuttajalta voi syntyä lapsia viiteen eri perheeseen, sen jälkeen hänen luovuttamiaan sukusoluja ei saa enää käyttää hedelmöityshoitoon muille.

Siittiöiden luovuttajalle maksetaan jokaisesta luovutuskerrasta. Korvaamme luovuttajalle matkakulut sekä työttömyysturvalain määrittelemän peruspäivärahan suuruisen korvauksen jokaiselta käyntikerralta. Nämä ovat veronalaista tuloa. Käyntejä klinikalla kertyy luovutusprosessin aikana 10-12. Kaikki luovutusta edeltävään selvittelyyn sekä luovutukseen liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet ovat luovuttajalle maksuttomia.

Katso lähimmän Felicitas Mehiläisen klinikan yhteystiedot