Sperman luovutus mahdollistaa hedelmöityshoidon joko lapsettomalle pariskunnalle, naisparille tai itselliselle naiselle. Luovuttajan tulee olla 22-40-vuotias perusterve mies, jolla ei ole suvussa tiedossa vakavia periytyviä sairauksia.

Hyväksytylle luovuttajalle maksetaan käynneistä kulukorvaus. Luovuttajaksi ryhtyvän on suostuttava siihen, että hänen henkilötietonsa annetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) ylläpitämään luovutusrekisteriin ja, että nämä henkilötiedot voidaan luovuttaa hoidon tuloksena syntyneelle henkilölle hänen täytettyään 18 vuotta, mikäli hän niitä pyytää. Luovuttajalla ei ole juridisia velvoitteita syntyvää lasta kohtaan.

Tutustu hedelmöityshoitolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061237,

Miten toimin, jos haluan luovuttaa siittiöitä?

Ota ensin yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikkaan. Puhelu tai ensimmäinen käynti kohdistetaan asiaan perehtyneelle vastuuhoitajalle, jolta saat tietoa sukusolujen luovuttamiseen liittyvästä prosessista ja hoidoista.

Jos sukusolujen luovutus tuntuu oikealta, varataan sinulle aika Felicitas Mehiläisen klinikalle. Vastaanottokäynnillä selvitetään taustatietosi, oma ja sukusi terveys. Käynnillä sinulta otetaan luovutusprosessin edellyttämät virtsa- ja verinäytteet (mm. klamydia, Gc, HIV, hepatiitti B ja C). Halutessasi sinulla on mahdollisuus käydä keskustelemassa psykologin vastaanotolla.

Ennen sukusolujen luovuttajaksi hyväksymistä sinun tulee antaa siemennestenäyte. Näyte analysoidaan ja koepakastuksella varmistetaan siittiöiden kestävyys hedelmöityshoitoja varten. Luovuttajilla sperma-analyysikriteerit (siittiötiheys ja niiden liikkuminen) ovat tiukempia kuin mitä omilla siittiöillä hedelmöittämiseen tarvitaan. Tiukista kriteereistä johtuen luovuttajaksi haluavista vain osa voidaan hyväksyä.

Koepakastus- ja sulatusprosessin jälkeen siemennesteen luovutuskertoja on 5–10 noin puolen vuoden aikana. Näytteet pakastetaan ja pidetään karanteenissa puolen vuoden ajan. Tämän jälkeen sinusta otetaan vielä kerran yllä kuvatut verinäytteet ja sukusolulahjoituksesi on valmis käytettäväksi.

Kenelle luovutetut solut menevät?

Suomessa tehdään vuosittain yli 14 000 lapsettomuushoitoa. Näistä 15 % tehdään luovutetuilla sukusoluilla (munasoluilla tai siittiöillä). Luovutetut sukusolut ovat monille lapsettomille ainoa vaihtoehto saada lapsi. Luovutetuista munasoluista ja siittiöistä on jatkuvasti pulaa ja jonotusaika hoitoihin on pitkä.

Ota yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläisen klinikkaan ja kysy lisää.