Pariterapiassa on mahdollisuus tarkastella suhdetta ja sen dynamiikkaa puolueettomalla maaperällä. Pariterapian tarkastelussa on suhde ja sen dynamiikka, mihin kumpikin osapuoli maltaosaltaan vaikuttaa. Itseasiassa pariterapia on ”yksilöterapiaa yhdessä”. Parisuhde on kasvusuhde, peilisuhde ja näin ollen hyvä keino tarkastella omaa kasvua ja kehitystä. Pariterapiaan liittyy myös yksilökäyntejä.

Pariterapia osana lapsettomuushoitoja

Lapsettomuuskriisi on ihmisen elämässä ja parisuhteessa yksi elämän isoimmista ja laajemmista elämän kriiseistä. Se ”ravistelee” yksilön persoonan kaikkia osa-alueita, samoin myös parisuhdetta, eikä se jätä rauhaan sosiaalisia suhteita eikä taloudellistakaan puolta.

Lapsettomuushoitojen aikana monet joutuvat kokemaan toivon ja pettymyksen vuoristorataa. Jokainen meistä työstää pettymystään ja suruaan eri tavoin. Erilainen tapa käsitellä pettymyksiä voi tuoda ristiriitaa parin välille, samoin kuin, miten pari kykenee tukemaan toisiaan suruprosessissa.

Keskenmeno ja pariterapia

Odotettu raskaus voi joskus päätyä keskenmenoon. Tällöin on tärkeä tulevia hoitoja/raskautta ajatellen käsitellä menetys mahdollisimman hyvin. Keskenmeno on traumaattinen kriisi, jossa menetetään yllättäen jotain hyvin merkityksellistä. Se herättää paljon erilaisia, voimakkaita tunteita, mikä saattaa yllättää.

Keskenmenon kokeneet voivat olla hyvin epätietoisia siitä, miten ja saako surra jotain sellaista, mitä ei ole ollut konkreettisesti. Traumaattinen kriisi tulee käsitellä mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, jolloin ehkäistään postraumaattisen stressireaktion syntyä. Postraumaattinen stressireaktio voi aiheuttaa pelkoa vastaanottaa uutta raskautta.

Pariterapiassa saa yksilöllistä apua

Lapsettomuushoidot voivat päättyä myös tuloksettomina, suuri toive ei toteutunutkaan.  Luopuminen haaveesta saada lapsi, voi olla raskas ja pitkä. Kumppanin ja läheisten lisäksi voi surutyössä tarvita terapeutin tukea.

Jokaisen yksityiselämään/parisuhteeseen tule vaiheita, joissa voi tarvita ulkopuolista tukea. Yhdessä terapeutin kanssa voi tarkastella mm. masennusta, ahdistusta, erilaisia tunteita, parisuhteen ristiriitoja, seksuaalisuuden haasteita sekä erilaisia kriisejä kuten lapsettomuus, elämän muutokset, sairaudet, uskottomuus.

Pariterapiassa voi saada myös tukea suhteen eroon, jotta ero olisi kaikille osapuolille mahdollisimman vähän satuttava.

Tukea ja neuvontaa lahjasukusoluperheille

Terapeutin kanssa tarvitaan keskusteluja silloin, kun lapsettomuushoidoissa käytetään luovuttajan sukusoluja tai kyseessä on sukusolujen ennakoiva pakastaminen. Samoin myös sukusolujen luovuttajat käyvät luovutuksen valmentavan keskustelun terapeutin kanssa.

Lapsen syntymä on onnellinen ja samalla tuoreille vanhemmille ja perheelle mullistava kokemus. Erityisesti, kun lapsen aikaansaamiseen on tarvittu ulkopuolista tukea, voivat tunteet olla yllättäviäkin. Monet lahjasoluhoidoilla lapsen saaneet vanhemmat ovat toivoneet keskustelumahdollisuutta ja neuvontaa lapsen syntymän jälkeen. Useassa seurantatutkimuksessa vanhemmat ovat myös toivoneet ohjausta siihen, miten ja missä vaiheessa puhua lapselle alkuperästään.  Samoin myös sukusolujen luovuttajat käyvät luovutuksen valmentavan keskustelun terapeutin kanssa.

Tarjoamme mahdollisuutta tulla keskustelemaan lapsenne syntymään ja perheeseenne liittyvistä tunteista ja ajatuksista psykologimme tai hoitajamme kanssa. Ajankohta neuvontaan voi olla esimerkiksi, kun lapsi on noin 6 kuukauden ja 3 vuoden ikäinen. Neuvonta on maksullinen.