TIDSBOKNING
Hoppa till sidans innehåll

Olkinuora Tarja

Bästa patient. Jag är en erfaren gynekolog.  På min mottagning träffar jag kvinnor från alla åldersgrupper och alla områden inom gynekologi.

Min specialutbildning i kvinnosjukdomar och förlossningar började på Jorv redan på 1980-talet, vid en tidpunkt då bl.a. ultraljudsundersökningar befäste sin ställning. Därefter arbetade jag i USA i UCSD:s forskningsgrupp i reproduktiv medicin under ledning av den världsberömda professor SC Yen. Mina forskningsämnen var PCOS-syndrom och hormonreglering. Som fertilitetsläkare arbetade jag sedan 1994 på Befolkningsförbundet och sedan 2005 på Felicitas-kliniken. Min avhandling år 2000 fick ett specialomnämnande och SGY:s årliga pris för doktorsavhandlingar. Ämnet var kolhydrater, vikt och tillväxtfaktorer i samband med PCOS-syndrom.

På mitt initiativ inrättade Felicitas-kliniken Finlands första fertilitetsrådgivning år 2015. Syftet är att undersöka fertilitetsstatus och att undersöka och korrigera problem i fertilitetshälsan redan före fertilitetsbehandlingarna. Ofta är dessa korrigeringar allt som behövs för att återställa den naturliga fertiliteten och förbättra graviditetsprognosen. Min patientkrets började växa i början av 1980-talet och jag har haft förmånen att behandla patienter i flera generationer. För mig är det särskilt viktigt med ett djupgående, mångsidigt perspektiv och en diagnostisk relevans i all medicinsk verksamhet. Mitt område är ett av de allra långsiktigaste inom hälso- och sjukvården. Livet framträder i sin helhet, allt från ett litet mänskligt embryo ända till hög ålder. Att arbeta för kvinnors, deras makars och familjers hälsa är ett kall som jag följer och jag vill betjäna er på bästa sätt.

Specialområden och specialkompetenser

  • Gynekolog
  • Första besöket vid barnlöshetsundersökningar
  • Fertilitetsrådgivning

Intresseområden

  • Fertilitetsbehandlingar Felicitas Mehiläinen
  • Fertilitetsrådgivning
  • PCOS/PCO
  • Endometrios
  • Gynekologiska sjukdomar
Se video (på finska): Diskussion mellan Tarja Olkinuora och Emilia Vuorisalmi om frågor som påverkar fertiliteten (på finska)
Lyssna på podcasten (på finska): ABC i fertilitetshälsa

Boka tid till mej

Läs mer

Gynekolog Tarja Olkinuoras brev till den som funderar på sin fertilitet (på finska)

Hitta en expert nära dej