Lapsettomuus on usein yksi elämän suurimmista haasteista, joita ihminen voi kohdata. Lapsettomuus koskettaa kokijaansa usealla elämänalueella: naisena ja miehenä, parisuhteessa, sosiaalisissa suhteissa, työelämässä ja vapaa-aikana. Sen vuoksi onkin tarkoitus huomioida lapsettomuuden vaikutukset kokonaisvaltaisesti ja tarjota niihin tukea

Parisuhde ja lapsettomuus

Nainen ja mies kokevat lapsettomuuden omalla tavallaan ja usein hieman eri tahtiin. Tämä luo paineita parisuhteelle. Hoitoon hakeutuminen ja oman intiimielämän altistaminen tutkimuksille ja hoidoille kuormittaa parin seksuaalielämää. Lapsettomuuden tuoma stressi saattaa nostaa esiin kumppaneiden aiempia menetyksiä ja pettymyksen tunteita ja siten lisätä kuormitusta parisuhteessa.

Lapsettomuuden aiheuttamat muutokset parisuhteeseen ovat onneksi usein myös myönteisiä. Kriisi voi vahvistaa parisuhdetta ja lähentää puolisoita. Yhdessä kohdatut vaikeat vaiheet tuovat kumppanin läheisemmäksi ja lisäävät jakamisen tunnetta. Omaan ja puolison henkiseen hyvinvointiin panostaminen on tärkeää lapsettomuustutkimusten sekä -hoitojen aikana. Monet voivat hyötyä ja saada tukea pariterapiasta.

Yksilöllistä tukea hedelmöityshoitojen aikana

Monet parit kokevat vaikeiksi lapsettomuustutkimuksiin tulemisen, hoitojen suunnittelun ja aloittamisen sekä pitkittyneet hoidot. Erityisen vaikeaa on päätös käyttää lahjoitettuja sukusoluja sekä kohdata hoitojen päättyminen tuloksettomina.

On tärkeää, että tutkimusten ja hoitojen aiheuttamiin kysymyksiin, tuntemuksiin sekä henkiseen ahdistukseen osataan suhtautua yksilöllisesti ja ymmärtäen.

Psyykkisen tuen tarve vaihtelee lapsettomuuspotilailla suuresti. Osa kokee lääketieteellisen hoidon ja läheisten tuen riittäväksi. Joillekin pareille lapsettomuus on hyvin yksityinen asia, josta on vaikea puhua edes lähimmille ystäville. Huomioimme lapsettomuushoitoihin hakeutuvien parien erityistarpeet ja ohjaamme ja tuemme tutkimusten sekä hoitojen aikana.

Lue lisää yksilöterapiasta!

Lapsettomuushoitaja teitä varten

Haluamme auttaa potilaita jaksamaan välillä kuormittaviakin tilanteita hoidon aikana. Hoitajamme ovat saanet koulutusta tukea potilaita hoidon aikana. Tukikäyntien tarve on yksilöllinen; joillekin yksittäinen tapaaminen, joillekin säännölliset keskustelut auttavat jaksamaan paremmin. Aina meidän antamamme apu ei riitä, ja silloin ammattituki voi auttaa jaksamaan lapsettomuudesta aiheutuvien tuntemusten kanssa. Felicitas Mehiläisen klinikalla työskentelee lapsettomuuteen perehtyneitä psykologeja ja tarvittaessa saat meiltä myös psykiatrin tukea.

Lapsettomuushoitojen jälkeen

Onnistuneenkin lapsettomuushoidon jälkeen pariskunta saattaa kokea ilon tunteiden lisäksi myös epävarmuutta ja pelkoa. Nainen tarkkailee raskautta erityisen tiiviisti ja raskauden keskeytymiseen tai vauvan menettämiseen liittyvät pelot voivat varjostaa odotusaikaa.

Epäilyksen hetkistä ja kielteisistä ajatuksista voi olla vaikea puhua kenellekään. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikilla odottavilla äideillä ja isillä on ristiriitaisia tunteita. Äidiksi ja isäksi tuleminen sekä näihin rooleihin liittyvät odotukset askarruttavat ketä tahansa odottavaa paria. Omista tunteistaan on hyvä puhua ja muistaa, että nämä tunteet ovat luonnollinen osa vanhemmaksi tulemista.

Joskus hoidot päättyvät ilman, että raskaus on alkanut. Myös tällöin useimmat toivovat apua vaikean päätöksen tueksi. Tällöin keskustelu lapsettomuuteen perehtyneen asiantuntijan kanssa voi auttaa jatkamaan elämässä eteenpäin.

Ellei raskaus ala

Pettymys on joskus raskas kantaa, jos raskaus ei kuitenkaan ala. Jos kaipaat keskusteluapua, voit varata ajan lapsettomuushoitoihin erikoistuneelle terapeutillemme. Jatkohoitoja varten suosittelemme ajan varaamista lapsettomuuslääkärillemme. Kokonaistilanteenne käydään läpi vastaanotolla yhdessä lääkärin kanssa ja tehdään jatkosuunnitelma. Jatkotutkimukset ja hoidot suunnitellaan jokaisen pariskunnan yksilöllisen tilanteen mukaan.

Felicitas Mehiläisessä koko moniammatillinen, kokenut tiimi on käytettävissä kaikissa tutkimuksissanne ja hoidoissanne. Kaikilla asiakkaillamme on omalääkäri, joka vastaa tutkimuksien ja hoitojen suunnittelusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Katso myös:

Seksuaaliterapia

Ravitsemusterapia