Embryoskooppi parantaa alkioiden viljelyolosuhteita. Alkioiden jakautumisrytmi ja morfologiset piirteet nähdään kaikissa kehitysvaiheissa tarkasti ja tämän ansiosta voidaan parantaa juuri oikean ja elinkykyisimmän alkion valintaa siirtoon.

Embryoskooppi on soluviljelykaappi, johon on integroitu säännöllisin väliajoin kuvia ottava kamera. Kameran ottamista kuvista syntyy video, josta nähdään alkion varhaisen kehityksen vaiheet. Jokainen alkio viljellään embryoskoopissa omassa kuopassaan, ja jokaisen alkion kehitystä on mahdollista seurata erikseen. 

Embryoskooppi parantaa alkioiden viljelyolosuhteita

Vakaiden viljelyolosuhteiden tiedetään vähentävän alkion stressiä, edesauttavan alkion normaalia jakautumista ja parantavan raskauden mahdollisuutta. Embryoskoopissa alkioiden morfologiset ominaisuudet voidaan määrittää kameran avulla, eikä alkioita tarvitse siirtää tarkastelua varten mikroskoopille pois niiden optimaalisesta lämpötilasta ja kaasupitoisuudesta. Näin ollen embryoskooppi parantaa myös alkioiden viljelyolosuhteita.

Vakaiden olosuhteiden lisäksi embryoskoopilla pystytään tarkastelemaan alkioiden jakautumisrytmiä, ja alkioiden morfologiset piirteet nähdään kaikissa kehitysvaiheissa tarkasti. Näiden alkioiden ominaisuuksien perusteella ennustetaan raskauden alkamisen mahdollisuutta hoidon aikana. 

Normaalisti alkio jakautuu ensin kaksisoluiseksi, sen jälkeen nelisoluiseksi, kahdeksansoluiseksi jne. Alkion solujen jakautumisaikataulu kuitenkin vaihtelee ja niiden morfologiset piirteet ovat erilaisia. Embryoskoopissa nähdään alkioiden kehittymisen vaihtelut ja erot jakautumisaikataulussa ja -rytmissä. Embryoskooppiviljelyllä voidaan siten parantaa oikean ja elinkykyisimmän alkion valintaa siirtoon.

Embryoskooppiviljelyn on todettu maailmanlaajuisissa tutkimuksissa nostavan raskausprosenttia ja vähentävän raskauden alkuun kuluvaa aikaa sekä vähentävän keskenmenoja.

Kuvia alkioista embryoskooppiviljelyssä. Kehittymisvaiheet hedelmöittymisestä kolmen päivän ja viiden päivän ikäiseen, blastokystivaiheiseen alkioon.