Verestä otettava sikiöseulontatutkimus

Felicitas Mehiläisessä on mahdollisuus päästä odottavan äidin verestä otettavaan sikiöseulontatutkimukseen (NIPT = non-invasiivinen-prenataalitutkimus). Tutkimuksen tulos kertoo ilman sikiöön kajoavaa näytteenottoa riskin tavallisimmille kromosomihäiriöille, trisomioille, ja haluttaessa myös sikiön sukupuolen. Äidin verenkierrosta voidaan osoittaa sikiön soluvapaata DNA:ta.

Sikiön kromosomitutkimus verinäytteestä

Tutkimuksen luotettavuus Downin oireyhtymän osalta on eri tutkimusten mukaan 99-100%. Siihen ei liity keskenmenoriskiä. Poikkeava kromosomitutkimuksen tulos on kuitenkin syytä varmistaa istukka- tai lapsinäytteestä. Tutkimus voidaan tehdä raskausviikosta 10 lähtien.

Koska NIPT tehdään äidin verinäytteestä, voidaan sen avulla lapsivesi- ja istukkanäytetutkimuksia ja niihin liittyvää keskenmenoriskiä vähentää huomattavasti. Tutkimus sopii myös tarkemmaksi ja herkemmäksi vaihtoehdoksi perinteiselle seulonnalle tai jatkotutkimukseksi, jos perinteinen seulontatutkimus tai ultraäänitutkimus on poikkeava. Normaali kromosomisto ei kuitenkaan ole tae syntyvän lapsen terveydestä. Asiantunteva neuvonta ennen seulonta- ja kromosomitutkimuksia on hyvin tärkeää.