Munasolujen pakastaminen

Omia munasoluja on mahdollista pakastaa myöhempää käyttöä varten. Toisinaan elämäntilanteesta johtuen perheen perustaminen ei ole mahdollista parhaan hedelmällisen iän aikana. Munasolujen ennakoiva pakastaminen antaa mahdollisuuden yrittää raskautta omilla munasoluilla myöhemmin, vaikka oma hedelmällisyys olisi laskenut. 

Naisen hedelmällisyys laskee iän myötä

Naisen hedelmällisyys laskee merkittävästi iän myötä. Lasku on yksilöllistä, mutta yleisesti ottaen hedelmällisyys alkaa laskea 30:n ikävuoden jälkeen. Tällöin munasarjoissa sijaitsevien munasolujen määrä vähenee ja munasolujen laatu heikkenee sekä munasolujen kromosomipoikkeavuudet lisääntyvät.

Miten munasolujen pakastaminen tapahtuu?

Otollisin ikä munasolujen pakastamiseen on alle 30-vuotiaana. Pakastusta voidaan harkita yksilöllinen tilanne huomioiden 35-vuotiaaksi asti.

Munasolut kerätään munasolupunktiossa ja pakastetaan niin kutsutulla vitrifikaatio-menetelmällä nestemäiseen typpeen. Munasolujen pakastuksesta tehdään säilytyssopimus kolmeksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen jatkosäilytystä arvioidaan yhdessä. 

Ota yhteyttä Felicitas Mehiläiseen ja varaa aika lääkärin ensikäynnille, mikäli harkitset munasolujen pakastamista.

Varaa aika lääkärin ensikäynnille