Munasolujen pakastusmenetelmät ovat viime vuosina kehittyneet niin luotettaviksi, että nykyään naisilla on mahdollisuus pakastaa omia munasolujaan ennakoivasti myöhempää käyttöä varten. Naisen hedelmällisyys laskee merkittävästi iän myötä. Lasku on yksilöllistä mutta yleisesti ottaen naisen hedelmällisyys alkaa laskea jo 30 ikävuoden jälkeen. Munasarjoissa munasolujen määrä vähenee ja munasolujen laatu heikkenee munasolujen aneuploidioiden eli kromosomipoikkeavuuksien lisääntyessä.

Joskus elämäntilanteesta johtuen lapsen hankkiminen ei ole mahdollista parhaan hedelmällisen iän aikana ja siirtyy myöhemmäksi. Munasolujen ennakoiva pakastaminen antaa naiselle mahdollisuuden yrittää raskautta omilla munasoluillaan myöhemminkin.

Miten munasolujen pakastus toimii?

Paras ikä munasolujen pakastuksen on alle 30-vuotiaana, mutta 35-vuotiaaksi asti pakastusta voidaan harkita jokaisen naisen yksilöllinen tilanne huomioiden. Jos harkitset munasolujen pakastusta, ota yhteyttä Felicitas klinikkaan.

Varaamme sinulle ajan lääkärille, joka käy kanssasi läpi munasolujen pakastukseen liittyvän hoitopolun ja tekee tarvittavat tutkimukset fyysisen terveyden ja munasarjojen toimintakyvyn arvioimiseksi. Munasolut kerätään munasolupunktiossa ja pakastetaan ns. Vitrifikaatio-menetelmällä nestetyppeen. Munasolujen pakastuksesta tehdään säilytyssopimus kolmeksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen jatkosäilytystä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Ennakoiva munasolujen pakastus Felicitaksessa – esimerkki hoitoprosessin vaiheista:

  1. Yhteydenotto klinikkaan ja ajan varaaminen ensikäynnille
  2. Ensikäynti lääkärillä, jossa keskustellaan ja tehdään arvio siitä onko pakastus mahdollista ja ohjataan jatkoon sen mukaisesti.
  3. Terapeutin neuvontakäynnit, joissa pohditaan asiakkaan yksilöllistä tilannetta munasolupakastuksen näkökulmasta
  4. Hoidon suunnittelukäynti lääkärillä. Käynnin yhteydessä tehdään myös hoitosuostumus munasolupakastushoitoa varten sekä pakastus – ja säilytyssopimus.
  5. Munasolujen pakastushoito/hoidot: stimulaatio, munasolujen keräys, pakastus ja siirtäminen säilytykseen.

Mistä lähtien munasoluja on voinut pakastaa?

Ennakoiva munasolupakastus alkoi Helsingin Felicitas Mehiläisessä syyskuussa 2013. Aiemmin tätä vain erityistapauksissa käytettyä hoitoa voidaan nyt käyttää laajemmin.

Munasolujen pakastusta Helsingin Felicitas Mehiläisen asiantuntijat ovat tehneet erityistapauksissa jo vuodesta 2005. Munasolujen ennakoiva pakastaminen onkin luonteva askel hedelmöityshoidoissa edelläkävijänä yli kaksikymmentä vuotta toimineille asiantuntijoille.

– Munasolujen ennakoiva pakastaminen tuo naiselle mahdollisuuden yrittää raskautta omilla munasoluillaan myöhemmin, kertoo naistentautien, synnytysten ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri, LL Tuija Foudila Felicitas Mehiläisessä.

Jos haluat kysyä lisää munasolujen ennakoivasta pakastamisesta, ota yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikkaan.

Lisätietoja: Ennakoiva munasolupakastus; hyvän toimintatavan suositukset