Vill du donera könsceller på Felicitas Mehiläinens fertilitetskliniker?

Trots välutvecklade metoder för fertilitetsbehandling kan inte alla få barn med hjälp av egna könsceller. Om det inte bildas egna könsceller, det finns en funktionell avvikelse i de egna könscellerna eller om ett barn som föds av parets egna könsceller löper stor risk för en ärftlig sjukdom finns det möjlighet att använda donerade könsceller.

Det råder ständig brist på donerade könsceller. Vill du donera äggceller eller spermier?