Noin joka kuudes hedelmällisessä iässä oleva pari kohtaa tahatonta lapsettomuutta. Hedelmöityshoidot auttavat erinomaisin tuloksin ja jopa 80 % hoitoon tulevista lapsettomuutta kohdanneista saa toivomansa lapsen.

Hedelmöityshoidot kehittyvät jatkuvasti ja Felicitas Mehiläisellä on käytössä korkeatasoiset ja alan uusimpien vaatimusten mukaiset lapsettomuuden tutkimus- ja hoitomenetelmät.

Alkuun hedelmöityshoidoissa

Hedelmöityshoitojen aloittamista edeltää aina huolellinen alkutilanteen kartoitus, joka tehdään molemmille osapuolille, jos hoitoihin hakeudutaan puolison kanssa. Lapsettomuushoito ja sen valinta riippuu sekä lapsettomuuden syistä että hoidossa olevan parin omasta tilanteesta. Tutkimusten jälkeen pariskunnalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.