Välkommen till Felicitas Mehiläinen fertilitetsklinik!

Vi vill hjälpa er på bästa möjliga sätt. Du kan boka tid genast när du blir bekymrad över att du inte blivit gravid trots försök. Det behövs ingen remiss eller tidigare undersökningar. Hos oss får du snabbt tid för undersökning och eventuell behandling.

Vi önskar att du och din partner gör det första besöket tillsammans. Ni bör reservera en till två timmar för det första besöket.

Kort vårdkedja

De som söker sig till fertilitetsbehandling har vanligen väntat länge nog. När beslutet har fattats vill de snabbt få hjälp. Vi försöker hålla vårdkedjan så kort och enkel som möjligt. Vi gör allt som är nödvändigt men inget onödigt.