EmbryoGenR – ja BlastGenTM -liuos ovat viljelynesteitä. Ne sisältävät yhtä niin kutsuttua luonnollista välittäjäainetta, sytokiiniä, jota kutsutaan GM-CSF-tekijäksi. Kyseistä välittäjäainetta esiintyy raskauden aikana ja se vaikuttaa alkion ja kohdun limakalvon väliseen kommunikaatioon. Matala pitoisuus muun muassa tätä välittäjäainetta saattaa johtaa alkion ja kohdun limakalvon välisen kontaktin heikkenemiseen ja alkion kiinnittymisen epäonnistumiseen.

Milloin EmbryogenR-liuosta käytetään?

EmbryoGenR -liuosta käytetään silloin, kun alkionsiirto tehdään toisena tai kolmantena päivänä punktiosta.  BlastGenTM -liuos on vastaava, mutta sen sisältämät ravintoaineet soveltuvat siirryttäessä ns. pitkään viljelyyn eli blastokystiviljelyyn (päivän 5-6 siirrot).

EmbryoGenR – ja BlastGenTM -liuoksia suositellaan käytettäväksi erityisesti silloin, kun potilaalla on ollut toistuvia keskenmenoja tai biokemiallisia raskauksia tai silloin, kun epäonnistumisille ei löydy syytä. Klinikallamme EmbryoGenR-viljelynesteen käytön on todettu auttavan raskauden alkamisessa potilailla, joilla ollut toistuvia keskenmenoja.