Koeputkihedelmöityshoidon tuloksena saadaan useimmiten useita alkioita, joista vain yksi siirretään kohtuun. Jäljelle jääneet hyvälaatuiset alkiot voidaan pakastamalla säilyttää mahdollista tulevaa käyttöä varten. 

Miten alkion pakastaminen tapahtuu? 

Alkion pakastamiseen käytetään niin kutsuttua vitrifikaatiota eli nopeaa alkion pakastusta.

  • Vitrifikaatiossa alkiot siirretään alkionpakastusliuokseen, jossa on kylmänsuoja-aineita.
  • Alkioita säilytetään syväjäädytettynä nestemäisessä typessä -196°C:n lämpötilassa.
  • Noin 60–80 prosenttia alkioista on siirtokelpoisia sulatuksen jälkeen. 

Alkioita voidaan pakastaa myös niin kutsutulla hitaalla menetelmällä (ns. slow freezing).

  • Liuoksen kylmänsuoja-aineiden ja hitaan lämpötilan laskun tarkoitus on suojata alkioita jääkiteiden muodostumiselta.
  • Liuoksesta alkiot siirretään ohuisiin säilytysolkiin ja alkioiden asteittainen pakastaminen tehdään pakastuslaitteistolla, jossa lämpötilan lasku on tarkasti kontrolloitu.

Sukusolujen pakastaminen 

Vitrifikaatio sopii myös munasolujen pakastukseen. Munasolujen pakastaminen on mahdollista Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikoilla. Lue lisää munasolujen ennakoivasta pakastamisesta. 

Felicitas Mehiläisen spermapankkiin on mahdollista pakastaa myös omia siittiöitä tulevia hedelmöityshoitoja ajatellen. Siittiöiden pakastamisella voidaan turvata omat sukusolut, jos mies on esimerkiksi menossa syöpähoitoihin. Myös hedelmöityshoitoa varten voidaan tarvita siittiöiden etukäteistä pakastamista esimerkiksi miehen pitkien matkojen vuoksi.

Kaikissa Felicitas Mehiläisen toimipisteissä on mahdollisuus sperman pakastamiseen.

Katso Felicitaksen toimipisteiden yhteystiedot

Lue lisää:
Aleksin tarina: Halusin mahdollistaa lapsettomalle perheen luovuttamalla siittiösoluja
Itsellinen äiti Taija: ”Tunnen ikuista kiitollisuutta lahjoittajaa kohtaan”

Tutustu myös #henkilökohtuisesti-kampanjaan

#Henkilökohtuisesti-kampanjan tarkoituksena on herätellä yleistä keskustelua ja tarjota vertaistukea mm. lapsettomuuteen, sukusolujen luovutukseen liittyen. Lisäksi #Henkilökohtuisesti-kampanjassa asiantuntijamme ja asiakkaamme kertovat omakohtaisia kokemuksia lapsettomuuteen, sukusolujen luovutukseen, raskauteen, äitiyteen ja niihin liittyviin palveluihin liittyen.