Alkioita voidaan pakastaa eri kehitysvaiheissa. Alkiopakastusmenetelmiä on useita. Alkiopakastukseen käytetään alkioiden nopeaa jäähdytystä, eli vitrifikaatiota.

Miten sukusolujen ja alkioiden pakastus toimii?

Vitrifikaatiossa alkiot siirretään alkionpakastusliuokseen, jossa on kylmänsuoja-aineita. Alkiot siirretään erityisiin olkiin ja jäähdytetään nopeasti nestemäisessä typessä, jolloin liuos muodostaa alkion ympärille suojaavan kerroksen, eikä jääkiteitä muodostu. Jääkiteiden muodostumisen estäminen on alkion säilymisen kannalta tärkeä tekijä. Lopuksi alkiot siirretään pitkäaikaiseen säilytykseen nestemäiseen typpeen (-196 °C).

Vitrifikaatio sopii myös munasolujen pakastukseen, joiden säilyminen pakastuksesta on menetelmän myötä huomattavasti parantunut. Munasolujen pakastus on mahdollista Felicitas Mehiläisen lapsettomuusklinikoilla.

Alkioita voidaan pakastaa myös niin kutsutulla hitaalla menetelmällä (slow freezing). Liuoksen kylmänsuoja-aineiden ja hitaan lämpötilan laskun tarkoitus on suojata alkioita jääkiteiden muodostumiselta. Liuoksesta alkiot siirretään ohuisiin säilytysolkiin ja alkioiden asteittainen pakastaminen tehdään pakastuslaitteistolla, jossa lämpötilan lasku on tarkasti kontrolloitu.