Luovutetuilla sukusoluilla tehdyt hoidot

Tilanteissa, joissa omien sukusolujen (munasolut tai siittiöt) tuotanto on hiipumassa tai loppunut, voidaan harkita luovutettujen sukusolujen käyttöä. Luovutettujen sukusolujen käyttöä voidaan myös suunnitella, jos raskaus omilla sukusoluilla ei ole onnistunut useista yrityksistä huolimatta.

Kaikki sukusolujen luovuttajat on valittu huolella ja he ovat käyneet läpi terveystarkastuksen. Luovuttajien on lain mukaan rekisteröidyttävä, koska hoidosta syntyneellä lapsella on oikeus saada tietoonsa luovuttajan henkilöllisyys (Laki hedelmöityshoidoista).

Suurin osa munasoluluovutushoidoista tehdään vastaanottajille tuntemattomien, rekisteröityjen munasoluluovuttajien soluilla, mutta myös vastaanottajalle tuttu henkilö voi luovuttaa munasoluja. Munasoluluovutushoidossa luovuttaja käy läpi munarakkuloiden kypsytyshoidon ja munasolujen keräyksen. Munasolujen vastaanottajalle annetaan kohdun limakalvoa valmistavaa lääkitystä ennen alkionsiirtoa.

Luovutettujen sukusolujen käyttö vaatii aina huolellista suunnittelua ja valmistelua, sekä keskustelua psykologin kanssa hoidon erityispiirteistä johtuen.

Lue myös: Sarin ja Mikon tie vanhemmiksi luovutettujen sukusolujen avulla.

Lue myös: Blogikirjoitus itsellisten naisten vanhemmuudesta.

Spermapankki ja hedelmöityshoidot

Spermapankkiin voidaan pakastaa omia siittiöitä tulevia hedelmöityshoitoja ajatellen. Siittiöiden pakastamista voidaan tarvita mm. mieheen kohdistuvissa syöpähoidoissa, kun omat sukusolut halutaan turvata. Myös hedelmöityshoitoa varten voidaan tarvita siittiöiden pakastusta etukäteen esimerkiksi pitkien matkojen vuoksi. Spermaa pakastetaan kaikilla Felicitas Mehiläisen klinikoilla.

Lisätietoja toteutuksesta, tarvittavista suostumuksista ja verikokeista saat ottamalla yhteyttä lähimpään Felicitas Mehiläisen klinikkaan.

Tutustu myös Suomen hedelmöityshoitolakiin.